Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2015

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.7. september 2015 kl. 18.30 i Bøgelunden 7. 

 

Afbud: Jan og Jette

Kaffe/Te: Carsten

 

Dagsorden:

  

 1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder
  • Juni og august ej færdige.

 

 1. Siden sidst på mail/telefon.
  • Gård xx – legepladsstrid.

Pernille skriver et brev til hele gården.

 

 • Gård x – gårdmøde med politiet.

Der har været afholdt gårdmøde, med vores lokalbetjent. Det gennemgående billede var at gården oplever sig som overvåget og bliver tiltalt på upassende vis. Der er enighed om, at der ønskes ro. Det blev aftalt at der afholde set møde mellem grundejer, politiet og Pernille. Det har endnu ikke været muligt at få et møde i stand.

 

 • Rækkehuse ved AAB, Ishøj Boulevard?

Vi har fået et praj om, at der er besluttet på et beboermøde at man gerne vil have disse huse. Det er også vedtaget på byrådsmøde at gå videre med sagen, men lokalplanen er endnu ikke i høring, og vi kan derfor ikke forholde os til noget endnu.

 

 • Gårdrepræsentanter?

Vi vil rigtig gerne have nogle personer vi kan kontakte i gårdene. De skal ikke udtale sig på gårdens vegne, men fx være behjælpelige med at videregive information i akutte situationer osv.

 

 • Gård xx – piletræer?

Vi kan ikke hjælpe med træerne på legepladsen, det skal gården selv ordne.

 

 • Busk med torne- Elmelunden.

Busken får lov at leve, og ejeren af hunden må passe bedre på sin hund.

 

 1. Fordeling af kommende arbejdsopgaver.

3.1. Om og renskrivning af flg:

             Besigtigelsesskema, samt brev til ejendomsmæglere, sat i bero.

3.2. Oplæg til flg:

       Funktionsbeskrivelser, Pernille laver dem færdigt, på et tidspunkt.

      Mail etik og regler, internt og eksternt. Oplæg v. Jette + Pernille, ikke lavet færdigt.

 

 1. Generalforsamlingen
  • Indkomne forslag.

Det er endnu uvist om grundejer fastholder sit forslag om målere på det varme vand, men han var meget lydhør overfor problematikken omkring Brunata, da vi havde møde med ham.

 

 • Er alt på plads?

Yes, som vanligt sørger Poul Erik fro drikkevarer, og Bjarne laver aftale med pedellen.

 

       Gitte opstiller som bestyrelsesmedlem, og Poul Erik som kasserer. Jan Skov genopstiller  

        ikke.

 

 1. Belægningsarbejdet.
  •  

Der er opsamling ift. striber. Det drejer sig om handicap symboler og MC symboler. Så er der et par fejlmarkeringer. Ligeledes er der en del småfejl, men disse tages ved  gennemgangen med entreprenør og ingeniør.

 

 • Plads 30.

Kommunen har besluttet at lave den uden at sikre undergrunden. Det ser allerede nu ikke ud til at være så heldigt, idet der er lunker på de gamle steder.

 

 • Ris og ros vedr. parkeringsforhold.

Nogle få grundejere har været meget insisterende omkring deres negative opfattelse af opstribningen. Det er dog sådan at rigtig mange har været positive og er glade for det udførte.

 

 • Bøgely, behov for mange p-pladser til dagligt.

Pernille har forespurgt lederen af Bøgely om deres parkeringsbehov. Hun har meldt tilbage, at ca. 18 medarbejdere har et dagligt parkeringsbehov. Det er rigtig mange, når man tager i betragtning at f.eks. gård 2 kun har 14 pladser i alt.

       Vi må undersøge muligheden for evt. at omdanne græsarealet ved Bøgely ud mod Parkvej til  

       p-pladser.

       Pernille kontakter Park og Vej.

 

 1. Legeplads-puljen.

6.1. Hvem laver udkast til nye kriterier? Gitte-men ikke før februar.

6.2. Frist for ansøgning fremadrettet? 1. april.

6.3. Puljens størrelse – til budget. Det tager vi på budgetmødet.

 

 1. Interne meddelelser

 

 • Økonomi
  • Status, det er ok.
  • Årsregnskab – vi går ud med et minus på 200.000,-kr. Det er fordi vi har haft de ekstraordinære udgifter til rekruttering og dobbeltløn.

 

 • Personale – delvist lukket punkt

7.2.1.

7.2.4. Aflønning for omdeling, vi mangler en sats for fællesskrivelser pr. hus, samt en  

          regulering af adresserede forsendelser. Vi blev enige om, at benytte satsen for  

          adresserede forsendelser.

 

 • Varme
  • Status vandtab, 5,3 M3

 

 • Varmeopgørelser, udeståender hos Brunata.

    Der er rigtig mange og vi ønsker møde med Steen.

 

 • Circon-ventiler, afventer.

 

 • Fyr xx – videre forløb, endnu ikke afklaret.

 

 • Varmeopgørelserne er kommet

    Trykkes og omdeles i uge 41/42 når de er gennemgået af Bjarne og Pernille.

 

 • Besigtigelser/Ansøgninger
  • Seneste nyt vedr. lokalplan. Atter ingenting.

 

 • Er listen blevet checket?

    Poul Erik har afleveret listen til Winnie. Så der rykkes for den.

        

 • Vedligeholdelse
  • Overdragelse af vand forsyningen/stophaner, seneste nyt. Stadig intet.

 

 • Genbrugspladsen

    Vi opkræves gebyr for tømning af container mm. Vi skal lave en opgørelse over

    ekstraudgifter, og sende en ansøgning til kommunen vedr. disse.

 

 • Handicap-pladser, vores procedure.

    Vi skal arbejde videre med den, men det er ikke der vi er endnu.

 

 • Bænke ved Lundestien, seneste nyt.

    De kom, de gravede, de fyldte hullet igen og kørte. Og så har de sagt at de kommer  

    flere gange, men vi har ikke set dem endnu.

 

 • Høje træer-kommunens, fældes ved vinterbeskæringen.
  • IT og Kommunikation
   • Hjemmesiden-afventer

 

 1. Særlige opgaver
  • Sortering af arkiv, samt matrikelarkiv. Afventer

 

 1. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

 • Fastelavnsudvalg

 

 •  

 

 •  

 

 1. Grønt Forum

 

 1.  

 

Referent

Pernille Møller 

formand

0

Din varekurv