Nyhedsbrev 2018-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

13.04.2018

Nyhedsbrev 2018 – 05       

Nyhedsbrevet informerer om:

 

 1. Hjemmesiden.
 2. Hvad sker der med vores affald?
 3. Godkendelse af affaldsrum.
 4. Flytning af DONG-skabe.
 5. Bestyrelsens markvandring.
 6. Sand til sandkasser.

 

 

 1. Hjemmesiden.

Foreningens hjemmeside har været ude af drift i længere tid. Det skyldtes et virusangreb på vores CMS.

I første omgang forventede leverandøren, at kunne få siden op igen på 7 dage – det holdt desværre ikke, da skaden var større end forventet.

Vi forventer, at være oppe igen om kort tid, det bliver i nyt design, men heldigvis har vi ikke mistet noget af det materiale der lå på siden, så alt vil være fuldt tilgængeligt igen.

 

 1. Hvad sker der med vores affald?

Det går over al forventning med den nye affaldssortering! Langt bedre end vi havde håbet, og det er i dén grad kommet bag på Vest-forbrænding.

Så vi er i fuld gang med, at tilpasse kapaciteten, specielt på plast og papaffald.

Grundejerne udviser enorm interesse for, hvordan affaldet skal sorteres, og det er ikke altid vi har svar på rede hånd.

To spørgsmål er dog gået igen:

 

 • Hvorfor smider skraldemændene både madsækken og rest-affaldssækken op i den samme bil? Fordi bilen er delt op i 2 kamre, affaldet bliver ikke blandet sammen!

 

 • Hvad sker der med det forskellige affald?

Glas bliver til glas.

Plast bliver til plast.

Pap bliver til pap.

Metal bliver til metal.

Haveaffald bliver til kompost og flis, som uddeles gratis.

Murbrokker bliver til nye mursten og vejfyld.

Madaffald bliver til biogas og gødning.

Stort og småt brændbart, samt restaffaldssækken bliver til fjernvarme og strøm.

Der er derfor ingen grund til, at gå på Containerpladsen med småt brændbart, som kunne være i din restaffaldssæk; det kunne fx være et ringbind, et par slidte gummisko osv.

 

Deponi-containeren er til ting, som ikke umiddelbart kan genanvendes(og er meget dyr at få tømt), og vi skal derfor minde om, at flasker, drikkeglas, sylteglas og konservesglas skal i glascontainerne på stamvejene, uden låg/propper! De skal nemlig i metal og plast…

 

 1. Godkendelse af affaldsrum.

Bestyrelsen har gennemgået alle 515 husstande og kigget på affaldsrum.

De affaldsrum, som umiddelbart har kunnet godkendes(med forbehold for senere maling) vil modtage brev i de nærmeste dage.

En del af Fribergs rum har stativerne siddende for højt, og det er firmaet i gang med at rette.

Alt i alt kan næsten 400 rum godkendes uden yderligere bemærkninger-det er bare så godt gået alle sammen!

Andre har små ting som skal rettes, og modtager besked om det i løbet af næste uge.

Så er der desværre nogle få, som i væsentlig grad har overskredet størrelse, enten i højden eller i dybden, og de vil få brev om, at det skal ændres.

11 husstande har endnu ikke opført nyt rum-og det kigger vi nærmere på – der kan jo være helt særlige årsager gældende.

 

 1. Flytning af DONG-skabe.

I forbindelse med opførsel af nye affaldsrum, var det nødvendigt at flytte i alt 8 DONG-skabe. Dette medførte (varslede) strømafbrydelser i store dele af Strandgårdsparken, desværre var vi ikke opmærksomme på, at vi skulle have varslet Kabel+ om dette, da det vedrørte én af deres forstærkere (d. 21.3.), så der var udfald på internet og TV andre steder, end der var varslet strømafbrydelse.

Det var vi så opmærksomme på da der igen skulle lukkes for samme område d. 3.4. Det havde vi nemlig varslet til Kabel+ allerede d.22.3., men de udsendte ikke noget varsel til de berørte modtagere.

 

 1. Bestyrelsens markvandring.

Mandag d.16.4. kl.16 går bestyrelsen på Markvandring. Det betyder at vi går rundt og kigger på grundejerforeningens arealer, bygninger, beplantning, asfalt osv.

Det er vigtigt for planlægningen af næste års budget mm, at vi sammen får kigget på vores kommende udfordringer.

 

 1. Sand til sandkasser.

Mangler I sand til gårdens sandkasse, eller trænger det til at blive skiftet, skal I bestille nu, eller allersenest d. 2. maj.

Sandet leveres på parkeringspladsen og I skal selv flytte det til sandkassen, og returnere evt. brugt sand på parkeringspladsen. Dette vil I få nærmere besked om, efter vi har modtaget jeres bestilling.

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

Formand

0

Din varekurv