Nyhedsbrev 2021-07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

26. februar 2021

 Nyhedsbrev 2021 – 07

 

Nyhedsbrevet informerer om:

1. Corona test ved Containerpladsen.
2. Foråret og sommerens lyspunkter
3. Generalforsamlingen(2020).

 

 

1. Corona test ved Containerpladsen.

På søndag d.28. februar er der igen mulighed for at blive testet i Party-bussen ved Containerpladsen.

Der var rigtig mange sidste søndag, som tog imod tilbuddet, om test, og det har der også været ved Bøgely-børnehaven i Bøgelunden.

Bussen vil holde ved pladsen fra kl.10-11 og foretager PCR test (”dem i halsen”).

Husk dit gule Sundhedskort.

Kom endelig, også selv om du er blevet testet i sidste uge, og vær ikke bange for kø – den afvikles hurtigt.

Se andre test-steder her: https://ishoj.dk/her-kan-du-tage-en-covid-19-test

 

2. Foråret og sommerens lyspunkter

Vi nærmer os muligheder for, at have udendørs aktiviteter sammen, så længe det er i ”organiseret” regi.

Det kunne godt være en arbejdsdag på legepladsen, så længe det ikke udvikler sig til et socialt arrangement.

Både Legepladspuljen og Gårdprisen, gør det jo mere attraktivt at komme i gang, især hvis vejret er med os.

 

Legepladspuljen kan ansøges ind til d. 1. april. Da der ikke kan afholdes gårdmøder, kan der indgives ansøgninger uden afholdt gårdmøde – men gårdene bliver ikke tildelt noget uden, at gården giver et samlet tilsagn når ansøgningerne er færdigbehandlet.

Dvs. at tre eller flere grundejere i en gård kan indsende en ansøgning og en gård kan indsende flere ansøgninger og bestyrelsen behandler herefter disse. I maj/juni måned, når alle tilbud på det ansøgte er kommet og bestyrelsen har behandlet dem, vil de gårde, som er kommet i betragtning skulle afholde gårdmøde før de kan modtage det ansøgte.

 

Gårdprisen løber jo hele året, og uddeles i løbet af efteråret, men almindelig vedligeholdelse og løbende drøftelser af initiativer kan jo sagtens iværksættes.

Du kan læse mere om både Legepladspuljen og Gårdprisen, samt finde ansøgningsskema, på vores hjemmeside https://strandgaardsparken.dk/

 

3. Generalforsamlingen(2020).

Hvornår, hvor og i hvilken form, den endnu ikke afholdte Generalforsamling 2020 kan afholdes, svæver stadig i det uvisse, selvom vi håber på det bliver senest i maj.

Derfor satte vi en forlænget frist på indlevering af forslag til generalforsamlingen til d. 1. april. Det fastholder vi indtil videre, og så vil den selvfølgelig blive yderligere forlænget, hvis generalforsamlingen udsættes yderligere.

Forslag stilles iht. Vedtægterne, og afleveres skriftligt til kontoret via mail eller i postkassen.

Tidligere indsendte forslag skal ikke genindsendes.

I den kommende tid (marts/april måned) vil vi omdele Årsregnskabet 2019/2020 og Formandens Beretning 2020. Hvornår det så bliver muligt at godkende Årsregnskabet og stille spørgsmål til Formandens Beretning, det ved vi som sagt ikke endnu, men så kan man jo altid bruge det som hyggelæsning, mens vi venter.

Vi har flere gange været i kontakt med Kulturministeriet, og vores advokat arbejder også på mulige løsninger, men for Bestyrelsen er det uholdbart ikke at kunne gennemføre helt almindelige godkendelser af årets arbejde/regnskaber, gennemføre valg til diverse poster og udvalg osv.

Så Corona fylder meget i vores arbejde, og besværliggør også rigtig meget arbejde, når vi ikke kan mødes fysisk, hverken internt eller med grundejere og samarbejdspartnere.

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

Pernille Møller

Formand

0

Din varekurv