Indkaldelse til generalforsamling 2017

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

12. november 2017

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Tirsdag den 28. november 2017, kl. 18.30

i Vibeholmskolens Festsal

 

Indskrivning af deltagere til generalforsamlingen kan ske fra kl. 18.00.

 

Dagsorden.

 

1.             Valg af dirigent samt stemmetællere

   Bestyrelsen foreslår Advokat Henrik Dreyer som dirigent.

 

2.             Godkendelse af dagsorden

 

3.             Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

4.             Fremlæggelse af det reviderede regnskab

For perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d. 20. november, hvis man vil være sikker på et uddybende svar.

a)                 Godkendelse af driftsregnskab

b)                 Godkendelse af varmeregnskab

 

5.       Fastsættelse af kommende års kontingent(1. juli 2018– 30. juni 2019)

          Dette sammen med bidrag til terrænbelysning og genbrugsplads.

          Se budget forslag.

 

6.       Fastsættelse af kommende års varmebidrag(1. juli 2018– 30. juni 2019)

          Se budget forslag.

 

7.       Fastsættelse af rykkergebyr

Foreslås uændretpå 150 kr.

 

8.       Indkomne forslag

8.1.      Forslag til installation af målere på det varme vand fra Niels Bargholz, Bøgelunden 9, se bilag 1.

8.2.                            Forslag vedr. installering af varmemålere på det varme vand, Georg Lyderik, Bøgelunden 92, se bilag 2.

8.3.    Begrundelse for bestyrelsens ansvar for besigtigelse af huse, der sættes til salg her i foreningen fra Jette Jørgensen, Egelunden9, se bilag 3.

8.4.      Begrundelse for tilbagekaldelse af vedtaget løsningsforslag1 af 24. 10. 2016 fra Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, se bilag 4.

8.5.      Løsningsforslag 1 af 24.01.2016, ”Ekstra sæk til madaffald, glas og papir” fra Lauge Pedersen fyrrelunden 69, se bilag 5.

8.6.      Standard projekt over nyt 2-fags udvendig affaldsrum fra Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, se bilag 6.

8.7.      Standard projekt over nyt 3-fags udvendig affaldsrum fra Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, se bilag 7.

8.8.      Forslag om fællesantenneudvalg ved Lars Deleurand, Bøgelunden 2, m.fl., se bilag 8.

 

9.       Valg af udvalg

      9.1.    Valg af Fastelavnsudvalg

                Nuværende udvalgsmedlemmer:                                                        

·                                               Rob Wiegmans, Elmelunden1 – genopstiller ikke.

·                                               Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111- genopstiller.

·                                               Robert Kauffmann, Bøgelunden 64 – genopstiller.

 

10.     Valg af ny kasserer for en 2-årig periode

·                                               Poul Erik Hansen udtrådt af bestyrelsen den 1. juli – genopstiller ikke.

·                                               Birthe Vangsgaard, Elmelunden 43 – opstiller.

 

11.     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

·                                             Gitte Elgaard, Egelunden 89 – genopstiller ikke.

·                                             Mogens Elbek Egelunden 70 – opstiller.

·                                              Ditte Deleurand Bøgelunden 2- genopstiller ikke.

·                                             Marianne Jensen, Granlunden 30 – opstiller.

 

12.     Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode

 

Carsten Pålsson, Tjørnelunden14, udtrådt af bestyrelsen den 1.9. – genopstiller ikke.

                  

          Der mangler derfor et bestyrelsesmedlem for en et-årig periode.

 

13.     Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

·  Asger Vorm, Tjørnelunden 24 – genopstiller

·  Marianne Jensen – genopstiller ikke – opstiller som bestyrelsesmedlem

·  Mogens Elbek – indtrådt i bestyrelsen d. 1.7.2017 – genopstiller ikke – opstiller som bestyrelsesmedlem

 

Der mangler således 2 bestyrelsessuppleanter.

 

14.     Valg af 2 interne revisorer

·                                             Peer Larsen, Granlunden 119 – genopstiller

·                                              Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18 – genopstiller

 

15.     Valg af 2 revisorsuppleanter

·                                             John Hübner Andersen, Elmelunden 10 – genopstiller

·                                             Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95 – genopstiller

 

           Der mangler således 1 revisorsuppleant

 

16.     Overrækkelse af gårdprisen

 

17.     Eventuelt

 

Download indkaldelse og bilag

Download budget 2018 – 2019

Download regskab 2016 – 2017

Download fuldmagt

0

Din varekurv