Referat af bestyrelsesmøde 2. april 2012

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d. 2. april 2012 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

Afbud: Gitte. Pernille

Kaffe/Te:

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.  Blev underskrevet på ekstra ordinært møde..

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

 

2.1.  Grundejer-træterrasse – Terrassen er blevet fjernet af Jimmy Friberg. Det træ, han har fjernet, er blevet stillet ved huset. Vi havde ventet problemer, hvis nogen fjernede terrassen, men håndværkeren blev ikke forstyrret i sit arbejde.

2.2.  Trampoliner – Vi har fået en henvendelse fra en grundejer, der har spurgt om, hvor høj en trampolin må være. Grundejeren er blevet generet af naboens børn, der hopper i trampolin. Børnene kan så se ind i de tilstødende haver, når de hopper op over hækken, og samtidig skriger de. Bent har sidste år talt med Pernille om én af hans naboer, hvor barnet hopper og skriger højt samtidig. – Vi kan opfordre de pågældende parter til at tale med hinanden om sagen. Nemlig at man skal tage hensyn til hinanden. Pernille eller Jette skriver et brev til den klagende grundejer.

2.3.  Solfangere – To grundejere har spurgt, om de må sætte solfangere op. Den ene på husets tag, den anden på taget af en udestue. – Bjarnes søn er inden for noget med solvarme. Han har informeret Bjarne om solvarme. Hvis vi skal have et standard projekt i Strandgårdsparken, skal anlægget være på 6 kw. Hvis anlægget er for lille, vil en grundejer, der har dimensioneret solfangeren til en lille familie, få svært ved at sælge sit hus til en køber, der har en familie på to voksne og to børn. I øjeblikket kan man købe solfangere i Bilka, men hvordan er deres standard? Det ved vi ikke noget om. Vi skal sætte os ind i sagen og det skal følge bygnings bestemmelser – Vedtaget: Vi siger til de to grundejere, at vi vil arbejde på sagen

2.4.  Grundejer-fugt i tag, hvem vil tage sig af denne sag? – huset ligger i midten af en række på fem huse. Huset har for mange år siden fået en Armton-dug. Grundejer havde i sommer meget vand inde i huset igennem ovenlyset. Grundejers ejerskifteforsikring vil ikke være med til at man lapper på sagen. Men desværre vil naboerne ikke være med til at få et nyt tag. Grundejeren har virkelig et problem, for ingen kan hjælpe ham. Kommunen kan ikke gå ind i sådan en sag, før der bliver konstateret skimmelsvamp, men det er der ikke blevet. Bestyrelsen må tænke over, hvordan vi kan hjælpe grundejeren – Vi kunne tilskrive rækken.

2.5.  Grundejer – kastanietræ-selvtægt – Grundejer har henvendt sig og har klaget over et træ. Grundejeren har fået at vide, at der ikke var penge til at gøre noget ved det i år. Nu har han eller en anden selv beskåret det, og det er ikke kønt.

3. Gårdprisen invitation ud nu, seneste frist? – Vi skriver i det kommende nyhedsbrev, at vi ser på bebyggelsen fra 1-5 til 15-9. Der kommer så et mere officielt papir senere

4. Loppemarked, hvem deltager? – 20-5. Bent hjælper lidt. Stella vender pølser. Jette er på hele dagen, plus Carsten. Pernille kommer efter behov plus Bjarne. Vi aftaler mere, når vi nærmer os

5. Markvandring, hvem deltager, og hvad skal vi se på? 16-4. Stella er på ferie. Ellers kommer alle vi andre. Vi vil gerne have smørrebrød, der ikke er smurt (der ligger på fade). Vi skal se på beskæringen af de store træer ved Ishøj stien, og beskæring af skoven.

 

6. Møde med kommunen

6.1.  Noget nyt? – intet nyt fra Vestfronten

7. Meddelelser fra interne udvalg

7.1.  Økonomiudvalg

7.1.1.    Status – Stella siger, at det ser rigtig godt ud. Vi har brugt ekstra penge nogle steder og sparet andre steder. Og med de dygtige personaler, vi har nu, skal vi nok spare en masse penge – Varme. Vi betaler ikke særlig meget a conto ift. det, vi har budgetteret med.

