Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling juni 2017

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

5. juni 2017

 

 

 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Tirsdag den 20. juni 2017, kl. 18.30

 

i Strandgårdsskolens Multisal

 

Dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent, samt stemmetællere

 

2.    Godkendelse af dagsorden

 For behandling af nedenstående punkter henvises til medsendte bilag 1.

 

3.    Fortsat drift af genbrugspladsen.

Da grundejerforeningen er blevet frataget tilskuddet til driften af genbrugspladsen, skal grundejerne beslutte:

 

3.a: Genbrugspladsen drives videre af grundejerforeningen.

Til driften af genbrugspladsen opkræves derfor fremover 40 kr. pr. husstand pr. måned.

 

– eller:

 

3.b: Genbrugspladsen nedlægges.


Såfremt pkt. 3.b vedtages, behandles pkt. 4.

 

 4.    Valg af ny dagrenovations løsning

Dagrenovationsløsningen vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 24. oktober 2016, kan ikke gennemføres uden genbrugspladsen. Der skal derfor vedtages én af følgende 3 løsninger:

 

4.a: To – sække løsning ved huset, resten på stamvejene.

 

4.b: Én – beholder løsning ved huset, resten på stamvejene.

 

4.c: Tre – beholder løsning ved huset, intet på stamvejene.

 

 5.    Tak for i aften.

 

 

Download som pdf:

0

Din varekurv