Nyhedsbrev 2017-03

 

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

 

21. marts 2017

Nyhedsbrev 2017 – 03

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Gratis kompost
  2. Legepladspuljen
  3. Klima- og Miljøprisen
  4. Møde med Vestforbrænding

1. Gratis kompost

Vi har, som tidligere år, modtaget to store læs kompost, og disse kan frit benyttes af grundejerne.

Bunken ligger ved siden af genbrugspladsen, og en trillebør fuld er nok til en hel have.

Der må ikke smides gammel jord mm. ved kompostbunken!

God fornøjelse J

 

2. Legepladspuljen

Der kan søges om midler til ekstraordinære indkøb/etableringer til legepladserne, ansøgning skal være os i hænde senest d. 1. april.

Kriterier for at ansøge, samt ansøgningsskema ligger på hjemmesiden, eller kan fås ved henvendelse til kontoret.

 

3. Klima- og Miljøprisen

Grønt Forum indstiller igen i år en kandidat til modtagelsen af Ishøjs Klima- og Miljøpris.

Du kan læse om prisen på ishoj.dk/grønildsjæl eller i seneste nummer af Ishøj Nyt.

Grundejerforeningens bestyrelse har besluttet, at lave en indstilling som vi vil fortælle mere om senere….

 

4. Møde med Vestforbrænding

Vi har afholdt møde med Vestforbrænding om affaldsordningen, og de vil komme med nogle løsningsforslag, så ordningen vi valgte, kan føres ud i livet.

I vil naturligvis løbende blive orienteret.

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Pernille Møller

formand

 

Download som pdf

0

Din varekurv