Nyhedsbrev 2020-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

4 februar 2020

Nyhedsbrev 2020 – 01       

 

Nyhedsbrevet informerer om:

  1. Fastelavnsfest
  2. Rotter
  3. Kvartalsspuling af spildevandsledninger
  4. Hjerte-Lunge-redningskursus
  5. Rundvisning på Vestforbrænding
  6. Referat af Generalforsamlingen 2019

 

1. Fastelavnsfest

Så bliver det alligevel Fastelavn!

Et par grundejere har meldt sig, efter generalforsamlingen og forberedelserne er i fuld gang.

I invitationen, som omdeles med dette Nyhedsbrev, kan I læse mere om dette-MEN reservér søndag d. 23. februar, og husk at bestille billetter!

Læs mere her : https://strandgaardsparken.dk/fastelavnsfest/

2. Rotter

Hvis nogen skulle være i tvivl, så lad os én gang for alle slå fast; der er rotter i vores bebyggelse!

Vi bor i byzone, og alle spildevandsledninger i byzoner har rotter.

For at undgå, at rotter gør skade og formerer sig bør du:

  • Have vandlås på alle afløb
  • Sikre trykudligningsrøret på loftet med et gitter
  • Undlade at opbevare nogen former for fødevarer i skurgange og på loftet
  • Undlade at fodre vilde dyr og fugle, i haven eller på vores fællesarealer

Der er allerede konstateret rotter i en skurgang, hvor en grundejer opbevarede pulvermad.

 

3. Kvartalsspuling af spildevandsledninger

Der bliver foretaget kvartalsspuling af spildevandsledningerne torsdag d.6. februar i dagtimerne.

Efter at vi har klaget over problemer med stort tryk i de nærliggende huse, var der sidste gang INGEN klager over spulingen-vi håber det vil være sådan fremover, ellers må vi jo have fat i

Ishøj Forsyning igen-det er dem, som står for spulingen.

 

4. Hjerte-Lunge-Redningskursus

Grundet afbud er der stadig et par pladser ledige på HLR-kurset d. 25. feb. Kl.17-21.

Hvis du ønsker at deltage skal du kontakte kontoret. Vi forventer at du bor i Strandgårdsparken, melder dig som Hjerteløber og er alment interesseret.

Kurset er certificeret, der udstedes diplom og kurset leveres af Falck.

 

5. Rundvisning på Vestforbrænding

Bestyrelsen har tidligere meldt ud, at vi gerne ville planlægge ture til Vestforbrænding vedr. affaldshåndtering.

Det har dog vist sig, at det både er for dyrt og ikke indenfor vores råderum, at arrangere sådanne ture.

I har dog selv mulighed for at besøge Vestforbrænding på deres åbne, gratis besøgsaftener, de kan varmt anbefales.

Læs mere på

https://www.vestfor.dk/besoeg-os/%C3%A5ben-besoegsaften/

 

 6. Referat af Generalforsamlingen 2019

Er på vej-vi afventer nu blot underskrifter fra advokat mm.

Så det forventes omdelt i næste uge…

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv