Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

tirsdag d. 5. oktober 2021

Læs forklarings brevet her

 

 

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken.

21.9.2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken.

 

Tirsdag den 5. oktober 2021, kl. 18.30.

på Vibeholmsskolen i Festsalen.

 

Indskrivning af deltagere til generalforsamlingen vil ske fra kl. 17.45.

Bemærk: Grundet begrænset antal pladser bedes I kun møde 1 stemmeberettiget pr. hus!

 

Dagsorden.

 

 1. Valg af dirigent samt stemmetællere.

   Bestyrelsen foreslår Advokat Henrik Dreyer som dirigent.

  Der skal bruges 2 stemmetællere, og 2 mikrofonløbere.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

 

 1. Bestyrelsens beretning v/formanden, om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

For perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d. 30.9.2021, hvis man vil være sikker på et uddybende svar.

 1. Godkendelse af driftsregnskab.
 2. Godkendelse af varmeregnskab.

 

 1. Fastsættelse af kommende års kontingent. (1. juli 2021– 30. juni 2022)

          Dette sammen med bidrag til terrænbelysning.

          Se budgetforslag.

 

 1. Fastsættelse af kommende års varmebidrag. (1. juli 2021– 30. juni 2022)

          Se budgetforslag.

 

 1. 7. Fastsættelse af bidrag til containerplads. (1. juli 2021-30. juni 2022)

          Se budgetforslag.

 

 1. Fastsættelse af rykkergebyr.

Foreslås uændret på 150 kr.

 

 1. 9. Indkomne forslag.

    Der er ikke indkommet nogen forslag til denne generalforsamling.

 

 1. Valg af udvalg.

     

      10.1.  Valg af Fastelavnsudvalg.

                Nuværende medlemmer:

 

 • Ramazan Ünsal, Granlunden 36, genopstiller ikke

 

          Da der først skal være fastelavnsfest i 2022, vælges udvalget på den ordinære generalforsamling

          2021, som afholdes i november 2021.

 

      10.2. Valg til Loppemarkedsudvalg.

                Nuværende medlemmer:

 

 • Søren Gross, Bøgelunden 102, genopstiller
 • Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, genopstiller.

 

          Da der først skal være loppemarked i 2022, vælges udvalget på den ordinære generalforsamling

         2021, som afholdes i november 2021.

        

       10.3. Valg til Parkeringsudvalg.

                 Nuværende medlemmer:

 

Parkeringsudvalget er i løbet af 2020 genopstået efter initiativ fra flere af de tidligere medlemmer. De nuværende medlemmer er:

 

 • Lars Kampmann, Bøgelunden 90, genopstiller.
 • Michael Olsen, Elmelunden 22, genopstiller
 • Birger Verge Nielsen, Tjørnelunden 10, genopstiller
 • Amier Al-Amier, Bøgelunden 11, genopstiller
 • Sven Knoth-Nielsen, Granlunden 19, genopstiller.

 

         Udvalget er ikke på valg før den ordinære generalforsamling 2021, som afholdes i november 2021.

 

      

 1. Valg af formand for en 2-årig periode (pr. 1.1.2021)

          Nuværende formand:

 

 • Pernille Møller, Granlunden 101 – genopstiller.

 

         Ny kandidat:

 

 • Abdul Rehman Khan, Granlunden 45 – opstiller – kort præsentation i bilag 1.

 

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode (pr. 1.1.2021)

 

 • Bjarne Børgesen, Poppellunden 13 – udtrådt af bestyrelsen – genopstiller ikke.
 • Erik Hansen, Elmelunden 21 – udtrådt af bestyrelsen – genopstiller ikke
 • Kenan Vural, Poppellunden 11 – genopstiller
 • Bilal Corap, Fyrrelunden 2 – suppleant indtrådt i bestyrelsen – opstiller
 • Lillian Medina Johansen, Bøgelunden 10 – suppleant indtrådt i bestyrelsen – opstiller.

 

 1. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år. (pr. 1.1.2021)

 

 • Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111, genopstiller.
 • Lilian Medina Johansen, Bøgelunden 10, indtrådt i bestyrelsen – genopstiller ikke
 • Bilal Corap, Fyrrelunden 2, indtrådt i bestyrelsen – genopstiller ikke.

 

          Der mangler således 2 bestyrelsessuppleanter.

         

 1. Valg af 2 interne revisorer for 1 år. (pr. 1.1.2021)

 

 • Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18, genopstiller.
 • Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95, genopstiller

         

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år. (pr. 1.1.2021)

 

 • John Hübner Andersen, Elmelunden 10, genopstiller.
 • Engin Kaya, Granlunden 76 – genopstiller ikke.

 

          Der mangler således en revisorsuppleant.

 

 1. Eventuelt.

 

Download bilag 1.

Download regnskab 2019-2020

Download budget 2021-2022

Download fuldmagt GF 05-10-2021 (2020)

Download indkaldelse til generalforsamling 2020 den 05-10-2021

Download formandens beretning 2020

0

Din varekurv