7.1.2.    Restancer/tvangsauktioner – Vi har desværre en del restancer i øjeblikket, og nogle tvangsauktioner. Ét hus har været på tvang et par gange. De skylder os en masse penge. Der er sendt rykkerbreve til de andre grundejere, der skylder. Én grundejer skylder nu 15.000. Huset er nu blevet solgt. – Den brolægger, der skylder foreningen penge, er efterlyst af politiet, og skal anholdes mhp. fremstillelse i fogedretten

7.1.3.    Omlægning af betalingsformer osv. Er der noget nyt her? – Det er en lang, sej affære med Nordea. Nu skal de have en fotolegitimation for at de kan gå videre. Stella arbejder på sagen

7.2.  Personaleudvalg

7.2.1.    Søren N er nu fastansat – Søren inviterede Bjarne og Pernille på frokost forleden dag. Søren er glad for at være her, og vi er rigtig glade for ham.

7.3.  Varmeudvalg

7.3.1.    Status vandtab – 1,8 M3 vandtab. Tabet var i en periode større, men nu er det heldigvis blevet mindre

7.3.2.    Overgang til nyt kontrolcenter – Da vi skulle holde bestyrelsesmøde, ringede Bjarne til et 7611 7282. De sagde med det samme, at det var Grundejerforeningen Strandgårdsparken, der ringede. De havde desværre ikke noget med alarmen at gøre, men stillede os om til kontrolcenter på 76 117 117 og der var lidt vente tid, her viste man ikke om vi skulle melde, når vi bruger lokalerne om af aftenen. Det skal vi have styr på.

7.3.3.    En grundejer er sur på os. – Sagen er en sag mellem kommunen og grundejeren. Det har ikke noget med os at gøre. Kommunen skal kontrollere om han nedlægger sin gulvvarme i udestuen – Jette følger op på sagen.

7.4.  Ansøgningsudvalg

7.4.1.    status – Hvad med hvide vægge? Flere grundejer har hvide vægge på terrassen, dér hvor de har haft en udestue.

7.5.  Standard projekt-brændeovne i udestuer – hvem vi lave et udkast? – Jette har talt med Torben G. Nielsen, skorstensfejer, Vallensbæk. Han sagde, at skorstensfejere ikke har noget at gøre med opsætning af brændeovne og skorstene. Man skal altid rette sig efter bygningsreglementet. Skorstenen skal altid være 2,5 m fra skel til naboer. Han frarådede at sætte en brændeovn op i en udestue. Ovnen skal helst placeres midt i et hus. Der er bedst træk. – Han sagde også, at man godt kan klage over en nabos brændeovn, men det kan tage 3-4 år at få sagen igennem, og så er man blevet meget uvenner i mellemtiden. – Jette kontakter skorstensfejeren igen og spørger, om der skal være en højdeforskel på de skorstene, der findes inde i huset og de, der er i en udestue. – Jette prøver at lave et udkast til standardprojekt på en brændeovn i en udestue

7.6.  Vedligeholdelsesudvalg

7.6.1.    Regnvandsledninger, noget nyt? Carsten – Er ikke kommet videre.

7.6.2.    Bump ved ende-pladser, hvem vil påtage sig at gå videre med det? – Bilister kører rigtig stærkt om morgenen på Bøgelunden ved børnehaverne. Vedtaget: Vi overlader til Bettina at se på sagen.

7.7.  Intern IT og Kommunikation udvalg

7.7.1.    Hvor langt er vi her? Databasen er næsten færdig

7.7.2.    Forbrug på kopimaskinen, Mathissen aflyste mødet – vi vil ikke betale. Vi har ikke fået nogen rykker, og nu er sagen stillet i bero.

7.7.3.    Hjemmesiden er den ved at være klar? Pernille, Søren G og Jette var på kontoret i 6,5 timer i lørdags. De fik lavet rigtig meget og hjemmesiden er nu lige ved at være færdig.

8. Særlige opgaver

8.1.  Sortering af arkiv, samt matrikelarkiv.

 

9. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

9.1.  Fastelavnsudvalg

 

 

9.2.  Legepladsudvalg

9.2.1.    Forårsgennemgang – Udvalget går i gang i maj måned. Bjarne og Bent aftaler nogle datoer

 

9.3.  Sommerfestudvalg. –

 

 

10. Eventuelt

Bestyrelsesarrangement 1.6. – mad, husk at checke Bakken. dk – Vi blev enige om to retter mad. Forret Varm røget laks og hovedret Kronhjortekølle. Man kan altid tage en is bagefter, hvis nogen har de lyster.

Gartner sag

Pernille foreslår, at vi deler et projekt med kommunen. Det drejer som om nogle grantræer, der står lige op ad galvvæggene ud til stamvejen i Granlunden. Kommunens gartnere vil tynde ud i træ rækken. Det vil komme til at koste os 12.000 kr. Vedtaget: Vi siger ja

 

Mødet sluttede 20.34 

Referent Jette Malling

0

Din varekurv