Nyhedsbrev 2024 – 03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

19. marts 2024

 

Tilmeld dig Nyhedsbrev på mail – og læs Nyhederne mens de er friske!

Tilmeld her: https://strandgaardsparken.dk/nyhedsbrev/

 

Nyhedsbrev 2024 – 03

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Skilte-opdatering på montering.
  2. Hvad betyder skiltene?
  3. Tomrør – ladeløsninger.
  4. Skilte i fortovsbede.
  5. Forårets aktiviteter.

 

1. Skilte-opdatering på montering.

Skiltefirmaet er nu ved at have afsluttet montering af alle skilte bestilt før 2. januar, og i gang med skiltene bestilt inden 25.2.

Der er løbende bestilt udskiftninger pga. ejerskifte eller nye biler, så de kommer også lidt spredt imellem de andre bestillinger.

Vi har haft udfordringer med fejltryk, fejltastninger og fejlmonteringer, og det er fejl både hos os og hos skiltefirmaet. Det undskylder vi for, men håber på forståelse når vi nu kan fortælle at der er monteret over 800 skilte de seneste 3 mdr.

Da vi ikke modtager så mange bestillinger på brugsret længere, er vi nu begyndt at opsætte Gæste-skilte på de pladser, som ikke er overgået til brugsret – så har du bare ikke fået bestilt endnu men ønsker brugsret, så få det gjort nu, så vi ikke opsætter skilte for at skulle fjerne dem igen 😉

Der er p.t. opsat Gæsteskilte på alle pladser uden brugsret i Egelunden og Bøgelunden, og vi fortsætter de næste uger i de øvrige lunde.

Vi har rykket for montering af de sidste ”infoskilte”, som skal monteres på skurgangsvæggene, så vi opfylder kravene om skiltning vedr. privatretslige forhold.

 

2. Hvad betyder skiltene?

Der er mange meninger om hvad p-skiltene betyder, og det kan medføre uenighed i nogle gårde, om hvem der må hvad.

Skiltene ved indkørslerne fortæller at her er det private pladser, og gæstepladser kun kan benyttes efter aftale. ”Efter aftale” betyder at man har en aftale med en grundejer i gården, hvad enten det er som varelevering, som gæst eller en del af husstanden, f.eks. bil nr. 2 eller 3. Rent juridisk er der ikke nogen som har mere ret end andre til pladserne, så længe ovenstående er opfyldt.

Nogle føler at deres gæster bør have fortrinsret til gæstepladserne, fremfor husstande med 2 eller 3 biler, men juridisk har de lige ret, og det må man have for øje. Dermed IKKE sagt at husstande med flere biler ikke også godt må tage hensyn, men det er den moralske del af det…

Når vi så kommer til taktiske tiltag, som at parkere sin bil på en gæsteplads en hel weekend, mens gæsten holder på den private plads, så bør man nok overveje om det er fair overfor de øvrige som bor i gården, og i øvrigt mislighold af sin plads hvis gæsten holder på ens egen plads som har nummer-tavler, og ens egen bil ikke er på ferie…

Husstande med flere biler benytter sig af, at første bil hjemme tager en gæsteplads og så holder den næste bil på pladsen med nummertavle. Det må man godt, og det er trods alt folk som er bosiddende i gården.

Brugsretten har ikke ændret på antallet af biler eller pladser, blot sikret at alle huse har én plads.

P-Privat-kun efter aftale betyder at det er en privat plads uden egen bil, og det skal selvfølgelig respekteres på lige fod med pladser med nummer-skilte. Så husk lige at se efter om der står ”Gæsteparkering”, for ellers skal du holde et andet sted, medmindre du har en aftale med ejeren.

 

3. Tomrør – ladeløsninger.

Parkeringsudvalget er atter i gang med deres arbejde, og barsler med et kommende skriv om div. ladeløsninger, samt en anbefalet standard til montering, så vores løsninger bliver så ensartede som muligt. Til brug for dette er vi ved at få lavet tekniske tegninger, som er til at forstå, og div. tekstmateriale med krav fra de enkelte leverandører.

Som dette Nyhedsbrev viser er der også behov for et samlet skriv over hvad må man, hvem skal osv.

Der går dog stadig et par uger før det kommer.

Har du købt brugsret, og ønsker nu at købe tomrør, så bruger du samme skema fra hjemmesiden og skriver ”tillæg” hen over toppen… Parkering-stamdata-1.pdf (strandgaardsparken.dk)

Du kan naturligvis stadig nå at købe brugsret, hvis du ikke har gjort det endnu, det kan du gøre når det passer dig, nu eller om 10 år. Så bruger du samme link på hjemmesiden.

 

4. Skilte i fortovsbede.

Det er nu første forår med færdige parkeringsskilte, og i nogen tilfælde også ladebokse, i fortovsbedene.

Det medfører at vi nu skal være opmærksomme på behovet for at holde fri omkring skiltene, så de kan ses, og betjenes.

Der forventes gensidig respekt, både for hinandens skilte og hinandens bede.

Grundejere med fortovsbede skal sørge for at skiltene er klippet fri for grene/planter, så tavlerne er synlige, og evt. ladeboks kan betjenes.

Grundejere med brugsret må ikke bare begynde at beskære uden aftale med grundejeren som står for fortovsbedet. Snak sammen hvis man ikke synes der er beskåret godt nok, og ellers skal man henvende sig til grundejerforeningen, IKKE gribe til selvtægt.

 

5. Forårets aktiviteter.

Nu går det snart løs med det udendørs arbejde, hvad enten det er i folks egne haver, fortovsbede eller legepladser.

Vær opmærksomme på de nye regler for fliser, hegn osv. som kom i 2021, er du i tvivl så skriv en mail til kontoret, inden du kaster dig ud i nye projekter. F.eks. skal du ved renovering af hegn leve op til de nye krav og farver der er, så det er godt at tjekke inden du maler 10 m. plankeværk, eller skifter 40 m2 fliser i haven 😉

Kom også tidligt i gang med legepladserne, så I kan nå at nyde frugten af jeres arbejde inden sommeren går på hæld igen.

I kan søge Legepladspuljen om ekstra midler til forbedringer, og Legepladstilskuddet til mindre vedligeholdelse. OBS at træbeskyttelse og maling ikke længere indkøbes af gårdene selv, men bestilles på kontoret, ligesom sand til sandkasser også gør.

Både bestyrelsen og Driften kommer gerne ud og giver råd og vejledning til legepladser, og har I brug for hjælp til at indkalde og afholde Gårdmøder, så kontakt kontoret.

Husk at Loppemarkedet i år er flyttet til august måned, og vi i stedet afholder Åbent Hus lørdag d.1. juni fra kl.10-14, mere om dette senere hen… men sæt kryds i kalenderen allerede nu.

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

 Formand 

 

0

Din varekurv