Nyhedsbrev 2018-10

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

1 november 2018

  Nyhedsbrev 2018 – 10       

 

Nyhedsbrevet informerer om:  

 

  1. Højtryksspuling af hovedledningerne.

 

Ishøj Forsyning gennemfører højtryksspuling af hovedledningerne mandag d. 5. november.

For at undgå indtrængende kloakslam, skal du/I sørge for at toiletlågene er slået ned, og afløbsriste er tildækket.

 

 

  1. Asfaltarbejde på Lundestien.

Ishøj Kommune får udført slidlag på Lundestien i uge 45 (5.-9. november). Der vil blive opsat skilte, og fortovet vil være farbart, ligesom der vil være mandskab til at guide skolebørn mm. rundt.

Arbejdet forventes at medføre støj og lugtgener for de omkringboende.

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv