Referat af bestyrelsesmøde 9. november 2015

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

Referat bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.9. november 2015 kl. 18.30 i Bøgelunden 7. 

 

Afbud: Gitte

Kaffe/Te: Carsten

 

Det er årets sidste bestyrelsesmøde, og vi siger farvel til Jan, som træder ud af bestyrelsen.

 

Dagsorden:

  

 1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder
  • Juni og august og september og oktober, ej færdige.

 

 1. Siden sidst på mail/telefon.
  • Gård x – legepladsstrid, ikke fået brev endnu.

 

 • Gård x – møde med grundejer.

Jonas, politimand og Pernille har besøgt grundejer. Jonas fik endelig lavet en aftale med grundejer om et møde. Grundejer så helst, at Jonas kom i civil, men Jonas kom både i uniform og i politibil. Det blev til en udmærket snak om fremtiden. Der skal være ro i gården og ingen skal blande sig i hvad andre gør. Det blev aftalt, at grundejers nummer to bil så vidt muligt parkerer i en anden gård, og at plejepersonalet også parkerer andre steder. Pernille skal skrive et brev til gården, som hun vil vise Jonas, inden det bliver sendt ud til hele gården

 

 • Rækkehuse ved AAB, Ishøj Boulevard- se lokalplan 1.73 i høring på kommunens hjemmeside, reaktioner.

Hele bestyrelsen har set på den nye lokalplan, og alle er enige om, at der ikke er noget i den lokalplan, vi kan gøre indsigelser imod. Grundejer har fået 28 personer til at skrive under på en anonym klage over bestyrelsen og kommunen.

 

 • Pop xx-rod i gården, ikke fået svar endnu

 

 • Råger

Grundejer har uddelt papirer om rågerne og ulemper. Bestyrelsen har kun fået to henvendelser, en humoristisk og én alvorlig. Problemet er åbenbart ikke et generelt problem, så de få grundejerne, der er generet, må henvende sig til kommunen.

 

 • Gule striber

Nogle få synes det er et problem, at grundejerne i de små lunde, Pop, Elm og Tjørn ikke må holde på brandvejen, da der er blevet malet gule striber. Det har aldrig været tilladt at holde der. Grundejer har spurgt, om vi har ret til at male de striber. Det har vi, og vi har konfereret med Ishøj kommune, der har vejmyndigheden. 

 

 • Grundejer-liberalt erhverv, nabohøring.

Vi kan ikke se, at der skulle være nogle problemer i, at grundejer kan have den forretning. Det ser ikke ud til, at naboerne vil blive generet på nogen måde.

 

 • Ældres netværk-invitation

Vi har ingen faciliteter til at holde noget for ældre og ensomme, så vi gør ikke noget ift. invitationen.

 

 1. Legeplads adresser
  • Vores skurgange har for lang tid siden fået deres egne adresser. Nu har vi også fået adresser til

legepladserne. Skurgangenes adresser hedder gårdens mindste nummer og A. Adresserne på legepladserne er meget rodede, der er ikke noget system i tallene. Vi vil gerne have, at legepladsen hedder laveste nummer og B.

 

 1. Fordeling af kommende arbejdsopgaver.

4.1. Om og renskrivning af flg:

Besigtigelsesskema, samt brev til ejendomsmæglere, sat i bero.

 

4.2. Oplæg til flg:

       Funktionsbeskrivelser, Pernille laver dem færdigt, på et tidspunkt.

       Mail etik og regler, internt og eksternt. Oplæg v. Jette + Pernille, ikke lavet færdigt.

 

 1. Generalforsamlingen
  • Indkomne forslag, grundejer vedr. varmemålere, forslaget trukket

 

 • spørgsmål til regnskabet – grundejer er så i stedet for kommet med nogle spørgsmål til regnskabet.

Vi beder Snoer om at svare på spørgsmålene – Vi mødes i multihallen kl. 18,00

 

 1. Gårdprisen.

Prisen går til gård 19. De her fjernet deres svellebede og har lavet fine ensartede bede hele vejen rundt.

 

 1. Belægningsarbejdet.

Bestyrelsen har modtaget en liste over det, der skal renoveres. På torsdag skal der

laves noget asfaltarbejde, så nogle gårdene skal lukkes en dag. – På oversigten står der nogle steder, at der skal ses på det til 1 års gennemgangen. Det er fordi, man skal se, om det sætter sig eller om det bliver værre.

