Nyhedsbrev 2019-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

 

  1. januar 2019

 

 Nyhedsbrev 2019 – 01       

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Udbetaling af ekstraordinært overskud fra IVV.
  2. Fastelavnsfest 2019.
  3. Højtryksspuling af kloakker.
  4. Referat fra Generalforsamlingen 2018.

 

  1. Udbetaling af ekstraordinært overskud fra IVV.

 

Ishøj Varmeværk(IVV) har haft overskud i 2018, og dette tilbagebetales til varmeaftagerne.

Grundejerforeningen tilbagebetaler pengene til grundejerne jf. Vedtægterne § 6.13, hvor står:

 

Såfremt det efter varmeregnskabets afslutning og godkendelse viser sig, at der for en ejendom er betalt for meget i a conto bidrag, er bestyrelsen berettiget til, med frigørende virkning, at tilbagebetale det overskydende til den person, der på udbetalingstidspunktet er registreret i foreningen som ejer af ejendommen.

 

Det er derfor ikke den, som har indbetalt pengene, som får pengene udbetalt, hvis ejendommen er handlet i den mellemliggende periode.

Der udbetales 626,- kr. pr. ejendom, og disse modregnes i opkrævningen for februar måned d. 5. februar.

 

  1. Fastelavnsfest 2019.

Efter sidste års ufrivillige pause, er Fastelavnsfesten stærkt tilbage, og afholdes søndag d. 3. marts kl.10-14 i Strandgårdsskolens Multisal.

Der vil være lækre godteposer til alle børn, hoppeborge, tøndeslagning for alle aldersgrupper – også de voksne – og i år kan vi præsentere Danmarksmesteren i Børnetrylleri 2018, Lasse K, som kommer og tryller og laver ballondyr til alle børn!

Gå ikke glip af dette fantastiske arrangement, invitation sendes ud i de nærmeste dage…

 

  1. Højtryksspuling af kloakker.

Ishøj Forsyning får udført højtryksspuling af hoved-spildevandsledningerne hvert kvartal.

Dette medfører ofte gener for grundejerne i form af kloakvand, som kommer op af afløb og toiletter.

 

Vend ®

Vi har, for et halvt års tid siden, lavet aftale med Ishøj Forsyning om, at de varsler os i forvejen, så vi kan advare grundejerne.

 

Dette sker dog ikke nødvendigvis i så god tid, så vi kan nå at varsle, hvilket også var tilfældet sidste gang.

Ishøj Forsyning har nu lovet, at varsle foreningen 10 dage før spuling, men det vil være en god idé, hvis du selv tilmelder dig Ishøj Forsynings SMS-service, hvor du modtager varsler, ikke kun om spuling, men også f. eks. lukning af vandet mm.

Dette kan du gøre på Ishøj Forsynings hjemmeside; ishojforsyning.dk

 

  1. Referat af Generalforsamlingen 2018.

Referatet er lige ved, at være færdigt og mangler nu underskrift fra advokaten. Vi forventer at omdele referatet i starten af næste uge.

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv