Nyhedsbrev 2016-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken


21. marts 2016

 

Nyhedsbrev 2016 – 03

 

Nyhedsbrevet informerer om:

  1. Reserverede p-pladser
  2. P-båse og gule striber
  3. Ny affaldssorterings ordning
  4. Bestyrelsen her og nu

 

1. Reserverede p-pladser

Som omtalt i beretningen og på generalforsamlingen i 2015, arbejder bestyrelsen på, at stille ét eller flere forslag om brugsret til én p-bås pr. hus.

Det er udløberen af de seneste års stigende kamp om pladserne, da der kommer flere og flere biler.

På generalforsamlingen i 2009 blev stillet forslag om opstribning, og dette blev kun forkastet fordi bestyrelsen opfordrede til, at afvente renoveringen af p-pladserne. Ved fremlæggelsen af belægningsrapporten og vedtagelsen af budgettet i 2014, blev der givet tilsagn om opstribning, såfremt økonomien tillod det. Det gjorde den, og opstribningen blev udført, til glæde for langt de fleste.

I forbindelse med dette, og også tidligere, blev vi mødt med mange tilkendegivelser om et stort behov for, at have ret til bare én plads når man kom hjem og skulle parkere.

De seneste måneder har vi arbejdet ihærdigt på at kigge alle aspekter igennem, så et sådant forslag er gennemtænkt, både juridisk og økonomisk.

Processen er blevet forhalet en del, da en grundejer valgte at klage til kommunen over både opstribningen, og vores mulige kommende forslag. Det skulle vi så også til at svare på, men heldigvis gav det samtidig svar på nogle af vores spørgsmål, så nu er vi noget tættere på et endeligt resultat. Vi afventer dog fortsat hele den økonomiske beregning, og vi ved ikke hvornår dette er på plads.

 

2. P-båse og gule striber

Generelt respekteres opstribningen, til glæde for mange, og bestyrelsens oplevelse er, at det har givet mere ro omkring p-pladserne.

Opstribningen er, indtil videre, vejledende og kan først håndhæves af politiet, når der skiltes ved gårdene om regler for parkering. Skiltning kan først foretages, når en generalforsamling har taget stilling til, hvilke regler vi ønsker for parkering, f.eks. om der ønskes reserverede pladser.

I lundene ud mod Ishøj Søvej havde bestyrelsen – efter ønske fra flere grundejere – foranlediget en gul opstribning i indkørslerne. Det har imidlertid vist sig, at en tidligere lovændring har gjort reglerne mere restriktive med hensyn til, hvor man må male, og hvorledes der skal skiltes. De gule striber vil derfor blive fjernet igen, men det ændrer ikke på, at det er uhensigtsmæssigt at parkere i indkørslen, og man bør parkere i de afmærkede båse.


3. Ny affaldssorterings ordning

Der træder en ny ordning i kraft pr. 1.6.2016. Ordningen omhandler vores dagrenovation, dvs. alt det vi nu smider i vores affaldssæk ved huset.

Det skal fremover sorteres i 6 fraktioner; madaffald, restaffald, glas, papir, plast og metal.

Vi har afholdt flere møder med konsulenten fra Vestforbrænding, og indtil videre fået 6 forskellige løsningsforslag.

Vi har allerede papir og glas sortering på stamvejene, og mulighed for plast og metal på genbrugspladsen. Der er mulighed for, at bevare vores løsning med affaldssække, men så kan vi kun smide èn ting ud ved vores hus, f.eks. madaffald eller restaffald.

Vi kan også få containere ved husene, som vi kender det fra villa-kvarterne, men hvor skal vi stille dem?

Lige nu er der åbnet op for muligheden af at benytte genbrugspladsen, som ellers blev udelukket af kommunen fra start af, men vil grundejerne benytte sig af det? Og hvis vi skal bruge genbrugspladsen til en del af dagrenovationen, så skal vi jo også have vores tilskud tilbage og formentlig udvide åbningstiden, så det vil sige et øget tilskud fra kommunen.

Når vi har mere viden, og helt specielt skriftlige tilsagn fra kommunen, kan vi sammensætte de bedste løsninger, som så skal til afstemning på en generalforsamling.

Vi er ikke forpligtet til at overgå til den nye ordning pr. 1.6., hvis vi har en implementerings-plan, og den arbejder vi på.

 

4. Bestyrelsen her og nu

Vi har mange jern i ilden, som I kan læse ovenfor og i seneste nyhedsbrev, og dertil kommer, at vi arbejder på at finde en løsning om vores koldtvandsledninger, og forbereder os på udkast til ny lokalplan, som også vil skulle i høring og på generalforsamling. Disse ting kræver alle stor mødeaktivitet og kontakt med rigtig mange forskellige parter og interessenter.

Tillige er vi i dialog med andre grundejerforeninger i Ishøj, da vi har mange fælles interesser, og det er givtigt.

Vi vil meget gerne kunne afholde en ekstraordinær generalforsamling inden sommer, men alle ting skal være ordentligt gennemgået, før vi stiller med de færdige forslag.

Når vi gerne vil have tingene behandlet inden sommer, så skyldes det ikke kun at vi selv har meldt ud, at det var vores forventning, men også at vi til efteråret skal arbejde med forslag til implementering af målere på det varme vand – endnu et stort projekt.

Så vær søde at bære over med os, hvis vi ikke kan besvare henvendelser inden for 2 uger – som er vores mål – vi gør vores bedste Smile

 

 

I ønskes alle en god påske og godt vejr!

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Pernille Møller

formand

 

 

Download som pdf

0

Din varekurv