Nyhedsbrev 2022 – 01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

19. januar 2022

 

Tilmeld dig Nyhedsbrev på mail – og læs Nyhederne mens de er friske!

Tilmeld her: https://strandgaardsparken.dk/nyhedsbrev/

 

Nyhedsbrev 2022 – 01

Nyhedsbrevet informerer om:

 

    1. Kvartalsspuling af spildevandsledninger.
    2. Priser på fjernvarme.
    3. 10-års jubilæum.
    4. Ingen Fastelavnsfest i år.
    5. Kontoret, Driften og Bestyrelsen her og nu…

 

1. Kvartalsspuling af spildevandsledninger.

Så er det tid igen, og det bliver allerede i morgen

Torsdag d. 20. januar kl.7-15

Husk at dække afløb til, og lukke toiletlåg, så du undgår kloakslam indenfor.

Tilmeld dig Ishøj Forsynings SMS-tjeneste og bliv varslet i tide, også vedr. brugsvand, på https://www.ishojforsyning.dk/selvbetjening/sms-tjeneste/

 

2. Priser på fjernvarme.

Der har, i længere tid, været skrevet meget i pressen om varmeudgifter, som eksploderer og nærmest ruinerer brugerne.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken aftager varme fra Ishøj Varme Værk (IVV), og fordeler det til grundejerne.  IVV aftager varme fra Vestegnens Kraftvarme Selskab (VEKS).

IVV forventer ikke nogen større prisstigninger, og vi (grundejerforeningen) modtager snart vores satser for 2022).

Dermed ikke sagt, at VEKS ikke kan komme med stigninger i løbet af året, men de forventes ikke at være ud over de vanlige.

 

3. 10-års jubilæum.

Vores driftsleder, Søren Nielsen, kunne d. 3. januar markere sit 10-års jubilæum hos os.

Det måtte vi fejre under noget afdæmpede former grundet Corona, MEN vi er taknemmelige for hans indsats og engagement, som ses og mærkes alle steder i foreningen.

Faglig stolthed, imødekommenhed, tålmodighed og humor, gør at vi alle kan se foreningens bygninger og arealer velholdt og i trygge hænder, I kan alle være stolte af ham!

 

4. Ingen Fastelavnsfest i år.

Grundet den usikre situation omkring Corona, og set i lyset af at der kun var én som stillede op til udvalget ved generalforsamlingen i november, har vi valgt at aflyse årets Fastelavnsfest.

Det er vi rigtig kede af, og vi håber det vil være muligt i fremtiden, at afholde Fastelavn som den tradition det har været i foreningen i næsten 50 år.

 

5. Kontoret, Driften og Bestyrelsen her og nu.

Vores nye kontordame, Daniela, er ved at være oppe på fuld skrue, og kontoret er nu atter åbent man-torsdag fra 8.30-12.30 for telefoniske og personlige henvendelser.

Når du henvender dig, så husk at Daniela er ny hos os, og ikke noget Orakel 😉

Driften har ligget vandret i efteråret og ind i vinteren; både med et langvarigt fjernvarmearbejde i Fyrrelunden/Granlunden, men også da vi pludselig fik rigtig sne…

Nu venter etablering af nye firkantsbede i Fyrrelunden/Granlunden, vinterbeskæringer og alle de små ting som bliver ordnet når det grønne ikke gror.

Bestyrelsen er ved at komme sig ovenpå et efterår med 2 generalforsamlinger, et stort fjernvarmearbejde, udskiftning af kontormedarbejder og alt det andet.

Lige nu har vi fokus på Parkeringsudvalgets arbejde med de nye parkeringsmuligheder, reparationer og udskiftninger på legepladser, solceller til terrænbelysningen, implementering af ny IT (iht. GPDR), forberedelse af årets gang, også vedr. foreningens 50-års jubilæum.

Så stille bliver der ikke, og til sommer skal vi have nye varmemålere, forhåbentlig også udskifte den sidste streng af fjernvarme i Fyrrelunden, og så må vi se hvad der ellers bliver plads til.

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

 

0

Din varekurv