Referat af bestyrelsesmøde 22.marts 2005

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 22. marts 2005 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Fraværende:

 

Dagsorden:

 

 

 1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

Der foreligger ikke referat fra bestyrelsesmødet den 1.marts 2005. endnu.

 

 1. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1.           Formanden forventer at være tilbage igen på sin pind til dette møde, hvis det ikke er tilfældet, ledes mødet endnu engang af næstformanden. Bestyrelsen skal være opmærksom på vedtægternes bestemmelse desangående.

2.2.           Taastrup kloakservice har reageret på næstformandens henvendelse, og vil i den forbindelse ikke anbefale spuling af kloakrørene. De vil i stede skrive til de 50-60 abonnementer de har i Strandgårdsparken og forklarer problemet. Efterfølgerne vil de tilbyde en meget billig Tv-inspektion.

2.3.           Bestyrelsen er så småt kommet i gang med at sende breve ud til grundejerne om diverse forhold, i den forbindelse ville det være optimalt hvis vi alle er så godt opdateret med hvad der bliver sendt ud som man nu kan værre, her tænkes på, at der nok vil komme flere henvendelser på onsdagsvagterne end hidtil.

          

 1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

3.1.           status – ny medarbejder containerplads/snerydning. Han vil gerne være afløser på containerpladsen og ved snerydning. Den foreløbige aftale er, at Birger taler med vedkommende om ansættelsesforholdet og evt. faste vagter.

 

 

 1. Indkommen post

4.1.           Ishøj kommune – mail – revideret sorteringsvejledning.

4.2.           Adv. Steen Henriksson – fogedretten d. 31.03.05

4.3.           Ishøj kommune – mail – dagrenovation kan afleveres på containerpladsen.

4.4.           Adv. Steen Henriksson – fogedretten.

4.5.           ID incassoservice – Adecco.

4.6.           Mail –vedr. Tåstrup kloakservice,højtryksspuling.

4.7.           Mail – nedlæggelse af lille toilet.

4.8.           Telefonisk klage over parkering af trailer og firmabil.

 

 

 1. Økonomiudvalg

5.1.           Status – af Leon. Generelt er der ikke så meget at sige. Det kører stille og roligt, drift overskuddet er pt. på 300.000. Den elektroniske fakturering er ikke i orden endnu, så vi har ikke fået de penge fra kommunen, de skylder os – drift tilskud til genbrugspladsen

5.2.           Udekørende fogedforretning – fogedsag med et krav på 13.500.00. Huset er solgt, men igennem Robinhus, så der er ingen ejendomsmægler, der kan stilles til ansvar for sagen. Vores advokat har sendt kopi af retspapiret til sælger. Robinhus har bedt sælger om at få tingene i orden.

5.3.           Fogedsag på 240,00 kr. berammet 3. april

5.4.           2 grundejere mangler stadig at betale varmeregning.  

5.5.           Adecco – Birger svarede på henvendelse på brev fra Adecco. Der kom efterfølgende et gensvar. Sagen er gået til incasso, men da vi har bestilt en vare, vi ikke fik leveret, har vi en sikker sag. Indkassofirmaet er blevet informeret.

 

 

 1. Personaleudvalg

6.1.           Informationen/postomdelingen til de forskellige bestyrelsesmedlemmer. Hvem får hvad og hvor meget info. skal vi alle have. Det er OK som det er, men husk, at alle kan kontakte Bente og bede om information om de forskellige sager og kopier af breve. Postlisterne er nøglen til, hvad der sker i foreningen, og disse bør følges til orientering, og eventuel uddybning.

 

 

 1. Særlige opgaver

7.1.           Folderen – status – der arbejdes intensivt på sagen. Jette lovede, at hun snart ville gå i gang.

7.2.           Debatforum – status – der arbejdes på sagen

 

 

 1. Meddelelser fra interne udvalg

 

8.1.           Varmeudvalg

8.1.1.   Status vandtab. 6 kubikmeter i februar måned. Pernille siger til folkene på genbrugspladsen , at de skal spørge de grundejere, der kommer med en radiator, om de har anmeldt det til varmemesteren.

8.1.2.   Gulvvarme i udestue, En grundejer har el-varme. I forbindelse med salg af ejendommen, er Tommy blevet bekendt med at denne har gulvvarme i udestuen. Jette her skrevet et brev til sælger med kopi til Ejendomsmægler.

 

8.2.           Ansøgningsudvalg

8.2.1.   Status – af Jette. Der skal ryddes op på status-papiret, fordi det er blevet for rodet.

8.2.2.   Salg af ejendom – forkerte oplysninger sendt til ejendomsmægler. Grundejeren blev tilskrevet, at der fandtes en ikke godkendt udestue, da fronten er lukket på nær en døråbning. Grundejeren siger, at det er en overdækket terrasse. Jette indhenter BBR rapporten for at få præciseret, om de har en overdækket terrasse eller en udestue.  

 

 

8.3.           Beplantnings udvalg

8.3.1.   Det nye bed ved Elmelunden er blevet jogget godt og grundigt ned som følge af sneen har dækkede det helt, og folk herefter bare har gået hen over det. – Vi afventer forårets kommen og ser om de stakkels planter alligevel har overlevet.

