Indkaldelse til generalforsamling 2016

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

14. november 2016

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Mandag den 28. november 2016, kl. 18.30

 

i Strandgårdsskolens Multisal

 

Indskrivning af deltagere til generalforsamlingen kan ske fra kl. 18.00.

Dagsorden

1.    Valg af dirigent samt stemmetællere

 

2.    Godkendelse af dagsorden

 

3.    Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

 Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

4.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab – for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d. 20. november, hvis man vil være sikker på et uddybende svar

       a)    Godkendelse af driftsregnskab
       b)    Godkendelse af varmeregnskab

 

5.    Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2017– 30. juni 2018)

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning

Se budget forslag

6.    Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2017– 30. juni 2018)

Se budget forslag

7.    Fastsættelse af rykkergebyr

Foreslås uændret på 150 kr.

8.    Indkomne forslag

8.1. Der ønskes installeret målere på det varme vand – se bilag 1 

8.2. Nedsættelse af en arbejdsgruppe vedr. etablering af varmtvandsmålere – se bilag 2 

8.3. TV antenneforhold i Strandgårdsparken – se bilag 3 

8.4. Nedsættelse af en arbejdsgruppe vedr. udbuddet af TV kanaler på Ishøj Fællesantenne – se bilag 4 

8.5. Ansøgning om dispensation (standardprojekt) for 3-fags skralderum – se bilag 5 

8.6. Brugsrettighed til parkeringsplads – se oplæg

 

 

 

9.    Valg af udvalg

9.1.    Valg af Legepladsudvalg

Da der pt. kun er ét medlem, og opgaverne er omfordelt, er formålet med udvalget bortfaldet.

Bestyrelsen foreslår derfor, at legepladsudvalget nedlægges.

9.2.    Valg af Fastelavnsudvalg

Nuværende udvalgsmedlemmer

 • Rob Wiegmans, Elmelunden 1, modtager genvalg
 • Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111, modtager genvalg

Da Rob Wiegmans har meddelt, at han ønsker at stoppe i udvalget efter fastelavnsfesten i 2017, er der stort behov for nyt/nye medlem(mer), så meld dig endelig – enten på generalforsamlingen eller ved henvendelse til kontoret.

10.  Valg af formand for en 2-årig periode

Nuværende formand:

 • Pernille Møller, Granlunden 101, modtager genvalg

11.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

 • Bjarne Børgesen, Poppellunden 13, modtager genvalg
 • Jette Malling, Egelunden 30, modtager genvalg
 • Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtager genvalg

 

12.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode

Da Lone Qvistgaard har valgt at trække sig før tid, skal der vælges 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.

 • Ditte Deleurand, Bøgelunden 2, opstiller

13.  Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

Nuværende bestyrelsessuppleanter:

 • Asger Vorm, Tjørnelunden 24, modtager genvalg
 • Qamar Farooq, Bøgelunden 57, modtager ikke genvalg
 • Elsebeth Rasmussen er fraflyttet

Der mangler således 2 bestyrelsessuppleanter.                              

 

14.  Valg af 2 interne revisorer

Nuværende revisorer:

 • Peer Larsen, Granlunden 119, modtager genvalg
 • Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95, modtager ikke genvalg
 • Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18, opstiller

15.  Valg af 2 revisorsuppleanter

Nuværende revisorsuppleanter:

 • John Hübner Andersen, Elmelunden 10, modtager genvalg
 • Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18, modtager ikke genvalg, såfremt han vælges som intern revisor

Såfremt Bjarne Jensen vælges som intern revisor, mangler der 1 revisorsuppleant.

16.  Overrækkelse af gårdprisen

 

 

17.  Eventuelt

Download:

 

 

 

0

Din varekurv