Nyhedsbrev 2018-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

5 juni 2018

Nyhedsbrev 2018 – 06       

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Bestilling af løsdele til affaldsstativer.
  2. Godkendelse af affaldsrum.
  3. Skraldemændenes arbejdsmiljø.
  4. Trampoliner.
  5. Brandstier.

 

  1. Bestilling af løsdele til affaldsstativer.

Efter aftale med Brovst Blikvarer, åbnes der igen for køb af løsdele til affaldsstativer.

Der kan købes indtil d.15.6. Varerne bliver leveret til foreningens kontor og kan afhentes fra d.20.6. Se vedlagte tilbudsliste og vejledning i hvordan du gør.

 

  1. Godkendelse af affaldsrum.

Enkelte grundejere har gjort opmærksom på, at der er fejl i deres tilsendte godkendelse/ikke godkendelse. Det beklager vi selvfølgelig, og vil gerne opfordre til, at man tager kontakt til kontoret, hvis man oplever fejl i det tilsendte.

Nogle undrer sig over, at man skal have godkendelse af noget der ikke kræver byggetilladelse. Det skal man f.eks. også med gavlvinduer, så det er der ikke noget mærkeligt i.

Ishøj Kommune besluttede, ved godkendelse af 2 fags-rum i 2008, at dette også skulle være tilfældet for affaldsrum fremadrettet.

Da grundejerforeningen har forhånds-godkendelsesret, udstedt af Ishøj Kommune, er det derfor bestyrelsesmedlemmer der, efter bedste evne, har besigtiget affaldsrummene.

 

  1. Skraldemændenes arbejdsmiljø.

Som tidligere skrevet, vil skraldemændenes arbejdsmiljø blive håndhævet ved indførslen af den nye sorteringsordning.

Har man fulgt det oprindelige standardprojekt for ét-fagsrum, burde rummet leve op til disse krav, bortset fra at det nu er et krav at ophænget til stativerne skal placeres på frontstolpen af rummet, således at stativerne kan trækkes helt fri af rummet.

Vestforbrænding har meddelt, at M. Larsen fra denne uge vil begynde at lægge sedler til de grundejere, hvor der er ting der skal bringes i orden.

Konsekvensen af manglende udbedring kan på sigt blive, at man ikke får tømt sit affald.

 

  1. Trampoliner.

Vi har modtaget en del henvendelse, om det virkelig kan være tilladt, at have trampoliner. Grundejerne føler sig overbegloet i deres haver, og støjniveauet fra trampolin-hoppende børn kan blive meget højt.

Det er ikke forbudt at have trampolin i sin have, men man bør tage hensyn til omgivelserne, når trampolinen benyttes.

  1. Brandstier.

Selvom græsset næsten ikke vokser, pga. manglende vand, skal det slås, og det kan være svært på brandstierne, og ved grundejernes skel.

Det skyldes at mange har haveaffald o.l. stående udenfor deres skel, samt at mange hække har nået en betragtelig størrelse.

Så – hækken skal klippes og affald skal opbevares på egen matrikel, så kan vores medarbejdere passe deres arbejde med at holde det hele pænt.

 

Nyd det dejlige sommervejr, mens det er her!

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv