Nyhedsbrev 2018-09

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

25 oktober 2018

Nyhedsbrev 2018 – 09       

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

 1. Varmeopgørelser omdelt.
 2. Asfaltarbejde på Lundestien.
 3. ”Snemænd”
 4. Rotter.
 5. Generalforsamling d.27. november
 6. Web-mon folder.

 

 

 1. Varmeopgørelser omdelt.

Varmeopgørelserne er omdelt til – næsten – alle. Har du ikke modtaget din varmeopgørelse, og boede her inden 30.6.18, så er det fordi det navn vi har på opgørelsen ikke stemmer overens med navnet din postkasse/hus, eller der helt mangler navn på din postkasse/hus.

For at få din varmeopgørelse skal du derfor henvende dig på kontoret i åbningstiden.

 

 1. Asfaltarbejde på Lundestien.

Ishøj Kommune får udført slidlag på Lundestien i uge 45 (5.-9. november). Der vil blive opsat skilte, og fortovet vil være farbart, ligesom der vil være mandskab til at guide skolebørn mm. rundt.

Arbejdet forventes at medføre støj og lugtgener for de omkringboende.

 

 1. ”Snemænd”.

Vi søger 2 ”snemænd” eller – kvinder, som vil bistå os med snerydning/saltning uden for normal arbejdstid og indgå i vores snerydnings-team. Vi forventer du har erfaring med dette, samt med at køre med mellemstore maskiner (Holder og Nilfisk/Egholm).

Kontakt kontoret og hør nærmere.

 

 1. Rotter.

Formanden har rotter på loftet J – Og nogen vil mene, at det har de altid vidst… Men det er nu rigtige, levende rotter og de er på lofterne i mange husrækker med rejsningstage. Indtil videre er de både konstateret i Bøgelunden og Granlunden. Rotterne kommer op på lofterne via trykudlignings-røret fra kloakken i bryggerset. Hvis bare ét rør i en husrække ikke har tæt tilsluttet rør af hårdt materiale fra røret til udluftningsventilen, så vil der være rotter i en hel husrækkes lofter.

Så det er en rigtig god idé, at gå loftet igennem og se om alt slutter tæt som det skal. Kontakt Ishøj Kommunes rottebekæmper via kommunens hjemmeside, hvis du konstaterer rotter.

 

 

Vend ®

 1. Generalforsamling d.27. november.

Årets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag d.27. november på Strandgårdsskolen.

Der vil bl.a. være forslag om parkeringsudvalg, hjertestartere, varmegenindvindingssystemer, tunnel-lys(til ovenlys) mm.

Ligeledes vil der bl.a. være en ledig bestyrelsespost, mangel på bestyrelsessuppleanter mm.

Så find al energien og entusiasmen frem, og kontakt kontoret hvis du vil høre nærmere om disse poster inden generalforsamlingen.

Indkaldelse mm. forventes omdelt til alle grundejere i uge 45.

 

 1. Web-mon folder.

Vedlagt dette nyhedsbrev en folder om Webmon, hvordan du bruger Webmon på pc og som app, så du kan følge dit varmeforbrug og dine måleres registreringer.

Du har tidligere fået tilsendt en personlig kode til dette, så er du ikke allerede i gang, så læs folderen og følg med i dit forbrug.

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv