Indkaldelse til generalforsamling 2012

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

5. november 2012

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

mandag den 19. november 2012, kl. 18.30

 

i Strandgårdsskolens festsal.

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 – for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012.

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d. 12. nov., hvis man vil være sikker på et uddybende svar.

a) Godkendelse af driftsregnskab
b) Godkendelse af varmeregnskab

5. Fastsættelse af kommende års kontingent, (1. juli 2013 – 30. juni 2014)

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning.

Se budget forslag.

 

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2013 – 30. juni 2014)

Se budget forslag.

 

7. Fastsættelse af rykkergebyr.

Foreslås uændret på 150,-kr.

 

8. Indkomne forslag

     8.1. Hegn foran haven i stedet for hæk, se bilag 1.

    8.2. Vindue i endegavl, se bilag 2.

 

9. Valg af udvalg:


9.1. Valg af Legepladsudvalg:

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Asger Worm, Tjørnelunden 24, modtager genvalg

Peter Larsen, Egelunden 74, modtager genvalg.

Morten Sønderup, Fyrrelunden 33, modtager genvalg.

 

9.2. Valg af Fastelavnsudvalg:

Udvalget vil meget gerne have mindst et par medlemmer mere, og der mangler folk, som vil hjælpe på selve dagen.

 

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Rob Wiegmans, Elmelunden 1, modtager genvalg

Christian Irgang-Dahlin, Granlunden 127 modtager genvalg

 

10. Valg af formand for en 2-årig periode:

 Nuværende formand:

Pernille Møller, Granlunden 101,modtager genvalg

 

 

11. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Bjarne Børgesen, Poppellunden 13, modtager genvalg

Jette Malling, Egelunden 30, modtager genvalg

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtager genvalg

 

12. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter:

Nuværende bestyrelsessuppleanter:

Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12, modtager genvalg.

Tommy Vormslev Olsen, Elmelunden 14, modtager genvalg

Lone Qvistgaard, Tjørnelunden 12, modtager genvalg

 

13. Valg af 2 revisorer:

Nuværende revisorer:

Peer Larsen, Granlunden 119, modtager genvalg

Jens Smith, Bøgelunden 80, modtager genvalg

 

14. Valg af 2 revisorsuppleanter:

Nuværende revisor suppleant John Hübner Andersen, Elmelunden 10, modtager genvalg.

 

15. Overrækkelse af gårdprisen


16. Eventuelt

0

Din varekurv