Nyhedsbrev 2015-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken


15. maj  2015

Nyhedsbrev 2015 – 03

Nyhedsbrevet informerer om:

  1. Kompost til afhentning – gratis.
  2. Lukning af fjernvarmen.

 

1.  Kompost til afhentning – gratis

Så er der igen i år gratis kompost til alle grundejere. Komposten kan afhentes ved siden af genbrugspladsen. Husk at blande den godt op med jord – den kan ikke bruges ufortyndet, så dør planterne.

 

2.  Lukning af fjernvarmen

Når man skal reparere/udskifte radiatorer og vandvarmere, er man ofte nødt til at lukke for fjernvarmen i varmeskabene/brøndene.

 

Ved en korrekt aflukning tappes der 70-100 liter fjernvarmevand. Lukkes der ikke korrekt, kan mængden af tabt vand blive langt større. Lukker flere grundejere samtidigt, kan vandtabet blive så stort, at kompressionstankene ikke kan følge med, og anlægget går i stå. Når anlægget går i stå, er alle 515 huse uden varme/varmt vand.


For at spare foreningen for en udgift på ca. 400.000 kr. om året, har bestyrelsen for mange år siden valgt selv at dække vagtordningen, dvs. blive tilkaldt når der er problemer med anlægget. Undertegnede og næstformand Bjarne Børgesen, er dog rigtig trætte af at tilbringe halvdelen af helligdags week-enderne på varmecentralen, fordi grundejerne ikke gider melde til kontoret, at de planlægger at lukke for varmen.

  • Når man planlægger at lukke for fjernvarmen, SKAL dette meldes til kontoret
  • Ved akut arbejde uden for kontorets åbningstid, SKAL dette meldes til vagttelefonen 76 11 72 82
  • Vejledninger i varmeskabe/brønde SKAL følges

Ved overtrædelse af ovenstående, vil den enkelte grundejer blive stillet til ansvar for udkald, lækagesøgning, vandtab mv.

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv