Beslutningsreferat af af Generalforsamlingen den 28. november 2017

Beslutningsreferat af Ordinær generalforsamling  i Grundejerforeningen Strandgårdsparken Tirsdag d. 28. november 2017.

 

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

5. februar 2018

 

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Tirsdag den 28. november 2017, kl. 18.30

 

i Vibeholmsskolens Multisal

 

Beslutningsreferat:

                            

1.              Valg af dirigent, samt stemmetællere

         Velkomst ved formand Pernille Møller.              

Advokat Henrik Dreyer blev valgt som dirigent. 

Henrik erklærede generalforsamlingen for lovlig varslet og indkaldt. 

Der var 110 stemmeberettigede, inkl. 12 fuldmagter til generalforsamlingen. 

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69 og Hans Larsen, Fyrrelunden 23, blev valgt som stemmetællere.

 

2.              Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev erklæret gyldig og godkendt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.          Dirigenten gjorde opmærksom på, at der under dagsordenens punkt 15 står: ”Der mangler således en revisorsuppleant”, men dette er ikke tilfældet, da der var to kandidater til revisorsuppleantposterne. Generalforsamlingen tog informationen til efterretning.

      

3.              Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formandens skriftlige beretning er udsendt til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

Beretningen blev taget til efterretning.

 

4.              Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Der var ingen spørgsmål til det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 

a)                  Godkendelse af driftsregnskab

b)                  Godkendelse af varmeregnskab

 

5.              Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2018 – 30. juni 2019)

Forslag om fastsættelse af kommende års kontingent, 540 kr. pr. mdr., 30 kr. vedr. terrænbelysning og 40 kr. vedr. gengrugspladsen. Se i budgetforslaget. Ialt 610 kr. pr. mdr.

Vedtaget.

 

6.              Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2018 – 30. juni 2019)

Forslag om fastsættelse af kommende års varmebidrag på 1.275 kr. pr. mdr.

Vedtaget. 

Herefter udgør det månedlige kontingent 1.885 kr. alt inkl.

 

7.              Fastsættelse af rykkergebyr

Foreslås uændret på 150 kr. – vedtaget.

 

8.              Indkomne forslag

 

8.1       Forslag til installation af målere på det varme vand fra Niels Bargholz, Bøgelunden 96, se bilag 1.

 

                Afstemning for godkendelse af forslag 8.1;

                Der var 3 stemmer for installation af målere på det varme vand. Dermed er forslaget faldet.

 

8.2        Forslag vedr. installering af varmemålere på det varme vand, Georg Lyderik, Bøgelunden 92, se bilag 2.

 

                Afstemning for godkendelse af forslag 8.2;

                Der var 7 stemmer for installering af varmemålere på det varme vand. Dermed er forslaget faldet.

               

8.3          Begrundelse for bestyrelsens ansvar for besigtigelse af huse, der sættes til salg her i foreningen fra Jette Jørgensen, Egelunden 9, se bilag 3.

 

                Afstemning for godkendelse af forslag 8.3;

                Der var 0 stemmer for begrundelse for bestyrelsens ansvar for besigtigelse af huse, der sættes til salg i foreningen. Dermed er forslaget faldet.

 

 

8.4        Begrundelse for tilbagekaldelse af vedtaget løsningsforslag1 af 24. 10. 2016 fra Lauge Pedersen,  Fyrrelunden 69, se bilag 4.

 

            Dirigenten meddelte, at forslagsstiller har accepteret, at der ikke stemmes om forslaget.

 

                Forslag 8.4 er frafaldet.

               

8.5        Løsningsforslag 1 af 24.01.2016, ”Ekstra sæk til madaffald, glas og papir” fra Lauge Pedersen Fyrrelunden 69, se bilag 5.

 

                Afstemning for godkendelse af forslag 8.5;

                Der var 93 stemmer for Løsningsforslag 1 af 24.01.2016, ”Ekstra sæk til madaffald, glas og papir” Dermed er forslaget vedtaget.

