Nyhedsbrev 2022 – 04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

3. april 2022

 

Tilmeld dig Nyhedsbrev på mail – og læs Nyhederne mens de er friske!

Tilmeld her: https://strandgaardsparken.dk/nyhedsbrev/

 

Nyhedsbrev 2022 – 04

Nyhedsbrevet informerer om:

 

    1. Ekstraordinær Generalforsamling 21. april 2022.

 

1. Ekstraordinær Generalforsamling 21. april 2022.

Bestyrelsen har, i henhold til vedtægterne, truffet beslutning om afholdelse af en ekstra- ordinær generalforsamling, da foreningens kasserer, Birthe Vangsgaard, samt 2 bestyrelsesmedlemmer, Marianne Jensen og Bilal Corap, har valgt at trække sig fra bestyrelsens arbejde.

 

Gennem særligt det seneste halve år har bestyrelsens arbejde været præget af holdnings-forskelle i et sådant omfang, at det ikke har været muligt at forene bestyrelsen, eller opnå enighed om det fremtidige samarbejde/arbejde i bestyrelsen.

 

Bestyrelsesmedlemmerne Mogens Elbek, Kenan Vural og Lilian Medina Johansen, samt undertegnede fortsætter i bestyrelsen, ind til videre, for de perioder vi er valgt.

 

Vi håber at nye og friske kræfter har lyst til at byde ind, og deltage i bestyrelsens arbejde fremover.

Bestyrelsens opgave er at sikre foreningens drift, og i andre henseender at sørge for, at der tages hensyn til alle grundejeres behov, og ikke kun flertallets. Vi skal sørge for, at der er noget for alle, og plads til alle.

Som bestyrelsesmedlem bør du have tid til aftenmøder, 1-3 gange pr. måned, have lyst til at udvikle og fremtidssikre foreningen, og være parat til at lære nye og spændende ting når du skal løse en opgave.

Bestyrelsesarbejdet er lærerigt og udviklende, og giver de bedste muligheder for at påvirke foreningens udvikling.

Som kasserer er det naturligvis en fordel med en baggrund indenfor økonomi, men det er ikke en nødvendighed. Kassererens funktion er både at være rådgivende og føre kontrol med det økonomiske forbrug, samt selvfølgelig at deltage i bestyrelsens arbejde på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kassereren laver ikke regnskab, bogføring mv., det udføres hhv. af kontormedarbejderen og eksterne samarbejdspartnere.

Kunne du have interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet, så skriv til kontoret, så kontakter vi dig hurtigst muligt 😉

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

 

0

Din varekurv