Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag d. 28. november 2023

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

Den 13. november 2023

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Tirsdag den 28. november 2023, kl. 18.30

i Multisalen på Strandgårdsskolen

Indskrivning af deltagere til generalforsamlingen vil ske fra kl. 17.45

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent samt stemmetællere

Bestyrelsen foreslår Advokat Henrik Dreyer som dirigent.

Der skal bruges 2 stemmetællere og 2 mikrofonløbere.

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

3. Bestyrelsens beretning v/formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

For perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest den 21. november 2023, hvis man vil være sikker på et uddybende svar.

     a) Godkendelse af driftsregnskab

     b) Godkendelse af varmeregnskab

 

5. Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2024– 30. juni 2025)

Se budgetforslag.

     a) Kontingent til grundejerforeningen.

     b) Bidrag til terrænbelysningen

     c) Bidrag til Containerpladsen.

 

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2024– 30. juni 2025

Se budgetforslag.

 

8. Fastsættelse af rykkergebyr

Foreslås ændret fra 150 kr. til 250 kr.

 

9. Indkomne forslag.

     9.1. Forslag om etablering af genbrugscontainer

     Se bilag 1.

 

10. Debat om ”Ordensregler”

En kort debat om hvad vi som grundejere og naboer forventer af hinanden. Både omkring støj, men også vedligeholdelse og deltagelse i de fælles forpligtigelser med f.eks. legepladserne.

Debatten er tænkt som inspiration til bestyrelsen og evt. en gruppe frivillige, som i løbet af vinteren vil arbejde på en inspirationskampagne.

 

11. Valg af udvalg

 

     10.1. Valg af Fastelavnsudvalg

     Nuværende udvalgsmedlemmer:                                                          

 • Morten Juhl Thagaard, Bøgelunden 35 – genopstiller
 • Bente Dahm Johansen, Granlunden 131 – genopstiller

     Der skal vælges mindst 4 medlemmer, for at der kan afholdes Fastelavnsfest i 2024.

     Fastelavn afholdes i weekenden d. 10. + 11. februar.

 

     10.2.  Valg af Loppemarkedsudvalg

     Nuværende medlemmer:

 • Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14 – genopstiller

     Der skal vælges mindst 4 medlemmer, for at der kan afholdes loppemarked i 2024.

     Loppemarked 2024 er planlagt til afholdelse i august.

 

     10.3.  Valg af parkeringsudvalg

     Nuværende medlemmer:

 • Michael Olsen, Elmelunden 22 – genopstiller
 • Birger Verge Nielsen, Tjørnelunden 10 – genopstiller
 • Sven Knoth-Nielsen, Granlunden 19 – genopstiller ikke
 • Lars Kampmann, Bøgelunden 90 – genopstiller ikke

 

11. Valg af kasserer for en 2-årig periode

Nuværende kasserer:

 • Carl Erik Fuchs, Granlunden 2 – genopstiller

 

12. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

 • Mogens Elbek, Egelunden 70 – genopstiller
 • Amier Al Amier, Bøgelunden 11 – genopstiller

 

13. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter 

 • Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 101 – genopstiller
 • Claus Daugbjerg, Fyrrelunden 14 – genopstiller
 • Svend Knoth-Nielsen, Granlunden 19 – genopstiller ikke

     Der mangler således mindst 1 suppleant. 

  

14. Valg af 2 interne revisorer 

 • Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18 – genopstiller
 • Trina Peetz, Poppellunden 3 – genopstiller

                  

15. Valg af 2 revisorsuppleanter 

 • John Hübner Andersen, Elmelunden 10 – genopstiller
 • Erik Hansen, Elmelunden 21 – genopstiller

 

16. Overrækkelse af gårdprisen

 

17. Eventuelt

 

Indkaldelse 2023 (Download som PDF)

Bilag 1 (Download som PDF)

Fuldmagt (Download som PDF)

Regnskab 2022/2023 (Download som PDF)

Budget 2024/2025 (Download som PDF)

 

0

Din varekurv