Nyhedsbrev 2022 – 10

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

13. september 2022

 

Tilmeld dig Nyhedsbrev på mail – og læs Nyhederne mens de er friske!

Tilmeld her: https://strandgaardsparken.dk/nyhedsbrev/

 

Nyhedsbrev 2022 – 10

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Siden sidst…
  2. Der lukkes for fjernvarmen.
  3. Udskiftning af radiatormålere.
  4. Brugsret til parkeringspladser.
  5. Energipriser og forsyningssikkerhed.
  6. Bestyrelsen her og nu…

 

1. Siden sidst…

Der er gået 2 mdr. siden seneste Nyhedsbrev, og der er jo sket lidt siden da så her, med noget forsinkelse, information om lidt af hvert.

Bestyrelsen besluttede at aflyse, eller rykke, Jubilæumsarrangementet 3. sep. Det gjorde vi fordi vi ikke har fået en eneste henvendelse, hverken med idéer, materiale eller tilbud om at være med til at stable arrangementet på benene, men heller ikke nogen forespørgsler om nærmere detaljer e.l. Som Bestyrelse kunne vi ganske enkelt ikke stå alene med det, vi savnede inspiration, og mistede også en del forberedelsestid, da 3 medlemmer gik af og nye skulle ind i det daglige arbejde-det blev for svært at indhente.

Strandgårdsparken blev jo ikke bygget på én dag, eller for den sags skyld ét år, så vi har jo mulighed for at prøve at stable det på benene ved en senere lejlighed, og så håbe på større opbakning.

Den 6. sep. var der atter kvartalsspuling, og da vi ikke havde et Nyhedsbrev klar blev det ikke varslet fra vores side. Vi fik en enkelt henvendelse om denne manglende service, og må minde om; det er Ishøj Forsyning som forestår kvartalsspulingerne, vi er ikke involveret i det, men forsøger at minde om det når vi alligevel udsender Nyhedsbrev. Som skrevet ud tidligere:

Tilmeld dig Ishøj Forsynings SMS-tjeneste og bliv varslet i tide, også vedr. brugsvand, på https://www.ishojforsyning.dk/selvbetjening/sms-tjeneste/ så er du sikker på at få besked 😉

 

2. Der lukkes for fjernvarmen.

Ishøj Varme Værk lukker for fjernvarmen grundet reparationer på hovedledningen,

Torsdag d.15.9. kl.8-18

I vil derfor kunne opleve manglende varme og varmt vand i løbet af dagen.

 

3. Udskiftning af radiatormålere.

Brunata er nu næsten færdige med udskiftningen af radiatormålere, og sender en stor ros til alle grundejere; der var kun 9 huse, hvor der ikke var adgang som planlagt! Det er så flot!

Der resterer nu et mindre antal huse, som skal have nyt besøg fordi de skal have specielle målere monteret, de modtager særskilt varsel.

 

4. Brugsret til parkeringspladser.

Ak ja, hvor ville det være dejligt at kunne skrive ud, at NU starter vi op… Det gør vi desværre IKKE endnu ☹

Hver gang vi indleder et samarbejde med en ny aktør, så opstår der nye problemstillinger, som nogen siger ”udfordringer”. Senest da vi opstartede samarbejdet med Landinspektøren, hvor vi skulle tage stilling til processer omkring tilmelding, tinglysning og meget andet. Da det så var på plads, kom endnu et dilemma vedr. vejstatus for pladserne med brugsret. Det er temmelig omstændigt at beskrive nærmere, men kloge mennesker arbejder nu med den del, og vi afventer så svar vedr. dette.

Det gør desværre ingen af os klogere på HVORNÅR vi starter op, men heldigvis har alle vores entreprenører vist sig meget imødekommende og accepteret at alle modtagne tilbud ”fryses” så ventetiden ikke bliver dyrere for os – en ret væsentlig ting i disse tider med daglige prisstigninger på næsten alt. Parkeringsudvalget og Bestyrelsen melder ud, så snart der er nyt.

 

5. Energipriser og forsyningssikkerhed.

Grundejerforeningen har absolut ingen indflydelse på energipriserne, men forholder os selvfølgelig til hvem vi aftager energi fra, og har været forudseende nok 😊 til at indkøbe solceller til at drive terrænbelysningen, så forhåbentlig behøver vi ikke skrue ned for gadebelysningen til vinter.

Grundejerforeningen aftager varme fra Ishøj Varme Værk (IVV), og fordeler det til grundejerne.  IVV aftager varme fra Vestegnens Kraftvarme Selskab (VEKS).

IVV forventer ikke nogen større prisstigninger i 2022/23, og der er heller ikke varslet nogen. Dette skyldes at VEKS kører på alle energiformer, og derfor ikke er afhængig af én form for energi, f.eks. gas.

 

6. Bestyrelsen her og nu…

Bestyrelsen er max presset; vi har skulle finde hinanden, løse mange, store opgaver samtidig, og så har nogle sørme også holdt sommerferie 😉

Vi er desværre stadig bagud med flere ting, bl.a. er årsregnskaberne endnu ikke klar, og det presser os ift. deadline som er den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes derfor så sent som muligt, nemlig tirsdag d. 29. november, ellers kan vi ikke nå at få alt klar.

Når regnskaberne ikke er klar til at blive sendt til vores eksterne revisor, skyldes det ene og alene, at den nye kasserer ikke har haft tid nok til at komme ind i tingene og få lavet de afsluttende bogføringer og status, som havde hobet sig op i tiden mellem den tidligere og den nuværende kasserer.

Bestyrelsesmedlem Amier Al Amier har valgt at trække sig som Tovholder mellem Parkeringsudvalget og Bestyrelsen, og vil hellige sig andre opgaver med bl.a. IT-omlægningen, som han også har stor ekspertise indenfor. Vi har bl.a. en deadline på at skulle omlægge til en ny version af Lednings Ejer Registeret (LER) hvor det er et krav at alle vores ledninger og rørføringer er lagt ind elektronisk, og ikke kun som pdf. filer. Formentlig endnu en ekstra udgift, og endnu en arbejdsopgave som flyttes fra det offentlige til os private ☹

Vi har fået et nyt ansigt på Containerpladsen; Jakob. Han afløser indtil videre Ugur, og vi håber I tager vel imod ham. Jakob er også fleksjobber, og kommer primært til at arbejde om søndagen, indtil vi kender Ugurs situation nærmere.

Samtidig har vi ansat en ny kontormedarbejder, Kim Månsson, som starter op 15.9. og overtager efter Daniela, hvis ansættelse ophører pr. 31.10. Tag ligeledes godt imod ham 😊

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv