Referat af bestyrelsesmøde 4. marts 2013

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d. 4. marts 2013 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

Afbud: Pernille

Kaffe/Te: Carsten

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.  Ref. Af 7.1. og 11.2 burde være klar? Ja, og underskrevet

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1.  Ingen

3. Julemarked-alternativ?

3.1. Åbent hus med gløgg og æbleskiver i december? Mød bestyrelsen og se centralen og hvad vi laver… Udsat til næste gang

4. Mad på Bakken

4.1.  Skal vi have menu, buffet eller a la carte? Hvilken restaurant?

Vedtaget blev: Vi prøver a la carte i år, og så ser vi, hvordan det går. Pernille bestiller bord.

Gitte spørger en bus-mand om kørsel. Hvis det ikke virker, sender hun det videre til Carsten.

5. Meddelelser fra interne udvalg

5.1.  Økonomiudvalg

5.1.1.    Status – Ingen bemærkninger fra kassereren

5.1.2.    Restancer/tvangsauktioner – Der er kun to skyldnere i januar måned

En grundejer er forsvundet. Han skylder 10.000 kr. plus varmeregningen. Sagen ender i Inkasso. Huset har flere ulovlige varme installationer. Det vil den nye ejer bringe i orden.

Der er fra kontoret skrevet til Brunata med anmodning at bringe det i orden

5.1.3 Bankforhold / aftalekonti – Vi bruger mere og mere Danske Bank, og Nordea glider ud. Inden månedens udgang er vores bankforbindelse med Nordea afsluttet.

Vores henlæggelser er som aftalt på sidste bestyrelsesmøde på 1 mill. på et år og 2 mill. på 3 år

5.1.4      Tilskud genbrugsplads – Vi fik 130.000 ind i tilskud. Det er lidt mindre end sidste år. Denne gang har vi fået pengene, uden at vi skulle rykke for dem

5.1.5.    Alternative el-selskaber, er det af interesse for os?

VI har fået et tilbud fra Elvstrøm. Vi giver nu 2,15 kr. pr. kw. Tilbuddet dækkede bl.a. elektronisk aflæsning af målerne til terrænbelysning, men da det kræver internetforbindelse på stedet hvor el-måleren er, kan det ikke lade sig gøre.

Vedtaget blev: Vi gør ikke noget ved sagen nu

.

5.2.  Personaleudvalg

5.2.1.     Personalesag – lukket sag

5.3. Varmeudvalg

5.3.1      Status vandtab, lækage – Februar har brugt 32 m3 spædevand. Firmaet Seested synes ikke, at det er så meget,(men det synes vi) Fredag målte firmaet Løgstør-røg rørene. De kunne ikke finde noget. Der er blevet prøvet med termografi. De fandt noget to steder, dvs. det var tørt, da det blev gravet op. Så det virkede ikke – VVS firmaet har en konklusion der siger, at hullet måske er kun 1,5 mm .-  Leif Koch A/S er et firma, der kan finde ud af sådan problemer, måske skal vi bruge dem. Vi begyndte med et tab på 700 l i døgnet. Nu er det 1600 l i døgnet, der forsvinder. Det er omkring 5-6000 kr., vi bruger på spædevand om måneden

5.3.2.    Er vi klar til at gå videre med planer om varmtvands målere? Nej-afventer.

5.3.3.    Grundejer – De har ikke varme i gulvet, så vores VVS skal ordne det. Deres vandbeholder sidder på loftet. Det kan se ud som om Circonventil sidder på gulvvarmen og ikke fungerer godt der til vores brug. Grundejer har fået sin fjernet og har fået varme i gulvet.

5.3.4.    Grundejer – De har fået et brev om, at de skal montere deres Optunamåler, som de har købt, op. Det har de ikke gjort endnu. Begge huse får besøg af vores VVS, hvis grundejer ikke er hjemme, når vvs kommer, skal han betale besøget

5.3.5.    Det VVS firma, vi ellers har brugt, har mistet den medarbejder, der havde mange aftaler med grundejerforeningen. Så nu har firmaet ikke styr på, hvem der står på listen. Bjarne skal have et møde med firmaet, måske på torsdag. Det er meningen af firmaet skal have mange af vores opgaver

5.3.6.    Møde m. Brunata om skema? – Bjarne skal holde et møde med Steen (Brunata) om skemaet. Og så skal de have at vide, at de ikke skal tage 646.75 kr. for køre ud og læse målere af. Det var ikke med i aftalen.

5.4. Ansøgningsudvalg

5.4.1.    status – Vi har ikke fået et skema fra Bente

5.4.2.    besigtigelse af ejendomme, er vi videre med udkast til skemaer? Lauge har skrevet et forslag.

Vedtaget blev: Pernille og Lauge retter et par småting og så er skemaet færdigt.

5.4.3.    Grundejer – skel – Det er en svær sag. Hele rækken på nær én har for mange år siden flyttet deres skelpæle ud i buskene.  De andre grundejer har vundet hævd på arealet. Det hører med til historien, at grundejerne har måttet leve med et virkelig stort og generende krat, lige ud foran deres haver. – Det vil se underlig ud, hvis den nye grundejer, skal rykke hegnet ind, og resten af rækken ikke gør det. Det drejer sig om ca. 30 cm. Vi har diskuteret sagen, og er enige om, at den nye ejer må beholde sin skelpæl, hvor den står.

5.5. Vedligeholdelsesudvalg

5.5.1.    Overdragelse af vand forsyningen/stophaner, hvor langt er vi? – Intet nyt

5.5.2.    Genbrugspladsen – vi opkræves gebyr for tømning af container. Intet nyt.

5.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

5.6.1.    Vi er ikke kommet videre

5.6.2.    Nyt udstyr på kontoret-vil Lauge køber nyt til Bente, evt. i samråd m. Søren G?

6. Særlige opgaver

6.1.        Sortering af arkiv, samt matrikelarkiv. Afventer

 

7. Meddelelser fra eksterne udvalg

7.1. Fastelavnsudvalg

7.1.1. Opfølgende møde. – Jette har holdt et godt møde med Rob. Regnskabsmæssigt må man ikke overføre overskuddet fra år til år.

 

7.2. Legepladsudvalg

10.4.1. Dato for forårsgennemgang – søndag d 14. april.

 

7.3. Sommerfestudvalg

 

8. Eventuelt

Grundejer har været i retten angående sine antrasitfarvede vinduer, og hun vandt sagen mod kommunen

 

 

 

 

 

Mødet sluttede 20.26

Referant Jette Malling

0

Din varekurv