 

 

8.4.           Vedligeholdelsesudvalg

8.4.1.   Ny revideret sorteringsvejledning fra Ishøj kommune. Dvs. kommunen har ikke revideret noget, men tilføjet et par sætninger. Listen er som vi har ønsket den. Tilføjelsen handler bl.a. om, at grundejerne kan sætte en ekstra sæk med affald ved siden af skraldestativet. Dette er kun en sag mellem kommunen og grundejerne og ikke noget grundejerforeningen skal være en del af.– Efter sidste snestorm fik Strandgårdsparken ikke alle steder hentet køkkenaffald. Derfor fik grundejerne det tilbud, at de kunne komme af med deres affald på containerpladsen efterfølgende søndag. Det er problematisk, at grundejerne får sådan en melding, fordi det i forvejen er svært at få alle til at forstå, at der ikke må afleveres køkkenaffald på containerpladsen. Pernille taler med teknisk forvaltning i kommunen om sagen. Vi skal have en forklaring på, hvorfor nogle fik hentet skrald og andre ikke, selv om de havde ryddet foran døren til skralderummet. Og hvorfor de vil foreslå, at grundejerne kan aflevere køkkenaffald på containerpladsen. Samtidig spørger Pernille til, hvornår vi får en tøj-genbrugscontainer, samt stiller forslag om, at renovationsarbejderne medbringer et standardkort, som kan smides ind til de grundejere, der af en eller anden årsag-selvforskyldt- ikke får tømt deres dagrenovation.

8.4.2.   Snerydning/saltning. Der har været utilfredshed angående rydning af sne, men disse forhold er blevet rettet, så ved næste snevejr, var rydningen i orden. – Vi har et problem med snerydning af parkeringspladserne, fordi personalet ikke kan rydde sne og salte pga. parkerede biler. Dette skal tages op på senere møder, så vi har en konklusion inden næste vinter. Der har været klage over, at snerydningen sprøjter op på murene. Snerydderne skal forsøge at sprøjte lidt mindre, men i øvrigt er det ikke ret mange gange på et år, hvor dette sker

8.4.3.   Indkøb af sneskraber til de to maskiner inden næste vintersæson. Leon ser på økonomien i maj måned.

8.4.4.   Parkering af fremmede biler i Fyrrelunden fra Vejleåparken. Leon har modtaget en klage vedr. dette. Gårdene er blevet observeret, og det viser sig, at det ikke kan være det store problem, da grundejerne i de pågældende gårde ikke har parkerings vanskeligheder. Der er meget tomt i de gårde om dagen, hvor håndværkerne holder dér.

8.4.5.   Status – belysning. – Leon og Tommy aftaler en dato efter påske. – Vi har haft sparepærer i et år. De første kom i 18. februar 2004. Vi har sparet 17ooo Watt, selv om der ikke har været sparepærer i alle lamper hele tiden.

8.4.6.   Kloakrør i bryggerset – key-rør. Taastrup Kloakservice har for to år siden fået at vide, at bebyggelsens rør ikke kan tåle at blive spulet. Rørene er lavet af tagpap og er 33 år gammel. Alligevel sender TK en reklame ud til alle grundejere, og 40-50 stykker har abonnement hos TK og får spulet rørene en gang om året. Taastrup kloakservice har endnu ikke rettet henvendelse til de berørte grundejer som lovet. Birger laver et mini-nyhedsbrev om det til grundejerne.

8.4.7.   Nedlæggelse af lille toilet. Dette er tilladt, bortset fra, at der skal være mulighed for at reetablere toilettet igen. Der skal foreligge en byggetilladelse, da det skal figurere på BBR meddelelsen. Korrespondancen er foregået pr. mail.

8.4.8.   Telefonisk klage over parkering af trailer og firmabil, modtaget af Morten. Det kommer an på, om bilen er over eller under 3500 kg. Morten skal i fremtiden henstille til grundejerne, at de selv skal tale med naboerne. Birger skriver et kort brev til grundejeren.

 

 

8.5.           WICOTEC udvalg

8.5.1.   intet

 

 

8.6.           Intern IT og Kommunikation udvalg

8.6.1.   Pc – server. – Tommy har hjulpet Bente med den nye PC

 

 

 1. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

 

9.1.           Fastelavns udvalg

     9.1.1. intet.

 

9.2.           Legepladsudvalg

     9.2.1. Udvalget er endnu ikke genindkaldt. Leon har kontaktet Noles ift. vedligeholdelse.

 

 

9.3.           Hvidbogsudvalg

     9.3.1. Materiale klar til afhentning af udvalget.

 

 

 1. Eventuelt
 2. Nøglen er blevet flyttet, så bestyrelsen er orienteret om ny placering.
 3. Sand til sandkasser – Leon finder ud af, hvor meget sand, der skal bruges, og sætter det i gang. Det er snart forår, så børnene skal lege med det. Leon taler med Morten. Net til sandkasser skal udleveres til gårdene. Meddeles også i Nyhedsbrev.
 4. Petanque banerne må komme senere

 

Mødet sluttede 22.30

 

 

Ref Jette Malling

0

Din varekurv