Referat af bestyrelsesmøde 4. juni 2012

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d. 4. juni 2012 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

Afbud: Ingen – Stella ikke til stede

Kaffe/Te: Ingen

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.  Ingen ref. klar

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1.  Standardprojekt brændeovne i udestuer. Se div. Mail korrespondance – En skorsten skal altid være højere, end husets tag. Dvs. at hvis et hus med rejsningstag skal have en brændeovn i sin udestue, skal denne skorsten være over to meter høj. Dette vil for det første se grimt ud, men for det andet skal skorstenen så være forankret med wire, for at skorstenen ikke skal vippe i vinden. Derfor kan huse med rejsningstag ikke have brændeovn i deres udestuer. En grundejer har ansøgt kommunen om at sætte en brændeovn i sin udestue. Dette kan ikke lade sig gøre, da grundejer har rejsningstag – Vi svarer tilbage til kommunen.

2.2.  Solfangere, Bjarne er vi videre her? – Bjarne har en aftale med sin søn, der har kontakt med et firma, der laver solfangere. Det firma vil designe solfangere, der passer til vores huse. Bjarnes søn kommer til vores augustmøde, hvis det kan lade sig gøre, og fortæller om solfangere. – Vi får en del henvendelser fra grundejere, om de må sætte solfangere op. De har fået at vide, at det må de ikke pt, da der ikke findes noget standartprojekt for solfangere. De får også at vide, at de er velkomne til at fremsende tegninger, og vi arbejder på sagen.

2.3.  Grundejer-fugt i tag-skulle vende tilbage. Grundejer har henvendt sig igen, men han havde intet nyt. Pernille har sagt til ham, at han er velkommen til, at henvende sig igen, når der er nyt i sagen

2.4.  Bent Skov-hvad gør vi? På vores sidste møde med Ishøj kommune, Ole Bjørstorp, Ole Horskær og Bent Skov, var BS ret ubehagelig. Han anklagede bestyrelsen for, at der var flere ulovligheder i bebyggelsen. Fx at nogle grundejere havde lukket deres udestue af, så de ikke kunne komme ud i haven. Bent Skov har talt med flere grundejere, og har sagt til dem, at de problemer de havde, ikke var problemer. Fx skal en grundejer med hvide plasticvinduer ikke male dem sorte. Vedtaget: Vi henvender os til Ole Bjørstorp om sagen. Pernille skriver i morgen et brev til OB. Dette brev sender hun ud på mail, og vi skal alle sammen læse det og give vores kommentarer.

2.5.  Møde med kommunen – møde om filsning, der var en misforståelse – Der burde nu være klarhed om hvilke områder filsningen gælder.

2.6.  Byrådsdagsorden – Punkt på byrådets dagsorden er vores sag om ansøgning af filsning på terrassen. Nogen har tydeligvis misforstået vores forslag, så Pernille skriver en mail til Ole B og Ole H og forklarer det. Enten må Pernille komme på mødet og forklarer sagen, eller de skal tage punktet af dagsordenen.

2.7.  Grundejer – nabo klage – grundejer ringede til Pernille og klagede over sin nabo, der larmede. Heldigvis indtalte han det på telefonsvareren. Derefter sendte han tre mails. Pernille har sagt til Bente, at hun skal skrive, at vi fra nu af svarer inden 14 dage. Så Pernille skriver et brev til ham inden for den frist, og dette brev får han i postkassen, så vi kan være sikker på, at han læser det.

3. Loppemarked, evaluering. – Carsten var rigtig god og slæbte rundt på borde og stole. Det var fint, at Bjarne kom midt på dagen og var med til det sidste. – I år var alle stole og borde stillet op i skurene på genbrugspladsen, hvor vi så hentede dem. Dette er ikke så smart.  Sidste år stod traktoren læsset, og vi kørte den over til pladsen og til bage igen. Vi skal ikke slæbe rundt med alle de stole og borde, og det skal Bettina heller ikke. – Loppemarkedet var vældig hyggeligt. Grundejerne så ud til kunne lide at være der. Der var ikke så mange gæster, men det var jo også søndag efter Kr. Himmelfartsdag. Vi holder loppemarked den 3. søndag i maj, men til næste år er det pinse til den tid, så vi må se på, hvordan vi skal holde det.

 

Pernille fik desværre en dårlig oplevelse på loppemarkedet. I bestyrelsen havde vi aftalt, at vi skulle behandle hinanden ordentligt, men desværre virkede det ikke sådan hele tiden, der var spydige kommentarer  og ikke åbent for at udveksle nødvendige informationer.

Vedtaget. Vi holder et ekstra møde i august eller september, hvor vi kun taler om bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet.

4. Meddelelser fra interne udvalg

4.1.  Økonomiudvalg

4.1.1.    Status – intet nyt fra Snoer

4.1.2.    Restancer/tvangsauktioner – Der er en del sager, der er løst, men der kører stadig alvorlige sager. Fx har vi en sag om lægning af SF sten, hvor politiet skal finde og anholde manden. Det ser ud til at være lange udsigter, og det kan ikke være rigtigt. Vores advokat må se på sagen.