 

8.6        Standard projekt over nyt 2-fags udvendig affaldsrum fra Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, se bilag 6.

 

                Afstemning for godkendelse af forslag 8.6;

                Der var 15 stemmer for Standard projekt over nyt 2-fags udvendig affaldsrum. Dermed er forslaget faldet.

 

8.7        Standard projekt over nyt 3-fags udvendig affaldsrum fra Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, se bilag 7.

 

            Forslaget trækkes.

 

8.8        Forslag om fællesantenneudvalg ved Lars Deleurand, Bøgelunden 2, m.fl., se bilag 8.

 

                Afstemning for godkendelse af forslag 8.8;

                Der var ovevejende flertal for fællesantenneudvalg. Dermed er forslaget vedtaget.

 

9.              Valg af udvalg

 

          9.1     Valg af fastelavnsudvalg

                            Nuværende udvalgsmedlemmer:

·                Rob Wiegmans, Elmelunden 1, Genopstiller ikke

·                Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111, modtager genvalg

·                Robert Kauffman, Bøgelunden 64, modtager genvalg

             Benny Vahl-Møller og Robert Kaufmann blev begge genvalgt.

10.          Valg af ny kasserer for en 2-årig periode

             Nuværende kasserer:

·                Poul Erik Hansen udtrådt af bestyrelsen den 1. juli – genopstiller ikke

·                Birthe Vangsgaard, Elmelunden 43 – opstiller.

 

             Birthe Vangsgaard blev valgt.

 

11.          Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

             Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

·                Gitte Elgaard, Egelunden 89 – genopstiller ikke.

·                Mogens Elbek Egelunden 70 – opstiller.

·                Ditte Deleurand Bøgelunden 2- genopstiller ikke.

·                Marianne Jensen, Granlunden 30 – opstiller.

 

             Mogens Elbek og Marianne Jensen blev begge valgt.

 

12.          Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode

             Nuværende bestyrelsesmedlem:

·                Carsten Pålsson, Tjørnelunden14, udtrådt af bestyrelsen den 1.9. – genopstiller ikke.

 

             Der mangler derfor et bestyrelsesmedlem for en et-årig periode.

 

             Erik Hansen, Elmelunden 21 stillede op.

 

             Erik Hansen blev valgt.

 

13.          Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

             Nuværende bestyrelsessuppleanter:

·                Asger Vorm, Tjørnelunden 24 – genopstiller

·                Marianne Jensen – genopstiller ikke – opstiller som bestyrelsesmedlem

·                Mogens Elbek, indtrådt bestyrelsen d. 1.7., genopstiller ikke – opstiller som bestyrelsesmedlem

             Der mangler således 2 bestyrelsessuppleanter.

             Lilian Medina Johansen, Bøgelunden 10 og Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111 stillede op.

 

             Asger Vorm, Lilian Medina Johansen og Benny Vahl-Møller blev valgt.

 

14.          Valg af 2 interne revisorer

             Nuværende interne revisorer:

             Peer Larsen, Granlunden 119 – genopstiller

             Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18 – genopstiller

 

             Peer Larsen og Bjarne Jensen blev genvalgt.

 

15.          Valg af 2 revisorsuppleanter

                             Nuværende interne revisorsuppleanter:

·                John Hübner Andersen, Elmelunden 10 – genopstiller

·                Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95 – genopstiller

 

                             John Hübner Andersen og Ingelise Jensen blev genvalgt.

 

16.          Overrækkelse af gårdprisen

 

             Pernille, fortalte, at der virkelig er nogen, som gør meget ud af gårdmiljøet, specielt

             legepladserne. Vinderen i år blev: Gård 8, Egelunden 1-31.

 

             Knud Jensen, Egelunden 25 modtog prisen på vegne af gården.

 

17.         Eventuelt

 

 

Der var en del punkter under eventuelt, disse vil blive uddybet i forhandlingsreferatet.

0

Din varekurv