Nyhedsbrev 2020-17

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

9. oktober 2020

 Nyhedsbrev 2020 – 17

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Udsættelse af Ordinær Generalforsamling 2020.
  2. Udbetaling af varmepenge.
  3. Bestyrelsens mandat vedr. udmeldelse af Ishøj Fællesantenne.

 

1. Udsættelse af Ordinær Generalforsamling 2020.

Bestyrelsen har besluttet, grundet Corona restriktioner og uvisheden om hvad efteråret og vinteren vil bringe af nye restriktioner, at udsætte den Ordinære Generalforsamling, som skulle have været afholdt i november.

Den Ordinære Generalforsamling 2020 udsættes – indtil videre – til foråret 2021.

Til den tid kan det så blive absolut nødvendigt, at gennemføre en Generalforsamling, både for at vedtage det kommende regnskabsårs budget, men også for at tage stilling til vores Coax-nets fremtidige brug.

 

2. Udbetaling af varmepenge.

Bestyrelsen har besluttet – i samråd med vores advokat – at tilgodehavende/skyldige varmepenge, som vanligt udbetales/opkræves 5. januar.

Dette sker med det forbehold, at forkastes varmeregnskabet, når den Ordinære Generalforsamling afholdes, så vil udbetalinger blive krævet tilbagebetalt, og vice versa med opkrævningerne.

Vi vil så gerne understrege, at Varmeregnskabet ikke er blevet forkastet de seneste 25 år, så det forventer vi heller ikke det bliver J

 

3. Bestyrelsens mandat vedr. udmeldelse af Ishøj Fællesantenne.

Vi har d.d. modtaget en foreløbig tekst, som garanterer at både vi som hovednets tilsluttet og alle abonnenter friholdes og ikke har nogen forpligtigelser over for køberen af Ishøj Fællesantenne.

Da teksten er foreløbig, og ikke endeligt vedtaget, kan vi ikke garantere, at vi ikke ender med en udmeldelse, men det ser nu ikke sådan ud på nuværende tidspunkt.

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

 

Få Nyhedsbrevene på mail: Tilmeld dig på www.Strandgaardsparken.dk/nyhedsbrev/

0

Din varekurv