Nyhedsbrev 2016-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

14. marts 2016

 

 

Nyhedsbrev 2016 – 02

 

Nyhedsbrevet informerer om:

  1. Kontoret holder ferielukket
  2. Sand til sandkasser
  3. Legepladspuljen
  4. Skiltning af legepladser og skurgange
  5. Ny medarbejder
  6. Information via mail
  7. Bestyrelsen her og nu

 

1. Kontoret holder ferielukket

Fra og med fredag d. 18. marts til og med fredag d. 1. april. Akutte henvendelser vedr. varme, kloak og terrænbelysning kan ske til vagtcentralen 76 11 72 82.

 

2. Sand til sandkasser

For de gårde som har sandkasser, kan der nu bestilles sand. Henvendelse til kontoret senest d. 11. april. Sand leveres på parkeringspladsen ved skurgangen, og gården skal selv udskifte sandet i sandkassen. Når dette er gjort, melder man tilbage til kontoret, at det gamle sand kan afhentes.

 

3. Legepladspuljen

Der kan nu ansøges til Legepladspuljen. Puljen er til udvikling af legepladserne, og man kan læse nærmere på hjemmesiden, hvor ansøgningsskema også kan downloades. Alternativt kan man henvende sig til kontoret for information og skema.

 

4. Skiltning af legepladser og skurgange

Som tidligere oplyst skal alle legepladser og bygninger være mærket med tydelig adresse/ bygningsnummer. Dette har medført, at grundejerforeningen skulle tildele alle skurgange og legepladser fysiske adresser, og disse skal tydeligt skiltes.

 

Der vil derfor, i det næste stykke tid, blive opsat skilte på alle skurgange, både på siden mod legepladsen og siden mod parkeringspladsen. Dette koster i omegnen af 50.000 kr., men så overholder vi reglerne og er også sikre på, at beredskabet kan nå frem, med eller uden GPS Smile

 

5. Ny medarbejder

Vores ejendomsservice medarbejder gennem det seneste år har været sygemeldt siden oktober. Han ophører derfor pr. 31. marts. Vores driftsleder Søren Nielsen er heldigvis stadig hos os, og han har holdt skuden gående med hjælp af vores timelønnere og Kim vores fleksjobber. Det er vi utroligt taknemmelige for. Vi har nu ansat Bjarne Hedeman Nielsen i et 3 mdr. vikariat. Bjarne er startet op, og vi håber I alle vil tage godt imod ham.

 

6. Information via mail

Vi har arbejdet hårdt på at få vores mailtjeneste til at fungere optimalt. Det gør den stadig ikke, men vi kan godt sende information ud på mail. Den understøtter dog ikke alle browsere, hvilket betyder, at den kan se lidt mærkelig ud i nogle browsere. Den tages i brug nu, og hvis du vil have din information på mail, så skal du tilmelde dig maillisten på hjemmesiden.

 

I første omgang bliver du ikke fritaget for også at modtage information på papir i din postkasse, men vi arbejder på en løsning med en mærkat til din postkasse, som kan fritage dig. Så tilmeld dig maillisten nu på Strandgaardsparken.dk hvis du ikke allerede har gjort det.

 

7. Bestyrelsen her og nu

Vi har mere end rigeligt at se til lige nu. Vi arbejder fortsat på at sammensætte nogle forslag vedr. parkeringspladserne, vi skal have ny affaldssorteringsordning for dagrenovationen, og det er ikke uproblematisk, som følge af den nye affaldssorteringsordning har Byrådet besluttet, at fratage os vores tilskud til genbrugspladsen, da de åbenbart ikke mener vi har brug for den længere, og vi gennemgår også Lokalplanen minutiøst, da der skal udarbejdes en ny Lokalplan.

 

Vi håber på, at vi kan afholde en generalforsamling inden sommer, hvor der vil være forslag vedr. parkeringspladser og affaldssortering til debat og afstemning, men det er tunge sager, som kræver meget forberedelse.

 

Inden påske udsender vi endnu et Nyhedsbrev, hvor vi vil orientere om processen vedr. parkeringspladser og affaldssortering.

 

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Pernille Møller

formand


Download som pdf

0

Din varekurv