Nyhedsbrev 2020-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

 

30 marts 2020

 Nyhedsbrev 2020 – 04

 

Nyhedsbrevet informerer om:

  1. Åbningstider i Påsken
  2. Brunata udfører ikke montørbesøg.
  3. Ingen adgang til Webmon.
  4. Anlægsarbejder.

 

1. Åbningstider i Påsken.

Containerpladsen:

Mandag d. 6. april kl. 15-18.

Tirsdag d. 7. april kl. 9-12.

Onsdag d.8. april kl. 15-18.

Torsdag d. 9. april Lukket.

Fredag d. 10. april Lukket

Lørdag d. 11. april Lukket

Søndag d. 12. april kl. 10-14.

Mandag d. 13. april Lukket.

 

Kontoret:

Holder lukket fra fredag d. 3. april til og med mandag d.13. april.

Akutte henvendelser vedr. fjernvarme, brugsvand, terrænbelysning og kloakker kan rettes til Vagttelefonen 76 11 72 82, hvis det under ingen omstændigheder kan vente til kontoret åbner igen.

Behov for hjælp til lukning af fjernvarmen ifm. udskiftning af radiatorer, varmtvands-beholdere etc. betragtes ikke som akut, men skal aftales inden Påske!

 

2. Brunata udfører ikke montørbesøg.

Dette pga. Coronavirus. Dvs. der pt. ikke manuelt kan aflæses målere, udskiftes eller monteres målere.

Du skal stadig anmelde behov for ovenstående til kontoret, som laver en liste klar til Brunata, til når de genoptager arbejdet.

 

3. Ingen adgang til Webmon.

Brunata har vanskeligheder med bruger adgangen til Webmon, dvs. at du ikke kan følge dit varmeforbrug pt. Det forventes rettet i løbet af ugen.

Systemet fjernaflæser dog stadig, så der er ikke nogen data, som går tabt-du kan blot ikke se dem i øjeblikket.

 

4. Anlægsarbejder.

I februar måned besluttede bestyrelsen, at igangsætte renovering af større legeredskaber og faldunderlagene.

Dette skete på baggrund af, at adskillige af de større legeredskaber – gyngestativer og klatretårne – var hårdt angrebet af råd, og faldunderlagene enten skulle udskiftes eller gennemrenoveres, pga. deres alder.

Da vi samtidig blev ramt af negative renter i vores bank, hvilket medfører en renteudgift for os på ca. 70.000,-kr. årligt, synes vi det gav god mening at fremskynde nogle af disse planlagte arbejder.

Efter at gård 16 fik en ny type faldunderlag i 2019, som er pænt, stort set vedligeholdes frit og ikke inviterer katte til at bruge det som toilet, besluttede vi at denne type faldunderlag skulle bruges fremover.

Gård 11 og gård 25 bliver de første, som får udskiftet gyngestativer og faldunderlag, gård 11 får ligeledes nyt legetårn med rutchebane, arbejdet forventes påbegyndt efter Påske, og de to gårde bliver orienteret inden. Udgiften på ca. 350.000,- kr. tages af henlæggelserne på driftsregnskabet.

21. marts fik vi så et stort brud på fjernvarmeledningen i Bøgelunden. Bruddet er repareret, men der er behov for udskiftning af hele ledningen, som forsyner gård 1-2 og 3.

Dette arbejde er vi i gang med at planlægge, og det vil blive udført i slutningen af april, starten af maj.

Vi har heldigvis også sparet op til dette, og til udskiftning af den store ledning i Fyrrelunden, så der bliver ikke nogen direkte regning til den enkelte grundejer.

Udskiftningen af ledningen i Bøgelunden forventes at løbe op i 2 millioner kr. som tages fra varmeregnskabets henlæggelser.

 

I ønskes alle en rigtig god påske!

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv