Nyhedsbrev 2014-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

 

6. oktober  2014

Nyhedsbrev 2014 – 03

 

Nyhedsbrevet informerer om:

  1. Ny driftsleder 
  2. Gavlvinduer i ende-rækkehuse. 
  3. Varmeregnskabet. 
  4. Generalforsamlingen. 
  5. Bestyrelsen her og nu. 

1. Ny driftsleder.

I dag starter vores nye driftsleder. For at gøre det nemmere for alle, har vi valgt at ansætte en der hedder Søren, så de fleste af vores ansatte nu hedder Søren.

Nej, spøg til side; Søren Zeeberg Nielsen havde de absolut bedste kvalifikationer, kombineret med et behageligt væsen. Han har en baggrund som Ejendoms Service Tekniker, med mere end 20 års erfaring fra en lignende stilling.

Som følge af en blodprop for et par år siden, har Søren af og til lidt udtale-vanskeligheder. Det er ikke noget vi finder har indflydelse på hans evne til at kommunikere og passe sit arbejde, men Søren ville gerne have, at vi meldte det ud, så der ikke opstod nogen misforståelser.

Vi er dog ikke i tvivl om, at alle vil tage godt i mod Søren, og vi glæder os til samarbejdet!

 

2. Gavlvinduer i ende-rækkehuse.

På Teknik og Bygningsudvalgets møde i august blev det endeligt vedtaget, at der gives dispensation til standardprojekt for vinduer i ende-rækkehuses gavle.

Tegninger, ansøgningsskemaer mm. ligger klar på kontoret, til de grundejere som har interesse heri.

 

3. Varmeregnskabet.

Varmeopgørelserne er kommet og gennemgået. De omdeles i løbet af de nærmeste dage.

 

4. Generalforsamlingen.

Dette års generalforsamling afholdes mandag d.17. november kl.18.30 i Strandgårdsskolens Multisal.

Der er to forslag til behandling på generalforsamlingen;

1. Ændring af facadevæg på varmecentralen fra træværk til røde mursten.

2. Mulighed for, at etablere to – delte vinduer på haveside, de såkaldte lange vinduer.

Derudover vil bestyrelsen redegøre for ”Asfaltrapporten”, en rapport om p-pladsernes tilstand.

Husk at vi også uddeler årets Gårdpris på generalforsamlingen, der er 8.000,- kr. på spil -måske til din gård.

Vi håber at alle grundejere finder det væsentligt, at komme og vise deres interesse for foreningen og bestyrelsens arbejde.

Dagsorden og indkaldelse udsendes sammen med formandens beretning, senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

5. Bestyrelsen her og nu.

Vi har haft travlt med ny-ansættelser, og er meget glade for de valg der truffet, vi er sikre på vi får et rigtig godt team og et godt samarbejde fremover.

Bestyrelsen besluttede at få udført en ingeniør rapport over omfanget af asfaltskader og evt. fremtidige løsningsmuligheder. Version 1.0 er kommet, rigtig spændende, og heldigvis tyder det på at vi ligger langt under vores værste forventninger – det ser faktisk rigtig godt ud. Nu får vi version 2.0, og den vil blive omdelt til alle grundejere inden generalforsamlingen. Herefter kommer en længere proces, hvor vi skal kigge på finansiering, tidshorisont, logistik og div. tilladelser og mm.

Arbejdet med den nye fjernvarmeledning i Tjørnelunden er næsten slut, nu er det detaljerne omkring re-etablering af endegavls beplantninger, som pudses af.

 

  

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv