Referat af bestyrelsesmøde 1. marts 2005

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 1. marts 2005 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

Fraværende: Birger V. Nielsen

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

 

Der foreligger referat fra bestyrelsesmødet den 9. februar 2005.

2. Meddelelser fra formanden

 

2.1. I forbindelse med formandens fravær ledes mødet af næstformanden. Bestyrelsen skal være opmærksom på vedtægternes bestemmelse desangående.

2.2. Det store og meget gamle hængeparti med manglende referater på hjemmesiden er indhentet. Det er nu kun referatet fra den 9/11/2004, der endnu ikke har været i rotation, samt referatet fra den 9. februar, der står foran godkendelse.

2.3. Der er lagt information til grundejerne på hjemmesiden angående det manglende referat.

2.4. Adecco har reageret med et modsvar på foreningens sagsfremstilling. Dette vil blive besvaret kontant og uddybende, når formanden er tilbage fra ferie.

2.5. Beklageligvis forsætter Skælskør Anlægsgartnere med at opkræve en fordring hos grundejerforeningen, som reelt og tidligere udmeldt fra SA, burde betales af fa. Noles.

2.6. Fa. Noles har endvidere sendt et brev til grundejerforeningen, hvor de tager afstand fra skylden, samtidig med at de lægger aftalegrundlaget til grund. Foreningen har dog ingen skyld i, at fa. Noles har været årsag til at SA er påført ekstraudgifter, på grund af manglende fremdrift. Den fremadrettede dialog føres alene med SA.

2.7.

 

3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

 

3.1. se vedlagte status

 

4. Indkommen post

 

4.1. Jette medbringer postlister så vi for det hele med.

4.2. Mundtlig forhandling i voldgiftsnævnet.

4.3. Adv. Steen Henriksson -begæring om udlæg mod grundejer.

4.4. EDC mægler Bjarne Hansen – Underskrevet annonceringsaftale.

4.5. Mail – antenne/parabol kontra tv-signal via nettet.

4.6. Adv. Steen Henriksson, incasso mod grundejer.

4.7. Adecco – Kommentar til brev af 15.02.2005.

4.8. Ansøgning om gavlvinduer.

 

 

 

 

5. Økonomiudvalg

 

5.1. Status – Ved opgørelsen ved udgangen af januar, har vi et mindreforbrug på omkring 100.000,00 kr. på årsplan. Vi har fået 27.000,00 kr. fra forsikringen for det andet indbrud.

5.2. Inkassoadvokaten har dybt beklaget manglende opfølgning. Vi fortsætter med ham som advokat.

5.3. På grund af ny procedure i retten, skal der ved hver indbringelse, nu medsendes referat fra generalforsamling uagtet, at den seneste generalforsamling ikke har indflydelse på verserende sager, i det første halve kalenderår. Der er til advokatens brug udarbejdet en indeståelses erklæring, underskrevet af foreningens formand, således at sager kan komme for retten.

5.4. Ishøj kommune er rykket for tilskuddet til genbrugspladsen, dog uden nogen form for reaktion. – Vi har nettop nu fået brev fra Ishøj kommune, at pengene er på vej: 75.000,00 plus moms.

 

 

 

6. Personaleudvalg

 

6.1. En grundejer har tilbudt at yde bistand både med hensyn til genbrugspladsen samt snerydning. Det bør være ønsket, at begge opgaver er stærkt bemandet, således at sygdom og andet fravær kan dækkes ind. Der sigtes især til de nylige hændelser omkring snerydning. Vi har indkøbt 2 maskiner, der hver for sig kan rydde sne, således at det kan foregå i en hurtigere takt. Derfor er det formandens opfattelse at bestyrelsen skal tage imod denne håndsrækning, såfremt den stadig er til stede. – Tommy kontakter den pågældende. Arbejdsforholdet skal være en ansættelse, så forsikringsforholdet er i orden.

 

 

 

7. Særlige opgaver

 

7.1. Folderen – status – Jette sætter velkomstbrevet sammen med folderen. Der kommer et forslag til næste bestyrelsesmøde

7.2. Debatforum – status – intet nyt fra vestfronten (Jacob)

7.3. Opkrævning af annoncepenge – status – Det går fint

7.4.

 

 

 

8. Meddelelser fra interne udvalg

 

8.1. Varmeudvalg

 

8.1.1. Status vandtab. – 6 kubikmeter, lidt mindre end sidste måned

8.1.2. Gulvvarme i udestue. – Der må ikke findes fast installerede varmekilder i udestuer– Jette skriver et brev til dem, med kopi til ejendomsmægler Jens Lunde

8.2. Ansøgningsudvalg

 

8.2.1. Status – intet nyt

8.2.2. Der er udsendt breve, til de grundejere, der ikke har deres forhold i orden – Jette mangler at skrive et brev. Birger har lavet et sæt standard breve i forhold til de oftest forekommende fejl på projekter

8.2.3. Der er udsendt brev til en ny grundejer.

 

8.3. Beplantnings udvalg

 

8.3.1. intet

 

8.4. Vedligeholdelsesudvalg

 

8.4.1. Ishøj kommune skal rykkes for en lang række af de opgaver, de påtog sig at udføre på vort møde med dem, den 11/11/2004

8.4.2. Møde afholdt i i legepladsudvalget d. 22.02.05 – Der mødte kun to af valgte medlemmer, så mødet blev aflyst og vil senere blive genindkaldt

 

8.5. WICOTEC udvalg

8.5.1. intet

8.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

8.6.1. Bente har fået installeret ny PC. Jacob Boring arbejder videre med serveren

9. Meddelelser fra eksterne udvalg

9.1. Fastelavns udvalg – Udvalget har aflagt regnskab, og de har kun brugt 5000 ud af et budget på 8000. Det hele gik godt – Pernille har talt med Vibeholmskolen, og vi kan sandsynligvis holde arrangementet indendørs i fremtiden. Pernille vil forhåndsbooke salen.

10. Hvidbogsudvalg

10.1. Det første møde i det nye hvidbogsudvalg er afholdt. – De tre medlemmer af Hvidbogsudvalget har holdt møde selv, men de mangler nogle papirer, der skal scannes. De får de relevante papirer

11. Eventuelt

11.1. Der skal aftales tid for forårsmarkvandringen – 9. maj kl. 16.30

11.2. Onsdagsvagt d. 02.03.2005. – er løst

Mødet slutter 20.55

Er aldrig sket i nyere tid J

0

Din varekurv