Nyhedsbrev 2020-12

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

2. juli 2020

 Nyhedsbrev 2020 – 12

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Lukning af fjernvarmen.
  2. Udlejning af borde-stole-service.
  3. Videoovervågning på Containerpladsen.
  4. Corona-information: Containerpladsen og Kontoret.
  5. Kontoret holder ferielukket.

 

 

1. Lukning af fjernvarmen.

Anlægning af den nye hovedledning i Bøgelunden, er ved at nå vejs ende. Der har været en del kabelbrud og trafikale gener i den forbindelse, og vi takker mange gange for grundejernes store tålmodig og samarbejdsvilje.

 

Mandag d. 6. juli fra kl. 07 og resten af dagen:

Der lukkes for fjernvarmen til gård 1-2 og 3, dvs. Bøgelunden ulige numre, samt Bøgelunden nr. 70-102.

Resten af Strandgårdsparken vil kunne opleve lavere temperatur og lavere tryk på fjernvarmen, mens arbejdet står på.

Undlad at skrue op for varmen-det belaster blot vores system.

 

2. udlejning af borde-stole-service.

På baggrund af meget stor efterspørgsel, har vi atter åbnet op for udlejning af borde, stole og service.

Grundejerforeningen påtager sig intet ansvar for evt. smitte-overførsel via det udlejede, og det er fuldt ud på eget ansvar at man benytter sig af denne service.

Udlejning bookes via hjemmesiden.

 

3. Videoovervågning på Containerpladsen.

Som tidligere skrevet ud, har vi investeret i videoovervågning til Containerpladsen. Denne er nu etableret, og tages i brug, så snart skiltningen er på plads.

Overvågningen sker på baggrund af flere episoder, hvor det har været nødvendigt at dokumentere hændelsesforløbet, og som et forebyggende tiltag for at undgå konflikter og fejlsortering.

Overvågningen er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

 

4. Corona-information: Containerpladsen og Kontoret.

Kontoret åbner igen for personlige henvendelser i åbningstiden. Retningslinjer for Corona skal følges, dvs. kom ikke hvis du viser tegn på sygdom, hold afstand, og vask/sprit hænder.

Containerpladsen oplever stadig et stort pres, særlig om søndagen, hvor mellem 200 og 300 mennesker kommer på pladsen. Følg Corona-retningslinjerne og følg medarbejdernes anvisninger! Undlad at komme om søndagen, hvis du har mulighed for at komme andre dage.

 

5. Kontoret holder ferielukket.

Kontoret holder lukket fra mandag d. 13. 7.- 19. 7. (uge 29), samt fra mandag d. 27. 7. -d. 9. 8.(uge 31+32).

Akutte henvendelser vedr. varme, kloak og terrænbelysning kan rettes til tlf: 76 11 72 82.

Planlagt fjernvarmearbejde, så som udskiftning af radiatorer mm. betragtes IKKE som akut, og vil blive afregnet med timepris for udkald, så sørg for at anmelde dette i god tid til kontoret.

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

 

Få Nyhedsbrevene på mail: Tilmeld dig på www.Strandgaardsparken.dk/nyhedsbrev

0

Din varekurv