Nyhedsbrev 2024 – 07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

26. juni 2024

Tilmeld dig Nyhedsbrev på mail – og læs Nyhederne mens de er friske!

Tilmeld her: https://strandgaardsparken.dk/nyhedsbrev/

 

Nyhedsbrev 2024 – 07

 

Nyhedsbrevet informerer om: 

  1. Stigning i fællesudgifterne pr. 1.7.
  2. Nedtagning af radiatorer.
  3. Beplantning ud mod fællesområder og stier.
  4. Legepladser, tilskud og pulje.
  5. Gårdprisen.
  6. Loppemarked i august.

 

1. Stigning i fællesudgifterne pr. 1.7.

På generalforsamlingen 28.nov.2023 blev vedtaget følgende takster for fællesudgifterne pr. 1. 7. 2024:

Kontingent 625 (uændret), a conto varme 1220 (stiger 60 kr), containerplads 75 (stiger 5 kr), terrænbelysning 25 (stiger 10 kr). Samlet stigning 75 kr. pr. mdr.

Ny samlet betaling til grundejerforeningen pr.1.7. er således 1.945,-kr. Hvis du er tilmeldt BS reguleres det automatisk, blot husk at tilpasse din budgetkonto.

Er du ikke på BS skal du huske at tilrette evt. fast overførsel, men også være opmærksom på at det koster 50 kr. pr. mdr. (600 kr. pr. år), da vi så skal håndtere indbetalingerne manuelt.

 

2. Nedtagning af radiatorer.

Som tidligere skrevet ud så skal alt arbejde på fjernvarmenettet meldes på forhånd til kontoret på mail kontor@strandgaardsparken.dk.

Skal man helt fjerne en radiator, så skal rørene skæres og svejses under gulv, hvilket kræver at gulvet skal pilles op, og man skal have fat i en VVS som har svejsecertifikat. Arbejdet skal desuden synes af Varmemesteren (driftslederen), inden gulvet lukkes igen.

Det kan være en god idé at planlægge et sådant arbejde i rigtig god tid, da det ikke er ligetil at få fat i VVS’ere med svejsecertifikat.

Hvorfor skal man svejse under gulv? Hvis rørene afproppes over gulv, ja så er det desværre alt for nemt (og set flere gange) at sætte en ny radiator op, og så ”glemme” at få måler på, og skjulte varmerør skal iflg. lovgivningen svejses.

 

3. Beplantning ud mod fællesområder og stier.

Så er det blevet tid til den årlige påmindelse om at gå en tur ud på havesiden af sit hus, og se hvad der vokser, og hvor vildt det vokser 😉

Mange hække er næsten 1 m ud over skel, og de skal klippes helt ind til maks. 40 cm fra skel.

Ukrudt, vilde blomster osv. skal også holdes nede, og har man beplantning op ad sit hegn, så skal denne være indenfor eget skel. Så står hegnet i skel, så kan man ikke have beplantning op ad hegnet.

Driften har svært ved at komme til at slå græs på mange brandstier, og på de asfalterede stier er beplantning både til gene og til fare for trafikken.

Gårdsiden af huset ser man formentlig oftere, og her gælder det samme; beplantningen må ikke være til gene for trafikken, må ikke ødelægge belægning, og må ikke skygge for terrænbelysningen. Der er efterhånden rigtig mange buske/træer som har nået en højde langt over 1.80, og så er det altså i gang med øksen, motorsaven eller hvad man nu lyster 😉

 

4. Legepladser, tilskud og pulje.

Der er godt gang i arbejdet på legepladserne, og det er fantastisk! Husk at læse reglerne for tilskud og puljeansøgninger, og lad være med at indkøbe noget uden at have fået et ok fra kontoret først.

Legeredskaber som sandkasser, minirutsjebaner osv. som kan købes i byggemarkederne er IKKE godkendt til offentlige legepladser, og så må de ikke stå på vores legepladser.

 

5. Gårdprisen.

Uddeles selvfølgelig også i år, så smøg ærmerne op og kom i gang. Læs om Gårdprisen på hjemmesiden:

 https://strandgaardsparken.dk/2014/11/06/uddeling-af-gardprisen/

 

6. Loppemarked i august.

Loppemarkedsudvalget mangler min. 2 personer mere for at kunne lave Loppemarked i august, så kom frit frem, så vi kan få en hyggelig dag, med masser af boder.

Det var en superhyggelig dag til Åbent Hus, og mange efterspørger Loppemarkedet, det er så lidt der skal til, for at det bliver til noget!

Skriv til kontoret og hør mere om hvad det går ud på 😊

 

 

Nyd det gode vejr, hvis du kan 😉

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

Formand

 

 

0

Din varekurv