Nyhedsbrev 2016-08

 

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

2. juni 2016

 

 

Nyhedsbrev 2016 – 08

 

Nyhedsbrevet informerer om:

  1. Kontoret holder ferielukket
  2. Asfaltarbejde
  3. Affaldssortering og reserverede p-pladser
  4. Udskiftning af vandmålere
  5. Orienteringsmødet vedr. indbrudsforebyggelse
  6. Husk i sommervarmen…

 

1. Kontoret holder ferielukket

Fra og med fredag d. 3. juni til og med fredag d. 24. juni.

Diverse informationer, ansøgningsskemaer mv. findes på hjemmesiden.

Ved akutte problemer med varme, kloak eller terrænbelysning kan vagttelefonen kontaktes; 76 11 72 82.

 

2. Asfaltarbejde

Udbedring af fejl og mangler i forbindelse med den nye asfalt, er i fuld gang igen.

Det vil sige, at enkelte mindre områder af p-pladserne vil være afspærret i kortere tid ad gangen. Afspærringerne varsles med skilte.

 

3. Affaldssortering og reserverede p-pladser

Det er desværre ikke lykkedes at få de endelige forslag på plads, så vi kan afholde en generalforsamling inden sommerferien.

Det må derfor endnu engang udskydes, og det er vi meget kede af.

Vi er klar over, at det medfører stor usikkerhed om hvad der skal ske, og der opstår mange rygter i ventetiden.

 

Forslag til affaldssortering vil bestå af 3 forslag; 1 stk. to-kammer beholder ved hvert hus, 3 stk. to-kammer beholdere ved hvert hus eller udvidelse af den nuværende sækkeløsning til 2 sække pr. hus. Der er fordele og ulemper ved alle ordninger, og vi mangler fortsat afklaring vedr. genbrugspladsen, som vi ser som en del af sorteringsordningen.

 

Forslag til reserverede p-pladser vil være baseret på en tilvalgsløsning, altså at man ikke er tvunget til at have en reserveret plads, men får muligheden for at vælge det til, hvis man har behovet.

 

4. Udskiftning af vandmålere

Ishøj forsyning fortsætter udskiftningen af vandmålere hos de grundejere, der endnu ikke har fået dem udskiftet.

Forsyningen udsender ikke individuelle breve med faste tider – i stedet kontakter montør Poul Bodholdt grundejerne direkte for at lave aftaler. Om nødvendigt kan Poul Bodholdt kontaktes på mobil nr. 2032 2635.

 

5. Orienteringsmødet vedr. indbrudsforebyggelse

Knap 100 deltog i orienteringsmødet d. 31. maj. Der var mange gode tips både fra politiet og fra de fremmødte, og vi vil i løbet af sommeren få lagt det hele på hjemmesiden.

Det vigtigste budskab er, at vi igen skal have Nabohjælp op og køre, så tilmeld dig på Nabohjælp.dk, hvor du også kan læse mere om ordningen. Har du ikke internet, kan du hente en tilmeldingsblanket på kontoret.

 

Skurgangs-indbruddene blev selvfølgelig også omtalt, og Jonas (lokalbetjent) opfordrede alle der ikke har anmeldt indbrud og indbrudsforsøg, til at gøre det NU.

Anmeldelser kan ske på Politi.dk eller til Vestegnens Politi; 43 86 14 48.

Observationer og informationer kan gives til lokalbetjent Jesper på tlf; 72 58 76 10, da Jonas er på barsel i hele juni.

Ved i gang værende indbrudsforsøg o.l. skal man ringe 112/114.

 

6. Husk i sommervarmen…

– at holde brandstier frie for affald mm. Affald må i øvrigt ikke henstilles på foreningens arealer, men skal opbevares på egen matrikel, indtil det bortskaffes.

 

– at hækken (og anden beplantning) skal klippes, så den ikke er til gene for forbipasserende eller naboen.

 

– at søge information på hjemmesiden eller kontoret inden du skal renovere, forbedre, vedligeholde eller forny noget på dit hus eller din matrikel.

 

– at nyde det gode vejr, tage hensyn til hinanden og drikke rigeligt med vand J

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Pernille Møller

formand

 

Download som pdf

0

Din varekurv