Nyhedsbrev 2022 – 07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

25. maj 2022

 

Tilmeld dig Nyhedsbrev på mail – og læs Nyhederne mens de er friske!

Tilmeld her: https://strandgaardsparken.dk/nyhedsbrev/

 

Nyhedsbrev 2022 – 07

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Containerpladsen holder lukket 2. pinsedag.
  2. Ændret affaldssortering på Containerpladsen.
  3. Udskiftning af radiatormålere.
  4. Parkeringsudvalget-seneste nyt.
  5. Bestyrelsen her og nu…

 

 

1. Containerpladsen holder lukket 2. pinsedag.

Mandag d. 6. juni holder Containerpladsen lukket pga. helligdag.

Torsdag d.26. maj er containerpladsen åben fra 9-12.

 

2. Ændret affaldssortering på Containerpladsen.

Vi må ikke længere have vores Deponi-container, da det, bl.a. er usorteret byggeaffald, og byggeaffald er ikke med ind under storskraldsordningen.

Vi får derfor nogle mindre containere til f.eks. vinduesglas og keramik/porcelæn, og det betyder at vinduesglas skal tages ud af rammen inden det afleveres.

Vi har valgt – som en overgangs ordning – selv at betale for en deponi-container, så vi kan afklare hvad behovet er, når vi tager de nye, små containere i brug.

Efterhånden som containerne ankommer vil du blive bedt om at følge nye anvisninger for hvor dit byggeaffald skal hen – lyt til medarbejderne på pladsen!

 

3. Udskiftning af radiatormålere.

Det er mere end 10 år siden vi fik de nuværende målere, og de skal derfor udskiftes. Dette sker ifm. årsaflæsningen, som er i juli måned.

Brunata har udsendt 1. varsel til alle grundejere, hvori der er en dato og tidsramme for besøg.

For nogle vil det falde sammen med ferie, og andre med arbejde, men det ændrer ikke på at målerne skal skiftes, og man må i så fald sørge for at en ven eller familiemedlem er tilstede, at nøglen er hos en nabo, eller på foreningens kontor.

Er der ikke adgang til huset når montøren kommer vil man blive opkrævet for forgæves besøg, hvilket er en ærgerlig ekstra udgift.

Husk også at montøren skal kunne komme til alle målere, uden at skulle flytte reoler, kravle over senge osv.

Ja, det er træls, men det er heldigvis kun hvert 10. år I udsættes for det J

Udgiften til de nye målere (375.000 kr.) tages af varme-henlæggelserne, og opkræves altså ikke som en ekstra udgift.

 

4. Parkeringsudvalget – seneste nyt.

De sidste processer vedr. endelige tilbud og kontrakter er nu gået i gang. Vi har modtaget den første prøve på skiltning, og fordelingsnøglen er låst fast.

Når processen har trukket lidt længere ud end forventet, så skyldes det, at en grundejer indgav en klage til Ishøj Kommune over Generalforsamlingens beslutning om brugsret i 30 år.

Bestyrelsen besluttede, i samarbejde med vores advokat, ikke at skrive ud om dette, da vi forventede et hurtigt svar fra Ishøj Kommune, og var sikre på vores ret til at gennemføre Generalforsamlingens beslutning.

Derudover har vi tavshedspligt vedr. personsager, og det kunne medføre en personlig hetz mod den pågældende grundejer. For selvom vi ikke offentliggjorde vedkommendes navn, så ville det være nemt for andre, at søge aktindsigt og dermed vide hvem det var-det ønskede vi ikke, for det kunne udvikle sig grimt.

Selvom vi følte os sikre i vores sag, kunne vi ikke bare sætte gang i de processer der ville koste penge, for hvad nu hvis vi ikke fik ret? Så ville vi have handlet uforsvarligt med foreningens midler.

Parkeringsudvalget har nu sat alle kræfter ind på at få de sidste tråde samlet, så vi forhåbentlig kan tage imod tilmeldinger senest om 2 mdr.

 

2. Bestyrelsen her og nu…

Vi har haft det første møde i ”den nye” bestyrelse, dvs. med de 3 medlemmer som blev valgt på Generalforsamlingen d.21. april.

Det var et godt og konstruktivt møde, og for at indhente det forsømte og komme i gang med alt det vi gerne vil, så har vi besluttet at holde møde hver 2. uge i maj/juni, samt at tage på en Temadag.

Blandt det som er igangsat eller er på trapperne, så er der udskiftning af radiatormålere, senere følger udskiftning af energimålere, indførelse af brugsret til p-plads, ny affaldssortering (byggeaffald og mad/drikkekartoner), 50-års jubilæum (har du gode idéer, så kontakt os…), implementering af ny IT, og senere ny hjemmeside osv, osv.

Opgaver og projekter er der nok af – vi gør hvad kan for at finde tiden til det hele 😊

Og så fik vi afviklet det første Loppemarked i 3 år! Superdejlig dag med mange gæster og heldigvis også flot vejr. Grillen blev velbesøgt, og det gjorde staderne forhåbentlig også, humøret var i hvert fald højt alle vegne…

Dejligt at vi endelig kunne samles og bare hygge os igen 😉

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

 

0

Din varekurv