Nyhedsbrev 2023 – 07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

22. august 2023

 

Tilmeld dig Nyhedsbrev på mail – og læs Nyhederne mens de er friske!

Tilmeld her: https://strandgaardsparken.dk/nyhedsbrev/

 

Nyhedsbrev 2023 – 07

 

Nyhedsbrevet informerer om:

  1. P-pladser – hvordan går det?
  2. Legepladser – tilskud, Legepladspulje og Gårdprisen.
  3. Kunstgræs.
  4. Hække/beplantning – brandstier/stier.
  5. Brunata – udskiftning af radiatormålere.
  6. Tyverier.
  7. Bestyrelsen her og nu

 

1. P-pladser – hvordan går det?

Det går – alt arbejde er udført, vi har hele processen klar, MEN vi venter stadig på tinglysningen ☹ Den har nu ligget i Ishøj Kommune i 9 uger, og der er rykket med jævne mellemrum.

Vi har dog fået tilsagn om at kommunen vil prioritere sagen i denne uge, og så håber vi at vi kan komme videre, så vi kun mangler Tinglysningsrettens stempel.

Det er virkelig med stor beklagelse, at vi endnu ikke kan tage imod tilmeldinger.

Man skal underskrive et personligt dokument, og hvis der skal ændres så meget som et komma i det, så skal vi gøre det hele om igen – så det går vi ikke i gang med, før alt er endeligt tinglyst.

Lad nu kontoret få ro det hjælper ikke at blive ved med at spørge; du får besked når der er nyt!

Tomrørsarbejdet er til gengæld gået upåklageligt; de har knoklet, det er blevet rigtig fint og fejlene har været få og små.

Efter tomrørsarbejdet er der blevet lagt sand på fortovene. Sandet skal ned mellem SF-stenene, og det skal alle hjælpe med til, ved at feje på kryds og tværs af fliserne, så sandet fylder hullerne efter stenene har været taget op.

Det er altså ikke for at genere folk at sandet er der, men fordi det er nødvendigt – og det skal IKKE fejes væk eller ned i regnvandsbrøndene!

Der vil blive lagt nyt sand ud i løbet af 1 måneds tid, der hvor det er nødvendigt. Så er der en ny bunke sand på dit fortov, så skal du ud, og feje det ned i rillerne. Kan du ikke selv, så få en nabo til at hjælpe dig.

 

2. Legepladser – tilskud, Legepladspulje og Gårdprisen.

Denne sommer har budt på rekordmange ansøgninger til Legepladspuljen, og der sker meget ude i gårdene.

Legepladstilskuddet er 1500 kr. pr. år pr. gård og skal primært bruges på vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser – MEN vi har i år set flere indkøb af f.eks. minirutsjebaner, basket-stativer og mange andre fritstående legeredskaber. De er ikke tilladte på vores legepladser, da legepladserne er med offentlig adgang og dermed underlagt EU-regler.

Så snak med kontoret inden I køber ind, bestyrelsen stiller gerne op til et gårdmøde og vejleder om hvad man kan og ikke kan.

Driften fjerner løbende ikke-godkendt legetøj/redskaber fra legepladserne-savner du noget så kontakt kontoret.                                                                                                                         

Du kan læse om Legepladstilskud, Legepladspulje og Gårdprisen på vores hjemmeside, og skrive til kontoret hvis I ønsker råd og vejledning ved et gårdmøde.                                                                      

 

3. Kunstgræs.

Vi har fået flere forespørgsler vedr. kunstgræs i egen have.

Kunstgræs er problematisk ift. miljøet, og flere typer har ikke gennemsivning, hvilket svarer til en fast belægning, som ikke er tilladt i lokalplanen. Har de gennemsivning er der i stedet risiko for nedsivning af miljøskadelige stoffer.

Ishøj Kommune overvejer også hvordan man skal håndtere kunstgræs i private haver.

Bestyrelsens anbefaling er derfor at man ikke anlægger kunstgræs i egne haver, da man risikerer at skade miljøet unødigt, og der formentlig kommer lovgivning vedr. dette på sigt.

 

4. Hække/beplantning – brandstier/stier/fortove.

De fleste af os kommer sjældent ud af havelågen og ser hvordan vores hegn/hæk tager sig ud, set udefra 😉

Så hermed en kraftig opfordring til at kigge ud af havelågen og se om det er tid til at beskære hæk/hegnsbeplantning eller bare ukrudt op ad hegn/hæk.

Driften har flere steder problemer med at komme til at slå græs på brandstierne/plænerne, men der er også en del steder på stisystemet, hvor færdsel er påvirket af beplantning ud over stien.

For fortovenes vedkommende, så skal man huske på at der skal være fri færdsel, uden at skulle zigzagge igennem, og uden at buske og torne ødelægger tøj eller river forbipasserende. Beredskabet har et minimumskrav på 120 cm i bredden ift. at kunne rykke ud ved f.eks. tilkald af ambulance osv.

 

5. Brunata – udskiftning af radiatormålere.

Vi har indgivet en kraftig protest til Brunata, for endnu ikke at have afsluttet udskiftningen af radiatormålere, samt at fremsende forkerte fakturaer i lange baner. Det har vi brugt megen tid på, det er dybt utilfredsstillende og kan i sidste ende få konsekvenser for vores samarbejde.

 

6. Tyverier.

Vi har flere gange oplevet tyverier fra legepladser og Containerpladsen hen over sommeren ☹

Senest er det gået ud over en legeplads i Bøgelunden, som fik stjålet bordpladen fra deres helt nye borde-bænkesæt. Ser du noget mistænkeligt, så spørg gerne folk hvad de laver eller hvorfor de er hvor de er.

Uønsket opmærksomhed får gerne kriminelle til at fortrække.

 

7. Bestyrelsen her og nu.

Ud over at vi har forsøgt at holde noget ferie hver især, så går tiden jo med at få alt på plads til at modtage tilmeldinger til brugsret og tomrør, overleveringsforretninger, møder med gårde om legepladser, velkomstmøder med nye grundejere, den daglige drift, arbejdet i Grønt Råd og herunder at vi snart skal implementere tekstilaffald i vores affaldsordning. Det hører i nærmere om, når det bliver aktuelt, men vi kan lige minde om at mad og drikke kartoner nu må puttes i plastaffald, og det kan mindske dit indhold i restaffald betydeligt, så bare i gang med det også 😉

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv