Indkaldelse til generalforsamling 2013

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

1. november 2013

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

tirsdag den 19. november 2013, kl. 18.30

 

i Strandgårdsskolens kantine

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere

2. Godkendelse af dagsorden

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 – for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d. 12. november, hvis man vil være sikker på et uddybende svar

a) Godkendelse af driftsregnskab
b) Godkendelse af varmeregnskab

5. Fastsættelse af kommende års kontingent, (1. juli 2014– 30. juni 2015)

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning

Se budget forslag

 

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2014– 30. juni 2015)

Se budget forslag

 

7. Fastsættelse af rykkergebyr

 Foreslås uændret på 150,-kr.

 

8. Indkomne forslag

    8.1. Undersøgelse af ventiltype i forbindelse med udskiftning af varmtvands-

            beholder, se bilag 1

    8.2. Grundejerforeningens medlemmers adgang til hjemmeside, se bilag 2

    8.2.1. Ny hjemmeside

    8.2.2. Genåbning af gammel hjemmeside

 

9. Valg af udvalg

9.1. Valg af Legepladsudvalg

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Asger Worm, Tjørnelunden 24, modtager genvalg

Peter Larsen, Egelunden 74, modtager genvalg

Morten Sønderup, Fyrrelunden 33, modtager genvalg

Oscar Block, Bøgelunden 47, modtager genvalg

 

 

9.2. Valg af Fastelavnsudvalg

Udvalget vil meget gerne have mindst et par medlemmer mere, og der mangler folk, som vil hjælpe på selve dagen.

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Rob Wiegmans, Elmelunden 1, modtager genvalg

Christian Irgang-Dahlin, Granlunden 127 modtager genvalg

 

9.3. Valg af Sommerfestudvalg

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Kim Damborg Jensen, Egelunden 64, modtager ikke genvalg

Bjarne Winther, Poppellunden 5, modtager genvalg

Morten Holm, Poppellunden 23, modtager genvalg

Peter Larsen, Egelunden 74, modtager genvalg

 

10. Valg af kasserer for en 2-årig periode

 Nuværende kasserer:

Konstitueret Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtager ikke valg

Gitte Elgaard, Egelunden 89, opstiller

 

 

11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Bent Jacobsen, Granlunden 54, modtager ikke genvalg

Gitte Elgaard, Egelunden 89, modtager genvalg

Poul Erik Hansen, Granlunden 117, opstiller

 

12. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

Nuværende bestyrelsessuppleanter:

Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12, modtager genvalg

Tommy Vormslev Olsen, Elmelunden 14, modtager ikke genvalg

Lone Qvistgaard, Tjørnelunden 12, modtager genvalg

 

13. Valg af 2 revisorer

Nuværende revisorer:

Peer Larsen, Granlunden 119, modtager genvalg

Jens Smith, Bøgelunden 80, modtager ikke genvalg

 

14. Valg af 2 revisorsuppleanter

Nuværende revisor suppleant:

John Hübner Andersen, Elmelunden 10, modtager genvalg

Poul Erik Hansen, Granlunden 117, modtager genvalg

 

15. Overrækkelse af gårdprisen


16. Eventuelt

0

Din varekurv