Referat af bestyrelsesmøde 6. september 2010

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.6. september 2010 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

 

Afbud: ingen

Kaffe/Te: hvem melder sig? Ingen, men vi fik te og kaffe alligevel

Bjarne tager tjansen til oktober og Benny til november, Stella  til januar

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 6.5. og 14.6 klar til underskrift. – OK

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Vand på fortov – Flere grundejere i en gård i Egelunden har klaget over, at der er store vandpytter, når det regner voldsomt. Grunden er, at legepladsen er hegnet ind med store planker mm, så vandet ikke kan komme væk. En grundejer mener, at grundejerforeningen skal forandre noget ved SF stenene, så vandet forsvinder. Men det er ikke SF stenene, der er problemet. Det er, at vandet ikke kan komme væk pga. spærring. Betina får en uvildig, Søren Lohman, til at se på sagen. Derefter får grundejerne at vide, hvad de kan gøre, for at løse problemet. Risten ved gavlen ligger for højt, men den har ikke noget at gøre med dette problem

 

2.2. Hundetræf – Der har hele sommeren på de store græsplæner ved Lundestien, været problemer med hunde- og mennesketræf. De har lavet meget støj, så de omkringboende grundejere har været meget generet. Pernille har prøvet at komme til at tale med nogle ad dem, men pga. det kedelig vejr i august, har de ikke været der. Pernille har nu mødt nogle hundeluftere, der bruger de store græsplæner, og har talt med dem. Pernille har også talt med XX, én af klagerne,  om, at hun må henvende sig igen, hvis det fortsætter. Det er nok forbi med hundetræffet for i år, fordi det er efterår og er blevet koldt om aftenen. Men vi må se, hvad der sker til foråret.

 

2.3. Ansøgning – Sidste år stod gården for tur til at få renoveret deres skurgang. De bad om at vente, da de skulle fjerne noget efeu, der kravlede op ad gavlvæggen. Gården har nu indkøbt nogle andre planter og beder så om 3500 kr. til hjælp til de udgifter, de har haft ift. at genetablere beplantningen. – Vi fik en snak om, hvad der er rimeligt ift. at genetablere noget bevoksning.  Vedtaget: Gården kan søge de 1500,00 kr. hver gård kan søge

 

2.4. Ovenlys vindue – Bestyrelsen har haft samme forespørgsel før, fra en anden grundejer. Dengang mente bestyrelsen, at det ville ændre taget væsentlig ift. resten af bebyggelsen. Grundejeren henvendte sig dengang til kommunen, og fik vist nok afslag. Pernille taler med Birger (tidligere formand) for at få sagens historie, inden grundejeren får et svar.

 

2.5. Fasanvænget, mødes d.7.nov – Pernille, Bjarne, Carsten og Stella

 

2.6. Stophaner – Pernille har fået en mail fra den VVS, der skifter stophaner for tiden. VVS ville gerne have lov til at sende et tilbud ud til grundejerne, via grundejerforeningen når vi varsler lukning af vandet, men det går bare ikke. – En grundejer fik ødelagt sin lukkehane, da han skulle have skiftet sin stophane. Men lukkeren duede ikke, så vandet blev lukket i hele rækken.

 

3. Velkommen til Carsten.. Vi tog en præsentationsrunde

4. Generalforsamlingen

Pernille har talt med én, der sikkert gerne vil være referent til generalforsamlingen.

 

Brunata og varmeregnskab. Regnskabet og driftudgifterne er et selvstændigt punkt, der ikke har noget med problemerne med Brunata at gøre. Regnskabet kan derfor kun forkastes, hvis kritikken går på det konkret økonomiske, og ikke på generne med omskiftningen af målerne

 

Bent sidder ved døren sammen med Bente. Bjarne taler med pedellen om           bordopstilling

5. Julemarked

Jette går kl. 14. Bjarne og Stella kan være der hele tiden. Bent kommer lidt midt på                    dagen, og Carsten kommer måske. Benny kommer og hjælper før og efter.

 

Pernille laver en indkøbsseddel og Jette køber ind. Vi skal se efter, om vi har noget                    til musik.