4.1.3.    Omlægning af betalingsformer osv. Stella er der noget nyt her? – Det ved vi ikke, da Stella ikke er til stede – Bente har fortalt, at Snoer og den nye revisor kommer på kontoret onsdag

4.1.4.    Farvel til Snoer – d. 29-6 frokost. Mange tidligere bestyrelsesmedlemmer og formænd kommer. 23-25 stk. Som afskedsgave får Snoer et gavekort, til det kongelige teater.

4.2.  Personaleudvalg

4.2.1.    – Her er der heldigvis intet som helst at skrive om J

4.3.  Varmeudvalg

4.3.1.    Status vandtab – Vi har brugt 5.5 M3. Vi har opdaget, at nogle af stophanerne for enden af husene ikke lukker rigtigt. Selv om grundejerne lukker dem, så virker det ikke ordentligt, og vandet går til spilde. De haner bliver skiftet

4.3.2.    Overgang til nyt kontrolcenter – Pernille er blevet kastet frem og tilbage mellem Jysk Kontrolcentral og Ishøj varmeværk. Den ene tror, at den anden gør tingene og omvendt.  Det er JP-EL, der har koblet systemet sammen. Tyveri alarmen er stadig koblet op på Ishøj varmeværk. Men der er ingen alarmer på pumperne. Jysk er i gang med at lave et tilbud på alarmerne på pumperne. I weekenden blev et vindue på centralen smadret, men da ingen var gået ind, var tyverialarmerne ikke gået i gang. Den reagerer kun på bevægelse.

4.4.  Ansøgningsudvalg

4.4.1.    status

4.4.2.    Vinduer i endegavl, kan vi tilslutte os, og hvem definerer placering? Det skal defineres, hvordan vinduet skal placeres. Gitte tilføjer placeringen til det oprindelige projekt, som en grundejer har afleveret tegninger til

4.4.3.    Hegn-standardprojekt, v. Jette – Jette har lavet et forslag, som vi skal arbejde videre på.

4.5.  Vedligeholdelsesudvalg

4.5.1.    Regnvandsledninger, noget nyt? Carsten – Intet nyt fra Carsten – Jette overtager

4.5.2.    Bump ved ende-pladser – Bettina har checket noget ud. Men vi er ikke videre her. Bjarne har talt med borgmesteren om at få bump på Bøgelunden, så måske kan vi få dem alligevel en dag.

4.5.3.    Overdragelse af vand forsyningen/stophaner, skal vi lave alle på en gang? Vi har 19 stophaner, der skal skiftes. Det koster 12.000 stykket. Når det er ordnet kan vi overdrage systemet til Forsyneingen, der, så vidt vi ved, gerne vil overtage det. Vedtaget: Vi ordner alle hanerne på én gang, og betaler det over henlæggelserne

4.5.4.    Regnvandsriste- udbedret-67.000,-kr. Bettina og Søren har tjekket samtlige regnvandsriste. Så nu er det hele i orden

4.6.  Intern IT og Kommunikation udvalg

4.6.1.    Hvor langt er vi her? Databasen. Der er blevet rettet et par ting. Databasen er vældig flot og funktionel. Jette mangler at få et kursus. På augustmødet skal vi have defineret de forskellige bestyrelsesmedlemmers roller ift. databasen og hjemmesiden. Databasen er faktisk færdig, og den er vældig god J

4.6.2.    Ny kopi maskine – Vi får en ny kopimaskine, der er magen til den vi har, bortset fra at den også kan scanne og trykke i farver. Vi skal så betale for et antal farvekopier, men ikke det første år. Vi skal så i løbet af det år finde ud af, hvor mange farvekopier, vi fremover skal bruge. – Vi skal overveje, om grundejerne kan komme på kontoret og få trykt fx sange i farver.

4.6.3.    Hjemmesiden er den ved at være klar? – Network Media skal rette nogle ting, før hjemmesiden er færdig. Pernille, Jette og Søren skal mødes igen en dag og gennemgå hjemmesiden. – Vedtaget. Når vi arbejder ekstraordinært fx sidder med hjemmesiden en hel dag, skal vi kompenseres for det.

5. Særlige opgaver

5.1.  Sortering af arkiv, samt matrikelarkiv. Afventer.

 

6. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

6.1.  Fastelavnsudvalg – Rob har sendt nogle fine billeder

 

6.2.  Legepladsudvalg

6.2.1.    Forårsgennemgang – Legepladsudvalget gik en runde i søndags. De fandt nogle ting, der skal ordnes. Bent og Bjarne taler med Bettina og Søren om det. Nogle af legeredskaberne er ikke grundejerforeningens, men grundejernes. De steder får grundejerne besked om, at de skal enten renovere tingene eller fjerne dem.

 

6.3.  Sommerfestudvalg.

 

7. Eventuelt

Bjarne har fået et spørgsmål fra en grundejer ang. nummerskiltene ved stamvejene. Mange steder kan man ikke se numrene ordenligt. Det er kommunens skilte, men Bettina vil vaske dem…

 

Mødet sluttede kl.22.00

Referent Jette Malling

0

Din varekurv