Farvevalg mm.

Emne:         Vedr . Gældende regler for farvevalg på gårdsiden

Ref : grundejerforeningens skrivelse af d. 17 marts 2009  (bestyrelsen er blevet opmærksom på, at du ikke overholder, de for grundejerforeningens gældende regler for farvevalg på gårdsiden)

Jeg / Vi skal hermed meddele bestyrelsen for Strandgårdsparkens grundejerforening, at vores døre ikke er malet. Vores facade er naturfarvet, det har den været de sidste 15 år og forbliver at være sådan!

 

Vi var nogen af de første der grundet bestyrelsens  påtale,  pligtfuldt måtte rive vores udestue  ned og genbygge en ny ”lovlig”, men hvad ser vi ?- Et utal af  ”ulovlige”  mv. tilbygninger der tilsyneladende  ikke får påtale fra bestyrelsen, som nu har valgt at prioritereat gårdsiden skal være sort.

 

Det er med stor undren, at bestyrelsen har så mange ressourcer, at man spiller ”politi” på netop dette område, når man på havesiden og andre steder, er vidne til noget, der næsten ikke kan beskrives,

hvorfor ikke tage fat på disse sager først?  Hegn i ”17” forskellige udformninger og farver,- gr. ejere med ulovlige udvidede haver. De få nævnte ting skæmmer bebyggelsen enormt.

 

Det er med stor undren at man i referat af  ordinær  generalforsamling  24 nov. 2008 pkt. 16: under eventuelt har følgende indlæg:

 

Der var kun en farve tilladt på gårdsiden og det var sort, hvorimod der var 5 farver at vælge imellem  på havesiden.

Når en ejendom skulle sælges, skulle bestyrelsen underskrive en ejendomsforespørgelse, med uregelmæssigheder i forhold til lokalplan og gældende regler. Det blev måske påtalt at dørene var grå. Den nye grundejer ville blive kontaktet og gjort opmærksom på at den afvigende farve og kunne så ikke forstå at de skulle ændre farven, da naboen også havde grå døre. Naboen var blot ikke blevet  pålagt  at  ændre farven da deres hus ikke var til salg.

Samtidig understreges det , at bestyrelsen ikke ønsker at lægge hindringer i vejen for grundejerne?

Bestyrelsen med formanden i spidsen, med udvalgte underformænd, har tilsyneladende valgt at prioritere dette område  som  særdeles vigtigt: At  gårdsiden skal være sort. Det virker som om, at grundejerforeningen har påtaget sig en ”politiopgave” på grundejernes bekostning!

Det må siges, at være gået i sort. Lad os få stoppet denne ”hetz”

Hvad   koster  det for at omdele disse påmindelser til grundejerne?  Hvad vil det koste ved evt. opfølgning med sagsomkostninger, såfremt bestyrelsen går så langt? Bestyrelsen har måske også gjort sig tanker om at udvælge nye kontrollerende formænd udover bla. Formanden for ansøgningsudvalget?

Hermed forslag til flere formandsposter: –   Formand for bekæmpelse af røg/luftforurening, – Formand for opsyn af ulovlige parkerede transportmidler i gårdene. –   Formand for opsyn af ulovlige efterladenskaber, samt støjforurening  fra husdyr i bebyggelsen. – Formand for formanden. Der kunne nævnes mange flere poster.

 

Med   denne bureaukratiske ledelsesform, hvor bestyrelsen efter min opfattelse bekymre sig om småting frem for mere relevante ”gener” for alle beboere, her kunne nævnes mange ting!

 

Men det er godt at vide at kontingentet går til en god  sag:   Længe leveBUREAUKRATIET

.

 

 

Hvad med at tage fat på vigtigere ting som allerede nævnt?

 

Hvad med brændeovne?

 

Brændeovne?  Har bestyrelsen gjort sig tanker om konsekvenserne af, hvad der ville ske hvis hver husstand installerede en sådan?

 

Indlæg fra flere af landets aviser:

Vi krænker Danskernes ret til ren luft sæt filter på som det er pålagt bla .Sverige, Norge, eller at  betale en afgif.t

 

-Brændeovne koster lige så mange liv som passiv rygning.

-Røgforurening fra landets ca. 700.000 brændeovne koster liv og samfundet milliarder af kroner.

-Brænedovne er den største kilde til forurening med partikler og tjærestoffer fra vores boliger

.

-Indeklima: Danmarks ca. 600.000 brændeovne forkorter næsten lige så mange liv, som passiv rygning. Put et filter på skorstenen eller betal afgift.

Conni Hedegaard: Brændeovne er skyld i at ca. 3.400 danskere dør for tidligt. Brændeovnsrøg

er også årsagen til allergi og koster samfundet milliarder af kroner i sundhedsudgifter. Det må være muligt at rense røgen med et filter eller andre aggregater.

Brændeovne er i de sidste 10 år fordoblet til mindst 700.000, hvad med fremtiden?

Hvad med at pålægge   ”brænde – ovns – ejere,” om at installere et godkendt filter eller andre aggregater, der kan være med til at formindske den sundhedsfare der er at bo i et så tæt beboede område som Strandgårdsparken, hvor nogle grundejere bare ”fyre løs”

 

Fra èn der har været med fra starten, hvor det ikke var tilladt at ændre tag fra fladt til ”rejsning”

Men nu! ok.  –  Det  skete for flere års siden, og ”i dag” endda med forskellige udformninger/rejsninger, og vi ser vinduer i flere forskellige typer.

 

Der sker måske også en  udvikling for bestyrelsen i grundejerforeningen, udover de yderst prof. skrivelser som udsendes til grundejerne, på deres bekostning.

 

Strandsgårdsparken, et godt sted at bo! ??????

Tilbagemeldingen på dette indlæg kunne måske lyde som følgende ”Hvis du ikke kan lide røgen i ”bageriet”/ gården så flyt!

 

 

 

Preben Theilsgaard

 

Elmelunden 37

0

Din varekurv