6. Meddelelser fra interne udvalg

 

6.1. Økonomiudvalg

6.1.1.      Status – v. Stella. – Der er ikke noget særligt at sige om det. Det ser nydeligt ud. Der er heller ikke noget usædvanligt ved varmeregnskabet

 

6.1.2.      Restancer – De sædvanlige

 

6.1.3.      Årsregnskabet – Regnskabet 30-6/årsregnskabet. Drift og anlæg har et mindreforbrug på 25.862,00, og varmeregnskabet på 735.971,00 kr. årsregnskabet er pænt, selv om vi har haft uforudsete udgifter. Vi har fået lavet en del projekter i løbet af året

 

6.2. Personaleudvalg

6.2.1.      En personale, fortsat delvist sygemeldt. Søren tager ekstra tjans. – Personalen har 15-20 timers arbejde og resten får vi refusion for – Vi skal se på vores sygeforsikring for arbejdsgivere. Hos arbejdsmarkedsstyrelsen v/Carsten

 

6.2.2.      En anden personale har vrikket om på sin fod, men skulle kunne komme tilbage ret hurtigt.

 

6.3. Varmeudvalg

6.3.1.      Status vandtab v. Bjarne – Vandtab for august er 5,7 kbm. Der er blevet brugt 4 kbm i weekenden. Det kan være en grundejer, der selv har lukket for vandet, men desværre har Pernille set, at der er brugt 0,6 i løbet af i dag. Bjarne taler med Betina i morgen. Betina tjekker brøndene, og hvis det ikke giver gevinst, skal vi have en undersøgelse.

 

6.3.2.      Varmeforbrug – Selv om det har været en lang, kold vinter, har vi brugt mindre varme i år, fordi vi har fået nye hovedledninger. Vi har betalt mindre for det varme, vi har brugt i dette regnskabsår

 

6.3.3.      Varmeregnskabets behandling på GF – se pkt.4

6.4. Ansøgningsudvalg

6.4.1.      status – Jette går en tur igen og ser på farver

 

6.4.2.      Ishøj Kommune-brev – Vi har modtaget et brev fra kommunen, der er noget kryptisk. Enten står der, at bestyrelsen skal foreslå, at der kan være flere farver på gårdsiden end sort. Eller at grundejerne skal fremsætte forslaget. Det er lidt svært at finde ud af. Det kan ikke være meningen, at en ansat i Ishøj kommune skal diktere os, hvilke forslag vi skal fremsætte på vores generalforsamling.

 

Vi vil have et møde med Mette Lund Jensen, der har skrevet brevet. Vi har haft to                       møder med teknisk forvaltning, hvor de tilkendegav, at de bakkede op om sort på             gårdsiden. Bjarne og Pernille. Evt. Jette.

 

6.5. Vedligeholdelsesudvalg

6.5.1.      Udtynding af grønt jf. oprindelige tilbud – Vi har to tilbud. Grøn Entreprise virkede dyrt, så vi må dele arbejdet over to-tre år. Vi har nu fået et alternativt tilbud. Søren Eisbo ser billigere ud, men dækker ikke det samme. Vedtaget: Vi bruger Grøn Entreprise. Vi skal have ordnet materialpladsen i år og de syge træer i skoven. Resten af skoven skal ordnes til næste år

 

6.5.2.      Matrikelpæl – Grundejer – Der står et skelpæls rør ved grundejeren, der er blevet skubbet af græsslåmaskinerne. Derfor vil ejeren have, at vi skal sætte en ny. Der bliver sat en ny pæl.

 

6.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

6.6.1.      Hvem og hvornår – undervisning i hjemmesiden – Torsdag d. 23-9. Pernille,  Benny, Stella og Jette

 

6.6.2.      Database. Vi tager punktet op på næste møde

 

 

7. Særlige opgaver

7.1. Sortering af arkiv – Stella sorterer stadig, når hun har tid og lyst

8. Meddelelser fra eksterne udvalg

8.1. Fastelavnsudvalg

8.1.1.      Ikke noget nu

 

8.2. Legepladsudvalg

8.2.1.      Vi er så nysgerrige mht. gårdprisen…

9. Eventuelt

Julearr. For bestyrelsen – Julehyggen er flyttet fra fredag d. 10-12 til fredag 3-12 hos Bjarne i stedet for hos Pernille.

 

Johni – Vi har ikke fået sagt farvel til Johni, fordi han sådan lige flyttede midt i det hele. Pernille og Johni har bestemt, at vi holder en frokost på kontoret. Vi får nogle datoer af Johni

 

En grundejer har fået et brev fra kommunen om klager over et birketræ, som står inde hos naboen! Det er en fejl fra kommunens side

 

Thomas fra Brunata vil gerne have en dato til en overdragelsesforretning. Bjarne foreslår en fredag eftermiddag. Pernille finder en dato

 

Blommetræer og hegn. Vi har fået et brev fra grundejeren to måneder efter at vi har henvendt os til ham. Pernille sender os mailen, og så tager vi punktet op på næste møde

 

 

 

 

Mødet sluttede 22.12

 

Referant Jette Malling

0

Din varekurv