Nyhedsbrev 2019-11

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

10 oktober 2019

 Nyhedsbrev 2019 – 11       

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 1. Ishøj Boulevard ensrettes
 2. Hjertestarter kursus
 3. Gårdprisen – opløbet
 4. Generalforsamlingen 25. november
 5. Kontoret holder lukket uge 42
 6. Siden sidst

 

 1. Ishøj Boulevard ensrettes

I morgen, fredag d. 11. oktober, afholdes Skolernes Motionsløb, og det medfører – som vanligt – at Ishøj Boulevard ensrettes i sydgående retning, i tidsrummet kl. 7 – 12.

Den røde rute viser ensretningen, den blå viser Motionsløbets rute.

 

 1. Hjertestarter kursus

Som tidligere skrevet, afholder vi Hjertestarter kurser, eller helt præcist Hjerte- Lunge-Redningskurser (HLR).

Kurserne afholdes mhp. at vi i alle gårde får mindst én Hjerteløber. En Hjerteløber får en SMS, når der er behov for en hjertestarter i nærområdet, og skal så hente hjertestarteren og bringe den til ulykkesstedet, samt påbegynde HLR.

Kurserne afholdes i nov. måned, på Strandgårdsskolen, og finder sted på hverdage i fra kl.16-20.

Er du interesseret kan du tilmelde dig nu, dog senest d. 28. oktober. Så vil du få besked om mødetid, snarest derefter. Kontakt kontoret, og opgiv navn, adresse, telefonnr, mailadresse og alder.

 

 1. Gårdprisen – opløbet

Så er det sidste chance for, at komme i betragtning til Gårdprisen.

Der er sket rigtig meget rundt omkring, så der bliver kamp til stregen!

Mangler I at få lagt sidste hånd på arbejdet, så er det nu I skal gøre det.

Synes I at jeres gård fortjener særlig opmærksomhed, så skriv lidt om det til kontoret.

 

 1. Generalforsamlingen 25. november

Dette års generalforsamling finder sted mandag d. 25. november kl.18.30.

Udover valg til bestyrelsen og udvalgene, er der indkommet to forslag, disse fra Parkeringsudvalget om indførelse af privat parkeringskontrol, som præventivt tiltag ift. udefra kommende parkering, samt om fremtidigt mandat til udvalget.

De uddybede forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen 2-4 uger før generalforsamlingen.

 

 1. Kontoret holder lukket uge 42

Kontoret holder ferielukket i uge 42, dvs. fra fredag d. 11.- søndag d. 20. oktober, begge dage incl.

 

 1. Siden sidst

Vi afholdt vores første Åbent Hus i grundejerforeningen lørdag d.31. august. Det var et super arrangement, med glade deltagere og godt vejr! Mange blev klogere på varme, affaldssortering, vedligeholdelse og meget mere.

Vi havde dog håbet på et større fremmøde, men det var varslet sent, og nye ting skal have tid – så vi har besluttet at vi også laver Åbent Hus næste år, i den sidste weekend i august. Så nåede du det ikke i år, får du chancen igen til næste år J

Strandgårdsparkens fællesantenne udvalg, knokler på med møder med div. leverandører, og forholder sig til de seneste udmeldinger fra Ishøj Kommune og Ishøj Fællesantennes Brugerråd, hvor seneste nyt er, at Ishøj Kommune ikke kan overdrage internet-delen af Ishøj Fællesantenne gratis til brugerne! Fællesantenne udvalget fremlægger deres arbejde til generalforsamlingen 25. november, og forventes at arbejde videre i det nye år.

Vi arbejder fortsat på, at arrangere rundvisninger på Vestforbrænding for interesserede grundejere. Rundvisningerne er for så vidt på plads, men vi skal finde ud af om vi kan arrangere fælles transport der ud.

Varmeregnskab og årsregnskab er færdigt, og varmeopgørelserne omdeles i løbet af oktober. Husk at varmeopgørelserne først er endelige, når varmeregnskabet er godkendt på generalforsamlingen, og opgørelserne kommer først til udbetaling/opkrævning i januar 2020.

Bestyrelsen arbejder videre med en ny lokalplan i samarbejde med kommunen, og håber at den kan fremlægges inden generalforsamlingen.

 

Nyd efteråret, ferietid eller ej J

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv