Nyhedsbrev 2016-12

 

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

 

21. oktober 2016

 

Nyhedsbrev 2016 – 12

 

Nyhedsbrevet informerer om:

  1. Ekstraordinær generalforsamling den 24. oktober
  2. Brug af genbrugspladsen

 

1. Ekstraordinær generalforsamling den 24. oktober

På mandag afholdes den ekstraordinære generalforsamling om affaldshåndtering, dvs. vores dagrenovationsordning.

Der har været stor interesse omkring emnet, og naturligvis masser af spørgsmål. Det har ikke været muligt, i det udsendte oplæg, at gå i detaljer med alle fordele og ulemper, men det vil selvfølgelig blive gennemgået på generalforsamlingen, hvor der vil være rig mulighed for, at stille spørgsmål.

Det er utroligt vigtigt, at alle møder op, eller videregiver fuldmagt til en anden grundejer, også selv om man sidder og tænker: ”Jamen, det kan da kun blive forslag xx”, så skal man ikke tage for givet, at flertallet af de fremmødte har den samme holdning. Det er afstemningen på mandag, der er afgørende.

Husk, at hvert hus kun har én stemme, og højst kan medbringe én fuldmagt. Man har ikke stemmeret til generalforsamlingen, hvis man er i restance til foreningen.

Vi glæder os til at se jer allesammen.

 

2. Brug af genbrugspladsen

Igennem det seneste halve år er sorteringen på pladsen blevet væsentligt forringet. Der er naturligvis mange aspekter i dette, men vi opridser lige de vigtigste her: 

  • Det er kun tilladt at aflevere affald i klare plastsække (undtagen haveaffald der kan afleveres i papirsække)
  • Medarbejdernes anvisninger skal følges, uanset om man er enig eller ej
  • Medarbejdernes opgave er at vejlede omkring sortering, ikke at hjælpe med aflæsning mv.
  • Besøgende kan blive bedt om at vise legitimation, da pladsen er forbeholdt grundejerne i bebyggelsen

Der har været gentagne episoder med grundejere, der trods anvisninger nægter at følge disse. Medarbejderne har udvist stor tolerance overfor fx nye grundejere, men mange har desværre forsat med at bryde anvisningerne.

Fra d.d. vil ovenstående atter blive håndhævet og dette med nul-tolerance, dvs. at sorte sække afvises, man kan blive bedt om, at sortere inden man går ind på pladsen, og legitimation kan udbedes.

Følger man ikke dette, kan man blive nægtet adgang.

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Pernille Møller

formand

 

Download som pdf

0

Din varekurv