Nyhedsbrev 2019-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

 1. april 2019

Nyhedsbrev 2019 – 05       

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 1. Kompost til afhentning.
 2. Sand til sandkasser.
 3. Kvartalsspuling af hovedledninger.
 4. Udskiftning af nummer-skilte.
 5. Tilbud om fiber fra Gigabit.

 

 1. Kompost til afhentning.

Vi har modtaget et stort læs kompost af fineste kvalitet. Alle grundejere kan frit afhente det, ved siden af Containerpladsen.

Husk at komposten er meget koncentreret og skal blandes i almindelig jord; én trillebør fuld er nok til en hel have!

 

 1. Sand til sandkasser.

Skal jeres sandkasse på legepladsen have nyt sand, kan I bestille dette på kontoret, senest d. 1. maj.

Sandet leveres på parkeringspladsen, I udskifter selv sandet og lægger det brugte sand samme sted – så afhenter vi det brugte sand når I giver besked.

 

 1. Kvartalsspuling af hovedledninger.

Ishøj Forsyning får udført kvartaltsspuling af hovedledningerne (kloakker), tirsdag d. 30. april.

Luk låget på toiletter og tildæk afløb, så du undgår kloakvand i bryggers og badeværelse.

 

 1. Udskiftning af nummerskilte.

Nummerskiltene ved indkørslerne til gårdene var efterhånden ulæselige, så vi har indkøbt nye. Udskiftningen er færdig, så alle kan finde vej igen J

 

 1. Tilbud om fiber fra Gigabit.

Mange grundejere har modtaget et husstandsomdelt tilbud fra Gigabit om etablering af fiber.

Vi skal gøre opmærksom på, at vi har en hovednet tilslutning til Ishøj Fællesantenne, og at der ikke kan indgås individuelle aftaler med kabelføring til enkelte grundejere.

Vores Fællesantenne udvalg arbejder på forskellige løsningsmodeller, men der kan ikke ske nogen ændring af de eksisterende forhold uden at Generalforsamlingen har godkendt dette.

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv