Referat af bestyrelsesmøde 3. november 2014

 

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d. 3. november 2014 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

Afbud: Carsten

Kaffe/Te:

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.  Ingen klar.

2. Siden sidst på mail/telefon

2.1. Grundejer – handicapplads – det er et enderækkehus, derfor er det mest hensigtsmæssigt, at handicappladsen er foran deres eget hus, ved siden af stamvejsbedet. Det generer de andre naboer, og den øvrige parkering mindst muligt.

2.2. Grundejer – klage over endegavls beplantning/fortov. – Manden i huset var blevet informeret om det, der skulle ske mht fliser og beplantning ved deres gavl, men det blev ikke videre givet til hans kone. Derfor har hun nu klaget over arbejdet. Grønt Enterprise er ikke helt færdig endnu, men når det er det, bliver det rigtig pænt.

2.3. Grundejer – De havde en sø af vand på fortov, efter det sidste store regnskyl.- Vi observerer, hvor slemt det er, når det har regnet.

 

3. Fordeling af kommende arbejdsopgaver

3.1. Om og renskrivning af flg:

  • Besigtigelsesskema, samt brev til ejendomsmæglere, Winnie er i gang.

3.2. Oplæg til flg:

  • Formulering af principperne for gårdprisen, endeligt oplæg vedhæftet-godkendes. – er underskrevet
  • Funktionsbeskrivelser, Pernille laver dem færdigt.
  • Mail etik og regler, internt og eksternt. Oplæg v. Jette + Pernille, ikke lavet færdigt.
  • Kilometertakst og frynsegoder. V. Jan. Herunder en debat om formandens IT udgifter. – Hvad skal være reglen for at formanden fx skal have en pc af foreningen til sit arbejde i foreningen?
  • Pernilles PC er grundejerforeningens, men den er 3-4 år gammel, og står for at skulle skiftes ud. Hun bruger den primært til bestyrelsesarbejde. Vi havde en diskussion om, hvad der er rimeligt ift om formanden skal have en computer. Skal  grundejerforeningen stille PC og tilbehør  til disposition for formanden? Det var der bred enighed om – Jans skriver en formulering, som vi ser på til januar

4. Gårdprisen

Det bliver gård 22. De har gjort deres legeplads rigtig fin. Fx har de sat et stort pænt hegn op på legepladsen, så børnene kan spille bold, uden at ødelægge ruderne i nærheden. Gård 28 var også i spil, fordi de har fjernet en masse hæk mm, men det er ikke pænt endnu, så vi holder øje med dem. Måske er de færdige til næste år.

 

5. Generalforsamlingen

Pernille tjekker, om Henrik Drejer er booket som dirigent? Annette er referent som hun plejer. Bjarne undersøger, hvordan mikrofonen fungerer, med eller uden stativ. Vi mødes ca. 17.45.

6. Interne meddelelser

6.1. Økonomi

6.1.1.   Status incl. restancer. – Vi har først fået den økonomiske oversigt på selve mødet, så vi ser på det på næste møde.

6.2. Personale

6.2.1.   Reception for Bente d.5.12. Menu – 100 kr. pr. kuvert med brød, smør, pølse og ost. Det er billigt. Vi henter selv maden, for Slagter Finn har ret travlt med julefrokoster til den tid.

6.2.2. Driftsleder – lukket punkt.

6.3. Varme

6.3.1.   Status vandtab, 6,5 M3 – Vandspildet er stoppet efter at lækken er blevet opdaget i et hus.

6.3.2.   Varmeopgørelser, udeståender hos Brunata – Bjarne har talt med en grundejer, der sagde, at han ikke havde fået sin radiator skiftet, men kun måleren. Bjarne forstår ikke Brunatas måling, for det ser ud som om, at de både har beregnet ud fra den gamle måler og den nye måler.

En anden grundejer havde en fejl, der hed E3 på gulvvarmen. Hvis man satte drift på igen, ville fejlen forsvinde.

Bjarne bliver nødt til at sammenligne flere grundejeres nye varmeregninger med dem fra sidste år.

En grundejer har to målere, der sidder i huset, som ikke har sendt målinger til Brunata – Der er problemer med det antal regninger for nye målere, Brunata sender os. Deres tal og vores er ikke de samme. I fremtiden betaler Gitte ingen regninger, som Bjarne ikke har godkendt rigtigheden af. Nu er det Gitte og Bjarne, der sammen står for godkendelsen af Brunata regninger.

6.3.3.   Cirkonventiler, afventer

6.4. Besigtigelser/Ansøgninger

6.4.1.   Gennemgang af øvrige mangler – Jette sender skemaet ud. Bjarne, Pernille og Poul Erik deler opgaverne imellem sig.

6.5. Vedligeholdelse

6.5.1.   Overdragelse af vand forsyningen/stophaner, intet nyt.

6.5.2.   Genbrugspladsen – vi opkræves gebyr for tømning af container. Intet nyt.

6.5.3.   Renovering af varmecentralen, udvendigt. Hatten skal være sort? Hvad medfører det for institutionerne? Pernille har ikke nået at få en begrundelse fra Selcuk.

6.5.4.   Kanter i genbrugsplast, på standby.

6.6. IT og Kommunikation

6.6.1.   Winnie arbejder ihærdigt på at få alt vores IT til at fungere korrekt.

7. Særlige opgaver

7.1. Sortering af arkiv, samt matrikelarkiv. Afventer

 

8. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

8.1. Fastelavnsudvalg

 

8.2. Legepladsudvalg

 

8.3. Sommerfestudvalg

 

 

9. Eventuelt

 

 

Mødet sluttede kl. 20.20

Referent Jette Malling

0

Din varekurv