Nyhedsbrev 2014-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

 

16. april 2014

Nyhedsbrev 2014 – 01

 

Nyhedsbrevet informerer om:

  1. Loppemarked i maj.
  2. Gårdprisen.
  3. Sommerfest 2014.
  4. Udvikling af legepladser.
  5. Dyr og menneskers færden.
  6. Bestyrelsen her og nu.

 

1. Loppemarked i maj.

Søndag d.18. maj holder vi vores årlige loppemarked.

Sidste års loppemarked druknede desværre i regn, men det var trods alt første gang vi var nødt til at lukke inden det hele begyndte.

Vi indbyder igen alle grundejere til at deltage, som købere eller sælgere.

Stadeplads fås kvit og frit ved henvendelse til kontoret, bestyrelsen sørger for salg af grillpølser-også halal- og drikkevarer.

 

2. Gårdprisen.

Her i Gårdprisens 5. år, har vi besluttet fremover kun at uddele én pris.

Prisen gives til gårde med initiativ, krydret med vedligeholdelse og sammenhold.

Man behøver ikke at tilmelde sin gård, men vil man gerne have bestyrelsen er ekstra opmærksomme kan man skrive til kontoret.

Prisen er på 8.000,-kr til gårdens fælles bedste og overrækkes ved den årlige generalforsamling i november.

 

3. Sommerfest 2014.

Der er nu gået 5 år siden sidst, og det er blevet tid til et brag af en fest!

Som altid afholdes festen i telt opstillet på plænen ved genbrugspladsen, og der bliver både levende musik og masser af god mad.

Datoen er lørdag d.30.8., sæt kryds i kalenderen nu, der går ikke længe før i hører mere…

 

4. Udvikling af legepladser.

Forrige år vedtog generalforsamlingen i budgettet, at man afsatte 50.000,-kr. årligt til udvikling af legepladserne.

Dette fordi man i sin tid afskaffede legepladsopsparingen, og mange legepladser ikke fik alt hvad de ønskede.

I de forløbne år er også mange af gårdenes egne legepladsredskaber gået til grunde, eller trænger blot til udskiftning.

Tilskuddet omhandler ikke foreningens legeredskaber, og det gælder heller ikke om at komme først, men blot at overholde fristen.

Alle gårde kan ansøge om tilskud til et særligt projekt, ansøgningsskema fås ved henvendelse til kontoret, og ansøgningen skal være foreningen i hænde senest d.1.juni 2014.

Ansøgningerne behandles på bestyrelsesmødet i juni, og ansøgerne får besked straks derefter.

Herudover skal alle gårde huske, at man hvert år kan bruge 1.500,-kr. på sin legeplads, blot to grundejere skriver under på regningen. Det er selvfølgelig forudsat at indkøbet kan relateres til legepladsen.

 

5. Dyr og menneskers færden.

Hunde, katte, børn og sågar også voksne mennesker kan medføre gener, utryghed eller blot irritation hos andre.

Igennem vinteren har vi atter modtaget en del henvendelser om hundes efterladenskaber, og også at de går uden snor.

Hunde skal altid være i snor, ejerne skal samle efterladenskaber op, og det er ikke ok, at have hunde på legepladser!

Skulle du opleve det, så påtal det overfor ejeren – det kunne jo være han/hun ikke har tænkt nærmere over det..

Katte skal holdes på egen matrikel, men det er altså ikke tilladt at skyde dem fordi de går ind i naboens have.

Der er mange måder at holde katte væk på, prøv at find en løsning med ejeren, ejeren bør påtage sig udgiften til at løse problemet.

Børn og voksne skal færdes under hensyntagen til andre. Det være sig om man spiller bold, musik, bruger elektriske haveredskaber eller har en trampolin og meget andet.

Vi bor tæt og det man ikke selv finder som noget problem, kan være til stor gene for andre.

 

6. Bestyrelsen her og nu.

Vi er gået ind i et nyt år, med flot opbakning fra generalforsamlingen.

Vores nyvalgte kasserer – tidligere bestyrelsesmedlem – Gitte Elgaard er gået til den med krum hals og kommet godt ind i sagerne. Det betyder at der nu er ro på den front.

Poul Erik Hansen og Jan Skov – de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer – har også taget deres indtræden seriøst og engageret sig i det daglige arbejde, rigtig dejligt for os ”gamle” bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har sin årlige ”Markvandring” d.28. april. Her kigger vi på foreningens anlæg, dvs. parkeringspladser, grønne områder osv.

Har du noget du synes vi skal være særlig opmærksomme på, så henvend dig til kontoret.

Op til sommerferien koncentrerer vi os om, at søge en ny kontorassistent, indhente tilbud på ny asfaltering af p-pladser og renovering af varmecentralen.

  

Med ønsket om en god påske og godt vejr for alle,

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv