Hvidbogen – indholdsfortegnelse

Hvidbogen
– Indholdsfortegnelse
(Punkter markeret som link er aktive – resten er under udarbejdelse/revision)


1.0 Indholdsfortegnelse.

2.0 Vedtægter, deklarationer og lokalplan.

2.1. Formandes forord
2.2. Vedtægter
2.3. Deklarationer
2.4. Lokalplan
2.5. Skel: Køkken- og haveside.

3.0 Bestyrelsen.

3.1. Bestyrelsens sammensætning. 
3.2. Bestyrelsens træffetider.

4.0 Åbningstider m.v.

4.1. Kontorets åbningstider
4.2. Varmemesterens træffetider

5.0 Standardprojekter og dispensationer.

5.1. Definition og ansøgningsprocedure.
5.2. Tage
5.3 Terrasser samt aflukning af terrasser.
5.4 Udestue
5.4.1  – Ansøgningsskema til udestue
5.5 Skralderum.
5.6 Pejs/skorsten.
5.7 Hegn.
5.8 Indgangsparti – Overdækning.
5.9 Individuelle dispensationer.
5.9.1. Læmur i have.
5.9.2. Læmur i skel.
5.9.3. Vinduer.
5.9.4. Skydedør mellem stue og terrasse.
5.9.5. Dræn.
5.9.6. Lukning af bryggersdør.

6.0 Varme.

6.1. Levering.
6.2. Måleraflæsning.
6.3. Radiatorer.
6.3.1. Udskiftning.
6.3.2. Nedtagning / opsætning af ekstra.

6.4. Varmtvandsbeholdere.
6.4.1. Godkendelseskriterier.
6.4.2. Anoder.

6.5. Gulvvarme.
6.5.1. Godkendelseskriterier.

7.0 Renovation m.v.

7.1. Definition
7.1.1. Dagrenovation.
7.1.2. Kemikalieaffald.
7.1.3. Genbrug. Papir og glas.
7.1.4. Brug af containerpladsen.

8.0 Varme- og vandrør, kloak og afløb.

8.1. Beskrivelse og ansvarsfordeling, herunder  forsikringsforhold.

8.1.1. Varmerør.
8.1.2. Koldtvandsrør.
8.1.3. Afløbsrør i huset.
8.1.4. Kloak og afløb udenfor huset.
8.1.5. Regnvandsafløb.

8.2 Tegninger.

9.0 Udlejning/udlån.

9.1. Borde, stole og service.
9.2. Maskiner og haveredskaber m.v.

10.0 Brug af fællesfaciliteter m.v.

10.1. Tennisbaner.
10.2. Grønne arealer.

10.2.1. Skov.
10.2.2. Bedene foran husene.
10.2.3. Fællesarealer i øvrigt incl. hundetoiletter o.lign.

10.3. Legepladser.
10.4. Skurgangene.
10.5. Antenne.
10.6. Parkeringforhold (P-ret, lastvogne, campingvogne m.v.)
10.7. Sti- og parkeringsplads belysningsanlæg.

11.0 Snerydning.

12.0 Udvalg.

12.1. Bladudvalg.
12.2. Nabohjælpsudvalg.  
12.3. Fastelavnsudvalg.

13.0 Diverse.

13.1. Beskrivelser. (Edward Troelsgård rapport)
13.2. Trælofter.
13.3. Skadedyr.

13.3.1. Rotter
13.3.2. Insekter
13.3.3. Myrer

13.4. Forsikringer.
13.5. Nabostøj, pjece.

14.0 Information om lokale forhold i Ishøj.

15.0 Stikordsregister.

16.0 Egne notater og optegnelser vedr. huset m.v.

0

Din varekurv