Referat af bestyrelsesmøde 15. maj 2007

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 15. maj 2007 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Afbud fra Tommy Olsen

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 17. 4. til underskrift. Underskrevet

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Ejendom – svineri – grundejer har fortalt, at der er et frygteligt svineri med affald uden for pågældende ejendom. De har også affald i et drivhus i haven. Henrik Puukka har fået henvendelser fra renovationsarbejderne om det samme. Huset er lejet ud til nogle polakker, der ikke forstår dansk. Pernille fik én til at tale med dem, og fortælle dem, at de skulle stille alt deres affald uden for næste dag, så ville det blive hentet af Leon Petersen. Det virkede som om, de forstod det, men næste dag var affaldet ikke sat ud. Leon P ryddede affaldsrummet og satte ny sæk op – hvad der er sket med affaldet i haven vides ikke. Kommunen har nu sagen.

De pågældende beboere er ikke registreret på adressen, ligesom adressen ikke er registreret som værende under udlejning, så kommunen er gået ind i sagen.

 

2.2. Sommerrengøring – Miljøfestival – Måske skulle vi opfordre grundejerne til at rydde op og ordne på deres legepladser, eller i Hundeskoven. Enige om at det er for kort varsel, samt at det næppe vil vække interesse.

 

3. Bytteplantedag-evaluering

Der kom ikke særlig mange til bytte-plantedag. Vi har brug for en mere fyldestgørende evaluering fra arrangørerne, så vi kan følge op.

 

4. Loppemarked – Telefonerne begyndte allerede at ringe mandag formiddag efter at mailen om loppemarked var sendt ud. Der er 15 tilmeldte allerede. Desværre har ingen meldt sig med kaffe og kage bod. Bente kontakter sidste års kagebod og hører, om de vil sælge kaffe og kage igen i år. Vi kan selv sælge pølser og slush ice. Leon køber pølser mm. ligeså øl og vand. Vi skal ikke tjene på pølserne, det skal bare løbe rundt. Pernille skaffer stor grill.

 

Pernille har skaffet nogle sandwich skilte, så vi kan få mere reklame end sidste år. Pernille, Leon, Bjarne og Jette kommer kl. 9.00 på grusbanen. Lars har selv en stand.

 

5. Meddelelser fra interne udvalg

 

3.1 Økonomiudvalg

3.1.1. Status – v. Leon. – Som det plejer. Det ser enormt godt ud J Vi har endnu ikke fået containertilskuddet, og når vi har fået det, har vi overskud, selvom vi kalkulerede med et planlagt minus. Vedtaget Vi bestiller nyt hegn til containerpladsen ud mod Ishøj Søvej på dette års regnskab.

 

Varmeregnskab – Vi får et enormt overskud. Vi mangler dog en regning for de to varmeskabe i Fyrrelunden, vi har fået lavet.

 

Skyldneropgørelse – Der er taget stævning på to skyldnere. Derudover er der to skyldnere

0

Din varekurv