 

 1. Interne meddelelser

 

 • Økonomi
  • Status

    Budgettet ser rimeligt ud

 

 • Restancer

    Skemaet er nu skrevet udførligt, så det er nemt at overskue. D. 10. i hver måned 

    skal der sendes rykkere ud til de grundejere, der ikke har betalt.

 

 • Personale – delvist lukket punkt

 

 • Søren-driftsleder

    Søren Nielsen har været konstitueret i 8 måneder, nu bliver han ansat som 

    driftsleder, da han gerne vil, og vi synes det er et godt valg.

 

 • Genbrugsfolk-kursus

    Det har været et godt kursus på Vest Forbrænding vedr. affaldssortering og

    sikkerhed.

 

8.2.6.  Snerydning-ny mand.

           Vi mangler en snerydder. Vi har fået én henvendelse fra en, der har erfaring fra

           snerydning og andre maskiner. Vi kan også bruge ham som vikar, hvis fx Henrik

           bliver langtidssyg.

 

 • Varme
  • Status vandtab, 6,0 M3

    Det ser ud til, at der er noget, der siver et sted, men det er så lidt at det ikke er lige

    til at finde.

 

 • Varmeopgørelser, udeståender hos Brunata.

    Bjarne har haft svært ved at få fat i Steen, men så skrev Bjarne til ham, at der blev

    holdt et møde en bestemt dato. Det møde kom Steen til. Mødet gik udmærket, og

    nu er der flere ting, der er blevet rettet. Pt har Brunata ordnet en grundejers måler

    indenfor 14 dage. Det er ret nyt.

 

 • Circon-ventiler, afventer.

 

 • Besigtigelser/Ansøgninger
  • Seneste nyt vedr. lokalplan, er nu en kendsgerning

    Vi skal bede om kommunens liste over vores standardprojekter. Vi fik en liste med

    den nye lokalplan, og nogle af projekterne på listen er projekter, vi ikke kender til,    

    og andre af vores projekter, stod ikke på listen. Pernille har tænkt sig at nærlæse

    vores lokalplan og planerne til de andre rækkehuse områder her i Ishøj.

 

8.3.2. Er listen blevet checket?

          Poul Erik har konfereret med Winnie om listen over ting, der skal ændres. Nu vil han

          spørge hende igen. Pop xx skulle handles, og vil gerne have deres hus synet. Det

          har det været en del problemer med. Derudover er der ikke informeret om popxx og

          Bøg xx.

        

 • Vedligeholdelse
  • Overdragelse af vand forsyningen/stophaner, dårligt nyt.

    Forsyningen mener, at de ikke er forpligtede til at overtage vores stophaner. Vi

    sætter Henrik, advokat, på sagen. Forsyningen sagde i sin tid, at hvis vi skiftede

    stophanerne, ville de overtage ledningsnettet. Det vil de så ikke alligevel.

 

 • Handicap-pladser, vores procedure, på stand by

 

 • Bænke ved Lundestien, seneste nyt

    Kommunen ville sætte bænkene op, men skulle først have et ledningskort, så de

    ikke gravede et forkert sted. Efter lang tid, ville de så komme en mandag for fire    

    uger siden, men det gjorde de ikke. Der er ret travlt i Ishøj kommune i øjeblikket

    pga. omstrukturering, så det kan være forklaringen på de manglende bænke.

 

  • IT og Kommunikation
   • Hjemmesiden-afventer

 

 1. Særlige opgaver
  • Sortering af arkiv, samt matrikelarkiv. Afventer

 

 1. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

 • Fastelavnsudvalg

 

 

  • Gennemgang

    Carsten og udvalget har lavet en fin gennemgang. Vi skal have UNO leg ud 

    og se på alle de legehuse, hvor brædderne er rådne. De havde en rimelig pris

    sidste gang.

 

 •  

 

 1. Grønt Forum

Den 23. november bliver der holdt et møde om affaldssortering i Grønt Forum. Jette deltager i mødet.

 

 1.  

Reception for Ole Horskær, som går på pension. Torsdag d.10.12. Jette køber noget, Pernille laver kort, og Bjarne deltager.

 

 

Husk næste bestyrelsesmøde 11. januar

 

 

Mødet sluttede 20.52

Referent Jette Malling

0

Din varekurv