Nyhedsbrev 2019-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

 1. marts 2019

 Nyhedsbrev 2019 – 03       

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 1. Hjertestarterne er opsat og klar.
 2. Legepladspuljen.
 3. Termografering af fjernvarmenettet.
 4. Fastelavnsfesten 3. marts.
 5. Containerpladsen holder lukket.
 6. Kommende arrangementer.
 7. Bestyrelsen her og nu.

 

 1. Hjertestarterne er opsat og klar.

Så er vores 4 hjertestartere opsat og klar til brug.

Hjertestarterne er placeret:

Bøgelunden 7; varmecentralens mur ud mod p-pladsen.

Egelunden 33 A; skurgangsvæggen ud mod p-pladsen.

Granlunden 34 A; skurgangsvæggen ud mod p-pladsen.

Ishøj Søvej 222; Containerpladsens hegn, til venstre for porten.

 

Du kan læse mere på Strandgaardsparken.dk eller finde hjertestartere på Hjertestarter.dk.

På Hjertestarter.dk kan du også melde dig som Hjerteløber – en indsats som kan redde liv.

Bestyrelsen kigger lige nu på økonomien omkring, at kunne tilbyde certificeret Hjerte-Lunge-Redningskursus (HLR) til grundejere, som ønsker at være Hjerteløbere.

Vi melder ud, når vi ved nærmere.

 

 1. Legepladspuljen.

Fristen for ansøgninger til Legepladspuljen er 1. april. Puljen er i år på 100.000,-kr.

Alle gårde kan søge om bidrag fra puljen – læs mere på vores hjemmeside Strandgaardsparken.dk, brug søgeord ”legepladspulje”, eller kontakt kontoret.

 

 1. Termografering af fjernvarmenettet.

Vores fjernvarmenet er blevet termograferet af droner som planlagt. Vores ydre net, dvs. de ledninger der ligger på åbne arealer, har det fint, og det er godt. Termograferingen kan dog ikke vise evt. problemer med ledninger, der ligger under husene.

Til gengæld er der en bi-gevinst i det elektroniske materiale, nemlig at man kan se varmeudsivning på huse, der er dårligt isoleret.

Pt. undersøger vi muligheden for, at disse informationer kan gøres tilgængelige for de grundejere som måtte ønske det. Det vil dog kun kunne ske mod et gebyr, da materialet skal bearbejdes, hvilket er tidskrævende.

 

 1. Fastelavnsfesten 3. marts.

Efter at det ikke var muligt at afholde Fastelavnsfesten i 2018, da vi ikke kunne få egnede lokaler, vendte Fastelavnsfesten stærkt tilbage i år.

Mere end 200 børn og voksne havde en dejlig dag, med alt hvad der hører til, og et lille bitte Fastelavnsudvalg fik fin hjælp af mange frivillige, og et par bestyrelsesmedlemmer.

Kæmpe tak til udvalget som pt. kun består af Kresten, og alle de frivillige; Gitte, Lars, Süleyman, Søren, Benny, Mohammed, Ian og Tristan.

Vi håber alle vender lige så stærkt tilbage næste år.

Du kan se masser af billeder fra Fastelavnsfesten på Strandgaardsparken.dk/galleri.

 

 1. Containerpladsen holder lukket.

Mandag d. 1. april holder Containerpladsen lukket, da alle medarbejdere er på kursus.

 

 1. Kommende arrangementer.

Foråret og sommeren byder på Loppemarked d. 19. maj, Gårdprisen, som løber over hele sommeren, og Strandgårdsparkens Sommerfest, der afholdes hvert 5. år i august og nu er det blevet tid igen!

Vi vil løbende udsende information om alt dette, og du kan også følge med på hjemmesiden Strandgaardsparken.dk.

 

 1. Bestyrelsen her og nu.

Bestyrelsen har haft travlt med, at implementere de nye udvalg; fastelavnsudvalg, parkeringsudvalg, loppemarkedsudvalg, fælles antenneudvalg og sommerfestudvalg.

Alle udvalg er godt i gang, og det er dejligt at se så meget engagement.

Fik du ikke meldt dig til generalforsamlingen kan du stadig hoppe på vognen; kontakt kontoret..

Ud over dette arbejder vi med Ishøj Fælles antennes Brugerråd, Grønt Forum-hvor der pt. er interesse omkring nyt regulativ for husholdningsaffald, og senere i år ny affaldsplan, vores voldgiftssag mod asfaltfirmaet og meget, meget mere.

Desværre har vi været nødt til, at fjerne adskillige referater fra vores hjemmeside og midlertidigt stoppe med at lægge flere referater op. Dette skyldes, at parter uden for Strandgårdsparken har mulighed for at læse disse, og dermed se hvilke strategier og overvejelser vi har gjort os ifm. sager vedr. f.eks. asfaltbelægningen og sager vedr. Ishøj Kommune.

Vi arbejder på en løsning, hvor kun grundejere kan få adgang til at læse referaterne.

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv