Nyhedsbrev 2017-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

14. marts 2017

 

 

Nyhedsbrev 2017 – 02

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Forhøjelse af á conto varmebidrag
  2. Møde om den nye affaldssortering

 

1. Forhøjelse af á conto varmebidrag

På baggrund en prisstigning fra IVV pr. 1.1.17, på 28 %, ser vi os nødsaget til at hæve á conto varmebidraget pr. 1.7.17.

Pr. 1. juli 2017 vil á conto varmebidraget pr. husstand, pr. måned udgøre 1.275 kr.

Vi beklager nødvendigheden af dette.

 

2. Møde om den nye affaldssortering

Grundejerforeningen har været til møde med Ishøj Kommune vedr. den nye affaldssortering.

Fra kommunen deltog Borgmester Ole Bjørstorp, Formand for Klima og Miljø Udvalget Seyit Öskan, Konstitueret Teknik og Miljødirektør Inge Sørensen og Miljøchef Hans Schmidt.

Kommunen fandt, at det var en fremragende løsning vi havde fundet, men at vi selv måtte betale for den. Alternativt kunne vi tage en ny dialog med Vestforbrænding.

Det er rigtig ærgerligt når vores løsning er mere CO2 neutral end villaejernes opsamling ved husene, som jo desuden ikke er en løsning vi kan benytte.

Så nu tager vi en ny dialog med Vestforbrænding, mødet er berammet til næste uge.

 

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Pernille Møller

formand

 

Download som pdf

0

Din varekurv