Nyhedsbrev 2020-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

 

19 marts 2020

 Nyhedsbrev 2020 – 03

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Fjernvarme lækage – seneste nyt.
  2. Der er nogen, som fryser, hvad kan vi gøre?
  3. Legepladspuljen udskydes til 1. juni.
  4. Påmindelse vedr. Containerpladsen og kontoret.

 

1. Fjernvarmelækage – seneste nyt.

Lørdag skete et større rørbrud i Bøgelunden.

Alle som er tilmeldt maillisten (Nyhedsbreve på mail) har modtaget information om dette!

Rørbruddet har medført at gård 1-2-3, har nedsat varmetilførsel, og derfor ikke varmt vand, og kun begrænset varme i radiatorerne.

Der blev lavet en midlertidig lapning, som nu skal forstærkes, så vi kan komme op på normal varmeforsyning, også de nævnte gårde.

Da der skal bruges specielle materialer til denne forstærkning kan arbejdet først udføres: Onsdag d.25. marts

Der vil være afbrydelser i leveringen af varme til de berørte gårde dagen igennem, arbejdet forventes at vare hele dagen.

Vil du gerne have seneste nyt, også når det er akut, ved nedbrud på forsyningen osv. så tilmeld dig maillisten. Det gør du på vores hjemmeside www.strandgaardsparken.dk klik på ”tilmeld Nyhedsbrev”.

 

2. Der er nogen, som fryser, hvad kan vi gøre?

Grundejerforeningen har et begrænset antal radiatorer, som lånes ud.

Der kan kun lånes én pr. husstand, og der er ikke nok til alle.

Det vil sige, at vi i første omgang kun låner ud til grundejere, som ikke kan holde sig varme ved bevægelse, dvs. ældre eller fysisk handicappede.

Vi opfordrer alle til at bruge Face Book gruppen, og efterlyse/tilbyde lån af varmeblæsere, elektriske terrassevarmere osv.

Til de, som sidder og fryser, vil vi opfordre til, at man lukker for varmen i de rum, som ikke benyttes, og holder dørene lukket mellem alle rum, det vil give mere varme i de radiatorer som er i brug.

 

 3. Legepladspuljen udskydes til 1. juni.

Ansøgninger til Legepladspuljen skal normalt være indgivet inden d.1. april, men da en ansøgning kræver at der afholdes Gårdmøde, og referatet medsendes ansøgningen, kan det jo ikke lade sig gøre på nuværende tidspunkt pga. Corona-påbuddene.

Ansøgningsfristen vil derfor, indtil videre, udsættes indtil d. 1. juni.

 

4. Påmindelse vedr. Containerpladsen og kontoret.

Containerpladsen holder åbent som vanligt, men henstiller til, at man kun kommer med det mest nødvendige affald.

Dvs. intet storskrald, men kun pap, metal og plast, som er forurenet med fødevarer.

Man skal så vidt muligt undgå, at benytte Containerpladsen.

Kontoret holder åbent som vanligt for henvendelser på mail og telefon, MEN holder lukket for personlige henvendelser, uden forudgående aftale.

 

Hjælp hinanden og jer selv, pas på hinanden og jer selv:

Følg anbefalingerne og påbuddene!

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv